Facebook Pixel E-Lab. - Hogeschool Gent
Foto E-Lab.

E-Lab.

Geef je ideeën vleugels. Het E-Lab draagt bij tot ondernemend onderwijs in HOGENT. Dat impliceert dat het E-Lab studenten met een ondernemersidee aanmoedigt, ondersteunt en begeleidt. Kortom, het E-Lab gaat aan de slag met de studenten en geeft hun idee vleugels.

E-Lab.

Het HOGENT E(ntrepreneurial)-Lab wil ondernemerschap, ‘future-proof employability’ en het welbevinden bij de HOGENT-stakeholders ondersteunen. Dat doet het door kwalitatief ondernemerschaps­onderwijs aan te bieden.

Het ondernemerschapsonderwijs waar E-LAB voor staat stimuleert ondernemend leren en resulterend ondernemend gedrag bij alle HOGENT-stakeholders.

Het HOGENT E-Lab wil excelleren én in Vlaanderen de referentie worden op het vlak van evidence-informed ondernemerschapsonderwijs.

Het E-Lab werkt met verschillende partners samen. We bieden studenten en lectoren de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die ondernemerschap bevorderen.

Voor studenten

Ondersteuning bij het opstarten van student-ondernemerschap.

 • Ben je op zoek naar specifieke informatie over ondernemen?
 • Wil je jouw idee aftoetsen en uitwerken tot een volwaardig project?
 • Wil je feedback of advies bij de opstart van je eigen zaak?
 • Wil je nog tijdens je opleiding een onderneming starten als student-ondernemer?
 • Of heb je al een eigen zaak en wil je die nog meer laten groeien?
 • Aarzel dan niet om contact op te nemen met het E-Lab.

We helpen je graag op weg en gaan samen met jou na of je idee rijp is om tot een degelijk businessplan uit te bouwen. Je kan altijd bij ons terecht voor tips en advies, bijkomende info, specifieke vragen of contacten met specialisten. Bovendien kom je via het E-Lab in contact met andere student-ondernemers, met wie je ervaringen kan uitwisselen.

Aarzel dus niet om contact op te nemen met het E-Lab. Stuur een mailtje naar elab@hogent.be.

Heb je concrete plannen om een eigen onderneming te starten of heb je al een eigen onderneming, dan kan je bij  HOGENT het statuut student-ondernemer aanvragen. Zo kan je gebruik maken van individuele onderwijs- en examenmaatregelen en studeren en ondernemen efficiënt combineren. 

Het E-Lab is PARTNER van

Gentrepreneur

Gentrepreneur inspireert en informeert Gentse jongeren tussen 17 en 26 jaar over zin voor ondernemen en ondernemerschap.

Wil je ondernemender in het leven staan? Dan kan je naar een van de gratis events komen: per academiejaar zijn er twee Gentrepreneur Nights waar je naar inspirerende verhalen van ondernemers kan luisteren en kan netwerken met ondernemende jongeren en experts, twee Gentrepreneur Days met infosessies en workshops, en de Gentrepreneur Awards die de rolmodellen voor ondernemende jongeren in the picture zetten.

Twee keer per maand is er bovendien Experts in the House, waar je gratis advies van experts kan krijgen,.

www.gentrepreneur.gent

Broeikas

Broeikas is er voor jongeren en studenten tussen 16 en 25 jaar die in de ruime regio van Aalst zin hebben om te ondernemen. We zetten in op experimenteren en nauw samenwerken met lokale bedrijven, organisaties en verenigingen.

De Ondernemersaward, meet-ups tussen jonge (student-)ondernemers, workshops, broeikassafari, train-de-trainer en coaching zijn enkele van onze initiatieven. Broeikas is een initiatief van HOGENT en Odisee samen met de Stad Aalst.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, alsook met Vlaamse cofinanciering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Provincie Oost-Vlaanderen.

www.broeikas.be

Ondersteuning bij verdere groei van innovatief en duurzaam student-ondernemerschap: de HOGENT G4G Accelerator.

De G4G-Accelerator

De G4G-Accelerator van het E-Lab ondersteunt een verdere groei van creatief en innovatief ondernemerschap bij studenten, lesgevers en onderzoekers.

Doelgroep

 • HOGENT student-ondernemer, lesgever of onderzoeker met ondernemingsnummer.
 • Heeft reeds een eerste business model met een Minimum Viable Product (MVP) en heeft  reeds klanten
 • Heeft ambitie om de zelfstandige activiteiten verder te zetten én te laten groeien (ook na de studies)
 • Is klaar om uitgedaagd te worden

Selectieprocedure

Er is een selectieprocedure met volgende stappen:

 • online inschrijven.
 • Uitnodiging om businessplan te pitchen en groeiambities voor te stellen aan een jury van lesgevers  en ondernemers.
 • Kritische vragen door de jury worden op een overtuigende wijze beantwoord.
 • Iedereen die deelneemt krijgt gepersonaliseerd advies van onze wijze jury.
 • Wie niet wordt geselecteerd kan een volgende keer deelnemen.
 • Er worden 10 HOGENT ondernemers geselecteerd die deelnemen aan het HOGENT G4G-AP.

