Facebook Pixel Forensische thema's - Hogeschool Gent
Foto Forensische thema's

Forensische thema's.

F

Forensische thema's.


Projecten en resultaten.
 

Cannabisness

Hervorming penitentiaire  gezondheidszorg

Een team van SUPRB werkt aan de ontwikkeling van een nieuw en veelzijdig blended learning vormingspakket speciaal ontworpen voor het personeel van onze gevangenissen. 

Cannabisness

FOR-CON

Onderzoek naar de noden van hulp- en dienstverleners die in contact komen met justitiabelen en de ondersteuning die zij nodig hebben in functie van de verbetering van hun werkomstandigheden.

Lokaal Brood

PRS20 - Gezondheid, welzijn en druggebruik in de gevangenis

Dit onderzoek wil een effectief en efficiënt gevangenisbeleid rond drugs ondersteunen door de kennis over het thema te vergroten en de situatie in de Belgische gevangenissen in kaart te brengen.

BeBlaBo

GEN-PRIS

SUPRB ontwikkelde een vorming over gender- en traumasensitief werken met vrouwen in detentie. 

Cannabisness

Ontmoeting Sociaal Werk en Politie. 

In dit project zochten we naar manieren om enerzijds het welzijn van kwetsbare groepen te garanderen en anderzijds de leefbaarheid van de publieke ruimte te bewerkstelligen. 

Biodivers Zorggroen

Vergrijzing in de gevangenissen

SUPRB participeerde in een multidisciplinaire denktank die zich over het thema van oudere personen in detentie hebben verenigd. De resultaten werden samengebracht in een witboek.