Facebook Pixel Flexibel studeren in het hoger onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Flexibel studeren in het hoger onderwijs

Flexibel studeren.

F

Flexibel studeren.

Als student verdien je een goede begeleiding en maximale kansen om je opleiding tot een goed einde te brengen. Daarom biedt HOGENT tal van mogelijkheden om je studieloopbaan op een flexibele manier op te bouwen. En daar staan we je graag in bij. 

S

Studie-
begeleiding

Examenangst, uitstelgedrag of nood aan een goede studiemethode? Wil het studeren toch niet zo vlot lopen? Heeft jouw functiebeperking invloed op je studies? We helpen jou om mogelijke drempels weg te nemen.  

meer info →

S

Studeren met een functiebeperking

HOGENT engageert zich ertoe om voor al haar studenten een optimale onderwijsomgeving te creëren zodat alle studenten gelijke onderwijskansen krijgen.

meer info →

V

Vrijstellingen

Behaalde je al relevante credits in een eerdere opleiding of deed je al nuttige praktijkervaring op? Bekijk hier of je in aanmerking komt voor een vrijstelling in je huidige opleiding.

meer info →

S

Studietraject
op maat

De studietrajectbegeleiders helpen je graag met alle vragen over je studie­loopbaan. Neem dus gerust contact op om het te hebben over je studie­contract, je geïndivi­duali­seerd traject, studie­spreiding, vrij­stellingen, verkorte trajecten, starten in februari, advies over opleidings­onder­delen naar keuze of af­studeer­richtingen, leer­krediet en studie­voort­gangs­bewaking.

meer info →

W

Werken
en studeren

Ben je al aan het werk, maar wil je toch graag verder/opnieuw studeren? Bekijk hier de opties die je daarbij kunnen ondersteunen.

meer info →

T

Toelatings-
onderzoek

Heb je geen diploma secundair onderwijs behaald, maar wil je weten of je toch een opleiding aan de HOGENT kan starten? Via een toelatingsproef gaan we na of je in aanmerking komt voor een verdere studie.

meer info →

V

Van opleiding veranderen

Je bent ingeschreven in een opleiding maar je bent niet zeker of je wel op je plaats zit? Bij HOGENT staan we je hier graag in bij.

meer info →

B

Bijzondere statuten

Studeren combineren met een job, gezin, topsport, ondernemerschap, kunstbeoefening, mandaat of uitzonderlijke individuele en sociale omstandigheden. 

meer info →

P

Psychosociale begeleiding

Worstel je met emotionele en/of relationele problemen en raak je er zelf moeilijk uit? Dan kan je bij de afdeling Zorg langskomen voor een vertrouwelijk gesprek. Tijdens dit verkennend gesprek gaan we na wat je problematiek is en of je bereid bent stappen te ondernemen om er iets aan te doen. 

meer info →

F

Financiering

De afdeling Zorg wil je informatie geven over de verschillende mogelijkheden om je opleiding te financieren. Je wil op kot maar dat is financieel niet haalbaar? Je kan het studiegeld niet in één keer betalen omdat er te veel kosten tegelijkertijd zijn? Je wil een deel van je opleiding in het buitenland volgen maar dat kost te veel? 

meer info →

 
 

Veelgestelde vragen over studietrajectbegeleiding.

Veelgestelde vragen over studietrajectbegeleiding.

Je vindt alle gegevens over de studietrajectbegeleider van jouw opleiding tussen de contactgegevens van alle studietrajectbegeleiders.

Studenten die omwille van een bijzonder statuut willen weten of ze in aanmerking komen voor individuele maatregelen, vinden alle info op de pagina individuele onderwijs- en examenmaatregelen.

Ook studenten met een geattesteerde functiebeperking kunnen een beroep doen op begeleiding en individuele maatregelen.

Aan elk opleidingsonderdeel (vak) worden studiepunten toegekend. Aan de hand van studiepunten kan je inschatten hoeveel tijd je tijdens een semester aan een opleidingsonderdeel ongeveer zal besteden. Een studiepunt komt overeen met ongeveer 25 à 30 studie-uren per semester, inclusief lessen. Dat betekent dat je aan een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten 75 à 90 uur in een semester zal besteden, terwijl je voor een opleidingsonderdeel van 7 studiepunten 175 à 210 uur moet rekenen.

