Facebook Pixel gereglementeerde vormingen - Hogeschool Gent
Foto gereglementeerde vormingen

Gereglementeerde vormingen.

G

Gereglementeerde vormingen.

A


Asbest­deskundige
inventarisatie (ADI)

In deze vorming leer je hoe je asbest­verdachte materialen in gebouwen moet inventariseren volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol en hoe je informatie kunt invoeren in een OVAM-webtoepassing. OVAM heeft die gegevens nodig om een geldig asbest­attest uit te reiken.

meer info →

E


Energie­deskundige
type A

Om het verplichte
 energieprestatiecertificaat te kunnen uitreiken bij
bemiddeling in verkoop en verhuur, moet je eerst een -door het Vlaams Energieagentschap- erkende opleiding volgen en slagen voor het examen.

meer info →

P


Preventie­adviseur
niveau 2

Wil je gestalte geven aan een preventiebeleid (arbeidsveiligheid, welzijn op het werk) binnen een organisatie of onderneming? Wil je voor de werknemers risico’s binnen de organisatie in kaart brengen en hiervoor een gepaste remediëring voorop stellen?

meer info →

P


Proefdier-
kunde

Het getuigschrift 
proefdierkunde voor biotechnici categorie B is vereist voor iedereen die actief aan dierproeven meewerkt of instaat voor de verzorging van proefdieren.

meer info →

R


Radio­protectie

Deze vorming is een implementatie van artikel 53.2 van de wet van 20 juli 2001. Personeelsleden die met ioniserende straling werken, zijn hieraan onderworpen.

meer info →