Facebook Pixel duaal leren - Hogeschool Gent
Foto duaal leren

Duaal leren: voor eigenwijze doeners.

D

Duaal leren: voor eigenwijze doeners.

Bij duaal leren verwerf je kennis en vaardigheden al op de werkvloer. Het is een win-win voor bedrijven en studenten. Voor de deelnemende bedrijven is het een kans om hun expertise te delen met jonge talenten. En voor studenten om al tijdens de studie veel praktijkervaring op te doen. Is een sterke link tussen theorie en praktijkervaring voor jou een prioriteit? Dan is duaal leren zeker iets voor jou.

Welke opleidingen bieden een duaal traject aan?

B


Biomedische laboratoriumtechnologie

In het eerste semester van het derde jaar kan je een duaal leertraject volgen. Ter vervanging van een aantal practica op school, volg je een leertraject in een bedrijf, waar je dan vervolgens ook stage loopt in het tweede semester.

meer info →

C


Chemie

Zowel in de afstudeerrichting chemie als in de afstudeerrichting biochemie kan je in het derde modeltraject kiezen voor een duaal programma. In het eerste semester ben je twee tot drie dagen op het bedrijf en werk je daar aan opdrachten en projecten. In het tweede semester doe je je stage op hetzelfde bedrijf.

meer info →

E


Elektromechanica

Alle afstudeerrichtingen van de opleiding elektromechanica bieden in het derde jaar een traject aan in duaal leren. Afhankelijk van de richting die je kiest, is dit mogelijk voor twee of vier opleidingsonderdelen.

meer info →
vragen? mail naar wim.deschrijver@hogent.be

P


Productiebeheer

In het graduaat productiebeheer zal je in het tweede semester van het eerste jaar gedurende twaalf weken twee dagen per week meedraaien in een bedrijf. In het eerste semester van het tweede jaar zal je hetzelfde doen, maar in een ander bedrijf. In het laatste semester zal je dan vier dagen per week meedraaien in één van beide bedrijven en nog één dag les hebben op de campus.

meer info →

R


Retailmanagement

Bij retailmanagement duik je vanaf jaar één de retailwereld in. Je leert vanuit de realiteit en je krijgt de leerstof gestructureerd en ‘just in time’ aangeboden. Via werkplekleren zet je de kennis meteen om in de praktijk bij je stagebedrijf. Meer dan een derde van de opleiding ben je zelf aan de slag op je werkplek. Zo krijg je alle aspecten van het management onder de knie. Wanneer je afstudeert, heb je dus al pakken werkervaring: een mooie kickstart voor je carrière!

meer info →

T


Textieltechnologie

In het eerste semester van het derde jaar, kan je kiezen voor duaal leren met een inhoudelijke focus op procesanalyse en duurzame ontwikkeling. Dit combineer je met drie opleidingsonderdelen on campus. Het duaal traject wordt in het laatste semester vervolgd met een stage gekoppeld aan de bachelorproef.

meer info →

Veelgestelde vragen.

Algemeen

Duaal leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren. Het betekent dat je als student een omvangrijk deel van je competenties (zowel theoretische als praktische) zal verwerven in een reële arbeidssituatie, zoals een bedrijf of organisatie binnen de sector van de gekozen opleiding. Daarnaast realiseer je ook nog een groot deel van je competenties op HOGENT. Er is een sterke wisselwerking tussen wat je op HOGENT doet en wat je binnen het bedrijf doet. 
Voor het duaal leren werken bedrijven samen met de opleiding. Zowel op vlak van ontwikkeling en invulling van het traject, als voor de begeleiding en evaluatie van studenten. Er is dus een sterke mate van co-creatie tussen HOGENT en een bedrijf/bedrijven om het traject van de student vorm te geven én te realiseren.

Als student

Duaal leren bied je heel wat extra kansen en uitdagingen! Je staat als student al met één been in het werkveld wat betekent dat je alles wat je leert op HOGENT onmiddellijk kan toepassen in een echte werkcontext. Je leert linken leggen tussen theorie en praktijk en ziet vanop de eerste rij hoe bedrijven en organisaties omgaan met de nieuwste technologieën en trends binnen de sector.  

Je leert functioneren in een reële arbeidscontext, met echte arbeidssituaties en echte collega’s. Niet enkel je ‘hard’ skills worden dus ontwikkeld, maar ook je soft skills gaan er in snel tempo op vooruit: samenwerken met collega’s, communiceren met relevante partners binnen en buiten het bedrijf, zelfstandig werken en initiatief nemen, omgaan met feedback, enz.

Je wordt begeleid in je traject door zowel je mentor op het bedrijf als je begeleider op HOGENT, wat betekent dat je vrijwel een één-op-één begeleiding krijgt in je leerproces. 

Je verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt: haal je je diploma, dan heb je aangetoond dat je kan functioneren binnen een echte arbeidscontext wat voor veel bedrijven een groot pluspunt is. En… veel studenten krijgen na afstuderen ook de kans te beginnen op het bedrijf waar ze hun duaal traject gelopen hebben.

Als bedrijf

Als bedrijf werk je nauw samen met de opleiding om de competenties van je toekomstige werknemers mee vorm te geven en te ontwikkelen. Je krijgt de kans om mee te werken aan de invulling van het opleidingsprogramma.

Je krijgt inzicht in wat studenten en pas afgestudeerden kunnen. Daarnaast brengen studenten ook nieuwe inzichten en ideeën binnen. Hiermee kan je aan de slag bij het ontwikkelen van efficiënte leertrajecten binnen het bedrijf.