Onderstaande websites belichten alle aspecten van het leerkrediet: leerkredietsaldo, werking van het leerkrediet, situaties of veranderingen die invloed hebben op je leerkrediet, ...

Een academiejaar bestaat uit twee semesters: het eerste semester start eind september en eindigt na de examenperiode van januari. Het tweede semester start in februari en eindigt na de examenperiode van juni. Voor de academische opleidingen van de School of Arts start het tweede semester al vanaf januari.

De meeste opleidingsonderdelen (vakken) worden in één semester georganiseerd en zijn dus afgerond nadat je het examen ervan in januari of juni hebt afgelegd. Andere opleidingsonderdelen worden over een heel academiejaar georganiseerd.

In augustus en september wordt een tweede examenkans georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit beide semesters. Het academiejaar eindigt na deze periode van herexamens.

Raadpleeg de academische kalender van jouw opleiding.

Heb je al relevante credits behaald in een eerdere opleiding of heb je al nuttige praktijkervaring? Bekijk dan of je in aanmerking komt voor een vrijstelling in je huidige opleiding.

Een vrijstellingsaanvraag indienen kan op twee manieren:

  1.  Nog voor je bent ingeschreven: Studenten met interesse in een bacheloropleiding kunnen een digitale vrijstellingsaanvraag op het laatste tabblad van de webregistratie indienen (uitgezonderd studenten van de School of Arts). Deze registratie is nog geen bindende inschrijving, maar laat ons wel toe na te gaan welke credits je al behaald hebt of voor welke credits je momenteel bent ingeschreven. Via dit kanaal kan je je persoonlijk dossier verder opvolgen.
     
  2. Na inschrijving heb je via iBaMaFlex ook nog de mogelijkheid om een vrijstellingsdossier in te dienen.

Het onderwijs in Vlaanderen wordt opgedeeld in niveaus. Het secundair onderwijs wordt omschreven als niveau 4, een graduaatsopleiding als niveau 5 en een bacheloropleiding als niveau 6.

Onze graduaatsopleidingen bestaan standaard uit 120 studiepunten, terwijl onze bacheloropleidingen minstens 180 studiepunten omvatten.

Daarnaast zijn onze graduaatsopleidingen nog praktijkgerichter dan onze bacheloropleidingen en worden ze vaak ook anders georganiseerd. In veel gevallen kan je bij onze graduaatsopleidingen kiezen tussen dag-, avond- of weekendonderwijs, terwijl onze bacheloropleidingen alleen overdag georganiseerd worden (en soms ook via afstandsleren).

Als je een graduaatsdiploma hebt behaald, is het vaak mogelijk om nog verder te studeren en je bachelordiploma te behalen. Met een diploma van een professionele bachelor van een hogeschool op zak, kan je dan weer verder studeren om een academische bachelor of master aan een universiteit of School of Arts te behalen.

Heb je twijfels over je studiekeuze? Neem dan contact op met onze studieadviseur. Via die pagina vind je ook info over onze workshop 'Eerste hulp bij studiekeuze'.

Aan de School of Arts kan je terecht bij de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

In de graduaatsopleidingen hebben sommige opleidingen avond- en weekendtrajecten. In de bachelor zijn er opleidingen die via afstandsonderwijs gevolgd kunnen worden.

Wil je een job combineren met een opleiding die alleen overdag wordt aangeboden? Sommige opleidingen kan je ook in die mate spreiden dat de combinatie met deeltijds werk mogelijk wordt. Contacteer hiervoor de studietrajectbegeleider van je opleiding.

Bekijk zeker ook de mogelijke steunmaatregelen voor als je werken en studeren wil combineren.

Ben je werkzoekend, heb je nog geen diploma hoger onderwijs en wil je snel een beroep aanleren? Of je hebt wel al een diploma hoger onderwijs, maar je vindt moeilijk werk of je wil ander werk?

Bekijk of je het bachelor- of graduaatsdiploma van jouw voorkeur kan behalen via een VDAB-traject. Als je instapt in zo’n OKOT (Onderwijs Kwalificerend Opleidings Traject), kan je je uitkering behouden. Bekijk de algemene voorwaarden.

