Facebook Pixel Substance use and Psychosocial Risk Behaviours - Hogeschool Gent
Foto Substance use and Psychosocial Risk Behaviours

SUPRB - Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

S

SUPRB - Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Het onderzoeks-centrum SUPRB wil het psycho­sociaal welzijn in de samenleving promoten.

SUPRB werkt aan het voorkomen en escaleren van risicogedrag dat kan leiden tot alcohol- of drugs­problemen, delinquent gedrag, eetstoornissen en andere niet-overdraagbare aandoeningen.

Daarbij wordt onderzocht welke gedrags­determinanten bij het individu en de omgeving aan de basis liggen om tot interventies te komen die risico­factoren beperken en beschermende factoren versterken. Lees meer in de visie van SUPRB.

Het onderzoek focust op 4 onderzoekslijnen:

  • Universele preventie van risicogedrag bij adolescenten
  • Een veilig en gezond nachtleven
  • Genderspecifieke hulpverlening
  • Advocacy en adoptie van evidence-based interventies voor alcohol- en drugpreventie

Advies en dienstverlening.

Eetstoornissen

Contact.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?
Neem dan contact op met suprb@hogent.be of maak kennis met onze experten.

"Het onderzoekscentrum is samengesteld uit experts binnen de domeinen (il)legaal druggebruik, eetstoornissen en psychosociaal welzijn. De expertise rond delinquent gedrag wordt verder uitgebouwd en mee opgenomen. De experts van het onderzoekscentrum hebben ervaring in de praktijk, in het geven van vormingen en/of het uitvoeren van (inter)nationaal onderzoek."
"Het onderzoekscentrum is samengesteld uit experts binnen de domeinen (il)legaal druggebruik, eetstoornissen en psychosociaal welzijn. De expertise rond delinquent gedrag wordt verder uitgebouwd en mee opgenomen. De experts van het onderzoekscentrum hebben ervaring in de praktijk, in het geven van vormingen en/of het uitvoeren van (inter)nationaal onderzoek."

Onze
projecten.

Drugs en nachtleven

Genderspecifieke hulpverlening

Preventie

 

"Het potentieel van preventie is onderbenut. Elke euro geïnvesteerd in goede preventie spaart in de toekomst zijn meervoud uit in de zorg"

Nicky Dirkx, coördinator

Volg SUP-RB
op LinkedIn.