Facebook Pixel Zedenleer lager onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Zedenleer lager onderwijs

Niet-confessionele zedenleer.

N

Niet-confessionele zedenleer.

In de niet-confessionele zedenleer onderzoeken we meningen. Het postgraduaat heeft een theoretisch deel en een praktisch deel. In het theoretische deel komen diverse theorieën aan bod over morele ontwikkeling zoals vrij denken, humanisme en vrijzinnigheid, studie van morele problemen uit de actualiteit, … In het praktische deel komen de vakdidactiek en de stage aan bod.

Theorie

In dit opleidingsonderdeel analyseren we de levensbeschouwelijke opvoeding. Opvoeding is immers nooit waardevrij. Hoe ontstaat die waardevorming? En op welke manier kan je als leraar het best omgaan met waarden in de klas? We leggen verschillende theorieën onder de loep. We staven ze met filosofische en wetenschappelijke argumenten.

Je krijgt handvaten aangereikt om vanuit een positief kindbeeld doelgericht aan de slag te gaan met het leerplan niet-confessionele zedenleer. De theorie en didactiek van het filosoferen met kinderen komt ruim aan bod met voldoende oefenkansen om het onderzoekend en (inter)levensbeschouwelijk leren bij kinderen te faciliteren. Op deze manier leer je bewust en positief omgaan met diversiteit.

Praktijk

In dit opleidingsonderdeel komen de beginselen van de vakdidactiek niet-confessionele zedenleer aan bod. In enkele lessen wordt duidelijk gemaakt wat het verschil is met de gewone lessen in het basisonderwijs. Levensbeschouwelijke vakken kennen geen eindtermen. Binnen de niet-confessionele zedenleer wordt gewerkt met procesdoelen. Deze procesdoelen sporen met de beginselen van het vrijzinnig humanisme. Om dit aan de lijve te ondervinden dienen de studenten vier lessen in het basisonderwijs te observeren en gaan ze twee lessen niet-confessionele zedenleer geven. Deze lessen worden gepresenteerd in een portfolio.

Theorie-uitdieping

In de uitdiepende theoretische cursus gaan we dieper in op een aantal deelaspecten van de morele opvoeding. Hier kunnen we stilstaan bij een beknopt historisch overzicht van filosofen die een theorie over moraal hebben opgebouwd zonder gebruik te maken van religieuze argumenten. Er is ruimte voor het bestuderen van morele vraagstukken uit de actualiteit. We selecteren thema’s uit de actualiteit en toetsen deze aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We vertrekken van een grote zelfstandige inbreng van de studenten in het onderzoeken van de actuele morele problemen.

Praktijkuitdieping

In het onderdeel praktijk hebben we reeds kennisgemaakt met de vakdidactiek niet-confessionele zedenleer voor het basisonderwijs. In het uitdiepende onderdeel van de praktijk gaan we dieper in op de studie van de leerplannen niet-confessionele zedenleer, de organisatie van de cursus en de administratieve vereisten. Er dienen in dit onderdeel nog twee lessen geobserveerd te worden naast zestien lessen die gegeven worden in de drie graden van de lagere school. Voor dit onderdeel verwachten we van de aspirant-leerkrachten dat zij actief participeren aan activiteiten die georganiseerd worden binnen het kader van de niet-confessionele zedenleer en/of het vrijzinnig humanisme.

download de brochure →

studieduur en -omvang

De opleiding is gespreid over één academiejaar. De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag tussen 13.30 en 17.45 uur. Je kan dus perfect je studie combineren met je job. Afstandsleren is niet mogelijk.

certificaat

Getuigschrift postgraduaat Niet-confessionele Zedenleer voor het basisonderwijs.

locatie

De lessen vinden plaats op campus Ledeganck in de Ledeganckstraat 8 in Gent. Dat is op loopafstand van het station Gent-Sint-Pieters. Parkeren kan in de ondergrondse betaalparkings van het Sint-Pietersplein of Gent Sint-Pietersstation.

prijs

619 euro*

Te betalen bij inschrijving. Eenmaal ingeschreven, ontvang je de factuur per e-mail. Naast het inschrijfgeld gelden er ook nog bijkomende studiekosten.

De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof en de kmo-portefeuille

*onder voorbehoud van wijzigingen

Doelgroep.

Deze opleiding richt zicht tot vrijzinnigen met minimaal een professionele bachelor en een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid die willen functioneren als bijzonder leermeester niet-confessionele zedenleer in het basisonderwijs.

Doelgroep.

Deze opleiding richt zicht tot vrijzinnigen met minimaal een professionele bachelor en een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid die willen functioneren als bijzonder leermeester niet-confessionele zedenleer in het basisonderwijs.

Onder leiding van deze experts uit het werkveld

Steven Mortier

steven.mortier@hogent.be

Inschrijven

Vooraf dien je een intakegesprek aan te vragen via de coördinator Steven Mortier. Tijdens je intake ontvang je alle verdere informatie over de inschrijving.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

lerarenopleidingen
Leraar worden? Hier vind je een overzicht van alle educatieve opleidingen aan HOGENT. Zo weet je meteen welke opleiding het meest geschikt is voor jouw persoonlijke situatie.
bijscholingen

Bekijk ons uitgebreid aanbod navormingen, studiedagen, bijscholingen of nascholingen, workshops, symposia en congressen. Dit zijn korte vormingen van een of meerdere dagen. Een ideale manier om je …

Freinet

Wil je de visie, pijlers, technieken, werkvormen, invarianten en de natuurlijke methode van Freinet leren kennen? En leren vanuit de praktijk? Omdat je je als leerkracht in een Freinetschool …

Research Centre for Learning in Diversity
Leren en diversiteit staat centraal in het onderzoeks­centrum. We voeren praktijk­gericht onderzoek naar zowel formeel als informeel leren, typisch en atypisch leren en leren …