HOGENT G4G-AP traject

Het G4G-AP betekent geïndividualiseerde ondersteuning bij uw groeitraject:

 • Er wordt voor elke deelnemer een adviesraad opgericht die bestaat uit collega’s en ondernemers uit jouw specifieke sector.
 • Gratis deelname aan het G4G navormingstraject, samen met andere ondernemers
 • Toegang tot een groot netwerk
 • Ondersteuning bij het uitwerken van een financieringsplan en het zoeken naar extern kapitaal

Interesse? Contacteer elab@hogent.be

Ondernemerschaps­onderwijs.

Het E-Lab richt verschillende overkoepelende (keuze)opleidingsonderdelen in om ondernemend gedrag en ondernemerschap te stimuleren. We doen dit samen met onderwijzend personeel van de verschillende opleidingen en departementen.

Keuzevak Ondernemen

Het E-Lab organiseert het keuzevak ondernemen. Dat praktijkgerichte keuzevak staat open voor alle HOGENT-studenten uit richtingen die niet op economie en management gericht zijn.  Bij de start van zo’n concreet project brengen wij teams van studenten uit de verschillende opleidingen samen in multidisciplinaire teams. Ze werken onder coaching van docenten en ondernemers een innovatief idee uit tot een realistisch businessplan. We hanteren hierbij de Lean Startup Methodiek en het Business Model Canvas als methodologie. Daardoor leren ze de verschillende aspecten van het ondernemen in hun samenhang zien. Die multidisciplinariteit is bijzonder leerrijk, zowel voor studenten en lectoren als voor de organisatie die de vraag stelt.

Meer info: bart.derre@hogent.be

Entrepreneurship

Engelstalig keuzevak ondernemen. Dezelfde doelstellingen en methodologie als het Nederlandstalige keuzevak Ondernemen maar dan volledig Engelstalig.

Meer info: bart.derre@hogent.be

Keuzevak Design Thinking

Het vak Design Thinking Lab is een opleidingsonderdeel van het KM3-programma in Aalst dat in het kader van het BROEIKAS-project werd ontwikkeld. Het is een interdisciplinair opleidingsonderdeel dat bouwt aan ondernemend gedrag door het behandelen van maatschappelijke uitdagingen met nadruk op circulaire economie. 

Design thinking is een belangrijke strategie voor ondernemerschapsonderwijs en het stimuleren van ondernemend gedrag. Er wordt daarom voorgesteld om het opleidingsonderdeel ‘Design Thinking Lab’ te hervormen tot een HOGENT departement­overstijgend vak toegankelijk voor alle studenten. De samenwerking met ‘Ministry of Makers’ waar HOGENT ook een partner is, wordt versterkt om dit keuzevak te ontwerpen en aan te bieden. Er zal eveneens een samenwerking worden nagestreefd met de opleiding textieltechnologie en meer bepaald de ‘Fashion and Textiles Lab’ van HOGENT. Er kan toegevoegde waarde in verschillende richtingen gecreëerd worden.

Meer info: anja.cornelis@hogent.be

Postgraduaat ‘ondernemen’

Dit postgraduaat loopt in een organisatie van het departement Bedrijf & Organisatie van HOGENT in samenwerking met de Odisee Hogeschool. De opleiding richt zich naar studenten met een sociaal statuut student-zelfstandige (dus met ondernemingsnummer) die na het beëindigen van hun ‘formele’ studies hoger onderwijs toch nog verdere ‘individuele’ begeleiding willen om hun startup levensvatbaar verder te zetten. Door het volgen van dit postgraduaat behoudt deze student dan ook nog een jaar het statuut student-zelfstandige wat een zeer belangrijk sociaal en fiscaal voordeel oplevert.

Deze postgraduaatsopleiding heeft plaats op de campus Aalst en onderscheidt zich van het G4G accelerator programma omdat het een postgraduaat is en zich uitsluitend richt tot student-ondernemers die innovatief ondernemerschap met sterke groeivooruitzichten nastreven.

Meer info: anja.cornelis@hogent.be

Voor bedrijven
en organisaties

Zit je als organisatie met een prangende vraag? Een probleem waar je graag eens een andere blik laat op werpen? Of heb je gewoon een idee dat je graag samen met HOGENT wil uitwerken? Dan ben je altijd welkom voor een gesprek.

Voor bedrijven
en organisaties

Zit je als organisatie met een prangende vraag? Een probleem waar je graag eens een andere blik laat op werpen? Of heb je gewoon een idee dat je graag samen met HOGENT wil uitwerken? Dan ben je altijd welkom voor een gesprek.

 

Het E-Lab streeft ernaar om de praktijk en het onderwijs meer en beter samen te brengen. We beschikken over in-house expertise en begeleiden ook teams van studenten die aan jouw project werken en daar ook een rapport over afleveren. Niet elke vraag leidt naar een project. Sommige vragen passen beter in een stage. Ook daarvoor kan je bij ons terecht. 

