Facebook Pixel Projecten - Hogeschool Gent
Foto Projecten

Projecten.

P

Projecten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat en bijscholingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

5Genius

HOGENT bouwt samen met telecomoperator Citymesh het eerste private 5G-netwerk op drie van haar campussen.

Accountants als dienstverlener voor kmo's

Externe accountants vervullen een sleutelrol in het Europese en Belgische kmo-landschap. Het zijn belangrijke dienstverleners, zeker voor kleinere ondernemingen die vaak geen of onvoldoende doorgedreven expertise in huis hebben over (vrij complexe) boekhoudkundige en fiscale zaken.

 
AI4Events
Het Tetra-project AI4Events wordt uitgevoerd voor de eventsector. In eerste instantie richten we ons op event­organisatoren en aanbieders van event­locaties. Wat is AI4Events? Met …
Alterbrew
Het gebruik van alternatieve (pseudo)granen in ongemoute vorm is een interessante en natuurlijke piste voor productdiversificatie van bieren. Dit project wil brouwers helpen om alternatieve …
Altergrain
Dit multidisciplinair onderzoeksproject onderzoekt de opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen teneinde onze voedselzekerheid te waarborgen.  Altergrain - Meer …
Angst voor de schoolpoort
English   De school kan een essentiële rol spelen bij het voorkomen en aanpakken van schoolweigering. Daarom hebben medewerkers binnen de school een beter begrip nodig van wat …
BEBLABO
Bladluizen zijn zowel een probleem op boomkwekerijen, in tuinen, parken en in het openbaar groen. De hoofddoelstelling van dit project is kennis vergaren om bladluizen in de …
Bewindvoering
"Een bewindvoerder biedt binnen een juridisch kader hulp aan mensen die om een psychische of fysieke reden niet meer in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen over hun persoon of …
Biodivers Zorggroen
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving stress reduceert, de pijndrempel verhoogt en genezing versnelt. In Vlaanderen maken zorgcentra nauwelijks gebruik van deze kennis. …
Bloemrijke graslanden in de stad
Verstedelijking veroorzaakt verlies en versnippering van natuur en een lagere kwaliteit en biodiversiteit van leefgebieden. De aanleg van soortenrijk groen in steden kan de biodiversiteit en …