Facebook Pixel Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit - Hogeschool Gent
Foto Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit

Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

D

Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

Onderzoekers en beleidsmakers benaderen en analyseren de complexe ruimtelijke problemen van vandaag te vaak domeinspecifiek. Dat hokjesdenken zorgt voor half gedragen oplossingen en veroorzaakt nieuwe uitdagingen in dezelfde of andere domeinen.

Het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit draagt bij aan een duurzaam, veerkrachtig en multifunctioneel (her)gebruik van de beperkte Vlaamse ruimte. Ons complementair en multidisciplinair team reikt tools en inzichten aan om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen. 

De verschillende onderzoeksthema's staan niet los van elkaar, we streven naar een hoge mate van kruisbestuiving tussen de vijf thema's:

  • duurzaam landgebruik
  • ruimtelijke waardering
  • duurzame en gedeelde mobiliteit
  • woonkwaliteit
  • circulair bouwen met hout

 

Onze experten

Het onderzoekscentrum DRUM is samengesteld uit experts binnen de domeinen ruimte, wonen en mobiliteit.

Maak kennis met de experten

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken? Neem contact met ons op via drum@hogent.be.

Wil je met een of meerdere van onze experten een gratis adviesgesprek? Dankzij Blikopener van de Vlaamse overheid is dat mogelijk. Neem gerust contact op met de expert van je keuze of mail naar drum@hogent.be.

5 onderzoeksthema's.

Duurzaam landgebruik
Duurzaam landgebruik
Surf hier naar de projecten
Ruimtelijke waardering
Ruimtelijke waardering
Surf hier naar de projecten
Duurzame en gedeelde mobiliteit
Surf hier naar de projecten

 

Woonkwaliteit
Woonkwaliteit
Surf hier naar de projecten
Circulair bouwen met hout
Circulair bouwen met hout
Surf hier naar de projecten

 

Projectresultaten en output.

De resultaten van onze projecten worden regelmatig gebundeld in slotpublicaties, websites, filmpjes... Bekijk hier wat er de afgelopen jaren zoal werd gepubliceerd!

Anne-Sophie

Bouwgrondprijzen in Vlaanderen
Sinds 2015 werd niet meer gerapporteerd over bouwgronden in Vlaanderen. Na verwerking en verrijking van de dataset met de perceelgeometrie en bestemming volgens de ruimteboekhouding kunnen bouwgronden geïdentificeerd worden. Zo kan de recente evolutie van bouwgrondprijzen, specifiek de periode 2016 tot en met 2022, geanalyseerd worden in functie van de structurele eigenschappen en locatie van het perceel.

Joke Persyn

Woon- en omgevingskwaliteit in sociale woonwijken
Met het onderzoeksproject WiSH werd de kwaliteit van woning en woonomgeving in Vlaamse sociale woonwijken onder de loep genomen. 

 

 

Freek van baelen

Van groei naar grens
Dit boek bevat een uitwerking van het ruimteneutraal concept, een overzicht van hoe de doelstelling in andere EU-lidstaten wordt aangepakt en een uitwerking van een bouwshift voor Vlaanderen. Met deze concrete aanbevelingen en pistes voor beleidsmakers en ruimtelijk planners kan een volgende stap gezet worden om open ruimte in Vlaanderen te sparen.

Anne-Sophie

Voorbestemd
Is Vlaanderen door zijn planologisch verleden voorbestemd voor ruimtelijke wanorde? En valt het tij überhaupt nog te keren? Deze publicatie is de verzameling van de samenvattingen van de vijf onderzoeksrapporten.

Anne-Sophie

Podcast - Huizenmarkt
In deze podcastaflevering wordt een antwoord gezocht op de vraag van een jong koppel dat graag een eigen woning wil kopen. Doen ze dit beter nu, of wachten ze nog een aantal jaren? DRUM-onderzoeker Pepijn Viaene weet raad.

Joke Persyn

Taskforce Bouwshift
Twee  DRUM-onderzoekers, Mieke Paelinck en Peter Lacoere traden op als penhouder, naast Hans Tindemans (VRP) en Jan Bouckaert (Stibbe). HOGENT leverde specifiek een bijdrage aan de data-uitwerking van de bouwshift, het uitzetten van een strategie tot vrijwaring van de open ruimte en de financiële simulatie van een aantal compensatiescenario's bij herbestemming van gronden.

 

 

Freek van baelen

Een ruimtelijk economisch vastgoedmodel voor Gent
In dit filmpje licht DRUM-onderzoeker Pepijn Viaene zijn onderzoek toe waarbij de ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel centraal staat. Het model wordt voor Vlaanderen opgebouwd, maar de focus ligt ook bij steden zoals Gent.

Anne-Sophie

Opportunitijdelijkheid
In dit filmpje lichten DRUM-onderzoeker Anna Barborini en haar collega Tine Vanthuyne hun onderzoek over tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen en terreinen toe.  Een zoektocht naar ruimte voor sociaal-culturele projecten, ontwikkeling van buurtgerichte projecten of simpelweg als locatie voor een pop-upbar: er zijn tal van beweegredenen voor deze tijdelijke invullingsprojecten. 

Anne-Sophie

"De uitdaging: compacter wonen zonder leefbaarheid aan te tasten"
Bij de lancering van het onderzoekscentrum DRUM heeft Tom Storme een interview gegeven waarin hij de ambities van het centrum heeft uiteengezet en dieper is ingegaan op de onderzoeksthema's die centraal staan.

Joke Persyn

HOGENT stapt mee in Green Deal Deelmobiliteit en Wonen
63 organisaties, waaronder HOGENT, ondertekenden in april 2024 de nieuwe Green Deal Deelmobiliteit en Wonen. Lees hier wat er de komende drie jaar op stapel staat.

Advies en dienstverlening.

Heb je een specifieke vraag of wil je graag met ons samenwerken?
Neem dan contact op met het onderzoekscentrum via drum@hogent.be of maak kennis met onze experten.

Volg DRUM
op LinkedIn.