Connecteren van ondernemers en organisaties met HOGENT lesgevers, onderzoekers en student-ondernemers: de G4G-community

Innovatief kmo-ondernemerschap is cruciaal voor de Vlaamse economie en tewerkstelling. In een wereldwijde volatiele en onzekere economische omgeving moeten deze kmo’s verder duurzaam kunnen groeien. Het E-Lab wil dit samen met het Centrum voor Levenslang Leren als een strategische speerpunt uitbouwen.

Het E-Lab heeft de intentie om een ondernemende groei-kmo community uit te bouwen, de Going for Growth (G4G)-community. We koppelen de bestaande HOGENT-netwerken zoals keuze-opleidingsonderdeel ondernemen, postgraduaat ondernemen, de alumni ondernemers (vnl. kmo-management), de stagebedrijven… en connecteren ze om toegevoegde waarde te detecteren en te creëren voor elkaar.

Ook lesgevers en onderzoekers die vanuit hun les- en/of onderzoeksdomein interesse hebben, zijn van harte welkom.

De doelstelling van G4G-community is het creëren van toegevoegde waarde in meerdere richtingen:

 • Ondernemers kunnen ingeschakeld worden in het ontwerpen van ondernemerschapsonderwijs door deelname aan het Entrepreneurial Learning Lab (ELL - zie verder). Deze ondernemers kunnen bijvoorbeeld als coach participeren aan opleidingen die in het worden ontwikkeld.
 • Ondernemers kunnen dankzij het door de overheid gesubsidieerde Blikopenerproject advies van HOGENT-collega’s en -onderzoekers ontvangen. De G4G-community haakt daarop in: een community verlaagt de drempel om aan HOGENT-experten advies te vragen en zorgt er ook voor dat de HOGENT-expertise bekendheid verwerft bij de ondernemers en bedrijven.
 • Onderzoekers kunnen hun onderzoek kenbaar maken aan de bedrijfsleven en eventueel bepaalde participatie vragen. Ondernemers kunnen problemen en uitdagingen uit de praktijk voorstellen die aanleiding kunnen geven tot interessante onderzoeksvragen en verder onderzoek. Hier kan een interessante link met de onderzoeksconsortia worden gelegd.

Het Centrum van Levenslang leren kan in functie van de ontmoetingen en input waardevolle navormingen ontwerpen en aanbieden.

Meer info: contacteer bart.derre@hogent.be

Delen van onze corebusiness-kennis inzake het ontwerpen van L&D om het ondernemend gedrag bij medewerkers te stimuleren: het Entrepreneurial Learning Lab.

Ondernemend gedrag wordt gedefinieerd als het duurzaam creëren van toegevoegde waarde (en dat kan financieel maar ook niet-financieel zijn) door het detecteren of creëren van opportuniteiten en dit in volatiele, complexe en onzekere omgevingen. Ondernemend organisatiegedrag bij alle medewerkers wordt cruciaal voor bedrijven en organisaties om hun competitiviteit en winstgevendheid te behouden en te versterken in volatiele, onzekere en ambigue omgevingen.  

Samen met de directie onderwijs richten we vanaf januari 2021 het Entrepreneurial Learning Lab op, een authentieke leeromgeving waar L&D professionals samen met onze lesgevers  via een ontwerpgerichte wetenschappelijke aanpak inzicht krijgen in evidence-informed kennis om L&D te ontwerpen die niet enkel kennis en vaardigheden bijbrengt maar organisatiegedrag wijzigt, meer bepaald richting ‘ondernemend gedrag’.

Wil je als bedrijf toetreden tot het ‘Entrepreneurial Learning Lab’ en uw L&D VUCA-proof maken, contacteer bart.derre@hogent.be.

Sociaal ondernemen

Het E-Lab beschikt over heel wat expertise rond sociaal ondernemen. Bij sociaal ondernemen is de centrale doelstelling een maatschappelijk thema, maar wel geïntegreerd in een bedrijfsmodel. Een sociale onderneming haalt zijn inkomsten dus uit economische activiteiten, die het sociale doel helpen te verwezenlijken.

Een voorbeeld: een vzw die bezig is met natuureducatie  en -bescherming wil een bedrijfsmodel dat voor meer organisatiestructuur zorgt, beter afgelijnde activiteiten en een verdienmodel om inkomsten te genereren zonder de sociale doelstellingen uit het oog te verliezen.

Collega's Pol Bracke en Tom van Wassenhove ontwikkelden er een methodiek voor: de Impact Driven Business Modelling-tool (IDBM). Die wordt uitgebreid en helder uit de doeken gedaan in het boek 'Impactgedreven Ondernemen – aan de slag met sociale businessmodellen'

Founding partner van Ministry of Makers

Het E-Lab is actief betrokken bij Ministry of Makers. Dat stelt zich tot doel om creatievelingen ondernemender en ondernemers creatiever te maken. Ministry of Makers wil met andere woorden een brug slaan tussen designers – in de brede betekenis - en het bedrijfsleven. Want dat is een zeer interessante weg  om tot innovatie te komen. Daartoe moet wel een speelveld gecreëerd worden waar mensen elkaar leren kennen en waar vertrouwen wordt opgebouwd.

 

 

Interesse?
Neem dan contact op!