Bovendien sta je op de eerste rij om nieuw talent te rekruteren! Niet enkel via de student(en) die een duaal traject lopen binnen je bedrijf, maar ook via de naamsbekendheid en profilering die je als bedrijf automatisch verwerft door je samenwerking met de opleiding.

Studenten

Als je de opleiding en het duale traject met succes beëindigt, krijg je het diploma van graduaat of bachelor, afhankelijk van de gekozen opleiding.

In sommige opleidingen is het duale traject een keuzetraject (waar je als student dus zelf voor kiest). In dat geval krijg je hetzelfde diploma als de studenten die het reguliere programma (op HOGENT) volgen. Er is dus geen verschil in diploma. Op het einde van het traject heb je dezelfde competenties verworven als de reguliere studenten. Je hebt enkel een andere weg afgelegd.

In de bachelor retailmanagement en het graduaat productiebeheer volgen alle studenten het duale programma van bij de start van de opleiding. Als je voor deze opleidingen inschrijft, weet je dus op voorhand dat je een aanzienlijk deel van je tijd zal doorbrengen op de werkvloer. Doorheen je traject kom je in verschillende bedrijven terecht. Samen met de begeleiders uit de opleiding wordt gekeken welke werkplek het best bij jou past.

In de opleidingen bachelor in de elektromechanica, biomedische laboratoriumtechnologie en chemie is het duale programma beperkt tot het derde jaar. De eerste twee jaren volg je dus gewoon les op HOGENT. In het derde jaar kan je kiezen voor het duale traject. Er zijn per opleiding slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Nadat je je kandidaat gesteld hebt, wordt door de opleiding en de bedrijven samen gekeken naar de beste match tussen student en bedrijf op basis van interesses en motivatie. Je kan als student ook wel zelf aangeven bij welk bedrijf je graag terecht zou komen.

Wie een duaal traject start, krijgt een begeleider toegewezen vanuit HOGENT en een mentor op de werkplek zelf. Deze begeleiden je en sturen je aan tijdens het traject. Bij hen kan je steeds terecht met vragen of problemen.

Wie kiest voor een duaal traject, kiest ook voor een extra (leuke en interessante) uitdaging! Je komt niet elke dag naar de campus maar je verdeelt je tijd tussen leren op een bedrijf en leren aan HOGENT. Dit vraagt soms extra inspanningen op vlak van planning en zelfstandig werken. We zien dat studenten die leergierig, gemotiveerd en zelfstandig zijn en die goed samen werken met anderen, het goed doen in duale trajecten.

Indien de opleiding een samenwerking heeft met buitenlandse bedrijven, is dit zeker mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden aan de contactpersoon binnen jouw opleiding.

De duur van het duale traject is afhankelijk van de opleiding die je volgt: in sommige opleidingen omvat dit de totale duur van de opleiding (zoals bij graduaat productiebeheer of bachelor retailmanagement), in andere opleiding is het beperkt tot bijvoorbeeld het derde modeltraject. Bekijk zeker de informatie op de website van HOGENT met betrekking tot de opleiding waarin je geïnteresseerd bent of neem contact op met de verantwoordelijke van de opleiding.

Afhankelijk van de opleiding, kan je zelf kiezen voor een werkplek, wordt een werkplek voor jou aangeboden of kan je kiezen uit een aanbod van enkele werkplekken. In de meeste opleidingen wordt gekeken hoe je ‘matcht’ met de werkplek zodat je traject zo optimaal mogelijk verloopt.

Zowel tijdens het duale traject als het transport heen en terug ben je verzekerd door HOGENT.

Als je als student ingeschreven bent binnen het hoger onderwijs, krijg je geen verloning voor de tijd die je doorbrengt op de werkplek. Dit vormt immers onderdeel van je leerproces. Je bent dus niet aan het werk als een ‘normale’ werknemer. In sommige gevallen kent een bedrijf een onkostenvergoeding toe.

Bedrijven

Een student die binnen jouw bedrijf start, is natuurlijk in de eerste plaats nog student. Dit betekent dat er al aspecten aangeleerd zijn op de hogeschool, maar dat er ook nog geleerd moet worden op de werkplek én dat de student hierin begeleiding nodig heeft. Binnen het leren op de werkplek kan je – in overleg met de opleiding - aan de student taken, opdrachten, projecten, cases, … geven waarbij de mentor de student helpt om deze tot een goed einde te brengen. Naarmate een student vordert in het duale traject, neemt ook de mate van zelfstandigheid toe.

In elke opleiding verloopt het matchen van studenten enigszins anders. Sommige opleidingen werken met meet and greets, anderen laten de bedrijven zichzelf voorstellen of organiseren matchingsgesprekken. We waken er in elk geval wel telkens over dat er een goede match is tussen een student en jouw bedrijf, zodat het duaal traject in optimale omstandigheden kan verlopen.

Vooraf maken we afspraken tussen de opleiding en jouw bedrijf over de evaluatie van een student. We houden rekening met wat haalbaar is voor het bedrijf en de mate waarin de betrokken mentoren zich voldoende gewapend voelen om studenten te evalueren. Stagementoren kunnen ook beroep doen op de opleiding om begeleiding te krijgen bij het evalueren van studenten.

Als mentor heb je verschillende opdrachten. Je geeft instructies, maar bent ook een coach en evaluator.

Je onthaalt de student en maakt deze wegwijs in jouw bedrijf. Je biedt begeleiding tijdens het leerproces van begin tot einde van het duale leertraject, en staat de student bij met raad en daad. Op het einde van het traject zal je meestal ook optreden als evaluator van de student.

Over de precieze verwachtingen zal de opleiding ook al van bij de start communiceren. Daarbij hebben we steeds oog voor wat haalbaar is voor jouw bedrijf en de betrokken mentor.