Aan HOGENT zijn er verschillende mogelijkheden om begeleid te worden bij je studiekeuze. Neem eens een kijkje op de pagina studieadvies en studiekeuzebegeleiding om je aan te melden voor individuele begeleiding of workshops rond studiekeuze. 

Je kan zelf al een kijkje nemen tussen onze opleidingen. Of raadpleeg www.onderwijskiezer.be om een beeld te krijgen van alle bestaande opleidingen.  

Stel jezelf wel eerst de vraag of je écht twijfelt aan je opleiding. Misschien twijfel je wel uit onzekerheid of faalangst? In dat laatste geval kan HOGENT misschien wel helpen met trainingen of workshops. 

Gevolgen voor kindergeld

Het is belangrijk om elk academiejaar voor minstens 27 studiepunten ingeschreven te zijn om je recht op het groeipakket (kinderbijslag) niet te verliezen. Vooraleer je jezelf uitschrijft bij je huidige opleiding, moet je je daarom goed informeren bij de  studietrajectbegeleider van je nieuwe opleiding over het traject waarvoor je kan inschrijven! 

Als je uitschrijft vóór 1 december, schrijf je dan zeker voor het einde van de maand december opnieuw in aan een hogeschool of universiteit voor minstens 27 studiepunten om nog verder recht te kunnen hebben op het groeipakket. Neem tijdig contact op met je nieuwe opleiding, want tijdens de kerstvakantie zal je de hogeschool of universiteit niet kunnen bereiken.

Als je je uitschrijft na 1 december, schrijf je dan zeker vóór het einde van de maand volgend op de uitschrijving opnieuw in in het hoger onderwijs. Op die manier worden de studiepunten van semester 1 in je oorspronkelijke opleiding samengeteld met de studiepunten die je opneemt in je nieuwe opleiding. Is de som minstens 27 studiepunten? Dan blijf je het recht op groeipakket behouden.

Let op: je hebt enkel recht op groeipakket tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt.


Veranderen binnen de Associatie AUGent

Heroriënteer je binnen de AUGent (UGent, HOGENT, Artevelde, Howest)? Na je uitschrijving ontvang je een 'bewijs van stopzetten van studies met het oog op heroriëntering'. Bezorg dit attest zeker aan je nieuwe school (dit is niet nodig als je binnen de HOGENT heroriënteert), want op die manier hoef je het vast bedrag van je inschrijving niet opnieuw te betalen.  

Gevolgen voor leerkrediet en studiegeld

Uitschrijven doe je het best vóór 1 november voor vakken van het eerste semester of jaarvakken, of vóór 15 maart voor vakken van het tweede semester. Zo krijg je al het leerkrediet en studiegeld per studiepunt waarvoor je was ingeschreven (dus niet het vast bedrag van je inschrijving) terug. Let op: leerkrediet is niet van toepassing op graduaatsopleidingen.  

Schrijf je tussen 1 november en 1 december uit voor vakken van semester 1 of jaarvakken? Dan krijg je je leerkrediet nog terug.

Bij uitschrijving tussen 1 december en 15 maart krijg je het leerkrediet en studiegeld per studiepunt van de vakken van het tweede semester volledig terug. Bovendien krijgen studenten die dit jaar voor het eerst ingeschreven zijn in het hoger onderwijs de helft van het leerkrediet terug van de vakken van semester 1 waarvoor ze nog geen examen hebben afgelegd. 

Meer info over het studiegeld dat je kan terugkrijgen bij uitschrijving


Toch nog examens afleggen in je oorspronkelijke opleiding?

Wil je toch nog examens afleggen in je oorspronkelijke opleiding (bijvoorbeeld om in je nieuwe opleiding vrijstellingen te kunnen krijgen), dan moet je voor die vakken ingeschreven blijven en kan je je opleiding niet volledig stopzetten. Neem in dat geval contact op met de studietrajectbegeleider van je huidige opleiding om je traject aan te passen.  


Wil je heroriënteren na het eerste semester? 

Lees meer over wat je moet weten om je in semester 2 in een nieuwe opleiding in te schrijven.