Facebook Pixel Check onze postgraduaten - Hogeschool Gent
Foto Check onze postgraduaten

Postgraduaten.

P

Postgraduaten.

C

Coaching, supervisie en teambegeleiding

Wij richten ons naar alle begeleiders die vanuit hun functie bezig zijn met het aansturen van teams of individuen of die hier in de toekomst mee aan de slag willen. Teambegeleiders, externe coachen, supervisoren, stagebegeleiders...

meer info →

C

Curatorial
Studies

Het Engelstalige postgraduaat curatorial studies aan het KASK is een eenjarig programma voor studenten met een masterdiploma in de kunsten, humane of exacte wetenschappen, en met een bijzondere voorliefde voor hedendaagse kunst.

meer info →

D

Diabetes-
educator

Deze opleiding wil gespecialiseerde kennis en inzicht bijbrengen over de verschillende zorgaspecten van personen met diabetes mellitus. Doorheen dit traject ontwikkel je deskundigheid in de diabeteszorg die direct toepasbaar is in de praktijk. 

meer info →

D

Digitale
marketing

Een premium opleiding met als core doelgroep professionals die hun passie voor digitaal willen omzetten in kennis en skills die ondernemingen vandaag de dag nodig hebben om zich maximaal te kunnen ontplooien.

meer info →

D

Digital
Storytelling

Dit Engelstalig postgraduaat Digital Storytelling is er voor de verhalenvertellers van morgen. Creatievelingen die de mogelijkheden die het internet voor verhalenvertellers biedt, in audio, video, foto en tekst (en mengvormen) willen verkennen en er hun eigen stem in willen vinden. 

meer info →

E

Endoscopie-
verpleegkundige

De enige gespecialiseerde opleiding in Vlaanderen voor elke verpleegkundige met interesse in de complexe en  hoogtechnologische discipline van de endoscopie van de luchtwegen, pancreas, galwegen en leverpathologie.

meer info →

A

European Postgraduate in
Arts in Sound (EPAS)

EPAS is een intensieve opleiding van één jaar in geluid, als zelfstandige artistieke discipline en ook in relatie tot een multimediale praktijk. Terwijl er ontelbare cursussen bestaan over de interpretatie van visuele informatie van de middeleeuwse schilderkunst tot de hedendaagse reclame.

meer info →

F


Freinet

Wil je de visie, de uitgangspunten en de pijlers van Freinet leren kennen? Dan is dit postgraduaat iets voor jou. Je bouwt niet alleen kennis op over de Freinettechnieken, maar ook over de invarianten en de natuurlijke methode. Je ervaart zelf de coöperatieve werkvormen en je bezoekt verschillende Freinetscholen.

meer info →

G


GEO-ICT

Geografische informatie speelt een belangrijke rol in overheids- en bedrijfsprocessen. Ben jij een ondernemend type en wil je je verdiepen in het beleid, de creatie, de bewerking, het onderhoud en de visualisatie van geografische informatie? Lees dan verder. 

meer info →

H

Hr voor
kmo's

Je krijgt inzicht in de basics van hr en leert hoe je deze kan toepassen in je eigen bedrijf. Deze unieke avondopleiding geeft jou de tools in handen om een professioneel hr-beleid uit te werken. Je krijgt inzicht in je eigen leiderschap en leert alles over de nieuwe trends en digitalisering binnen de verschillende hr-domeinen.

meer info →

H

Human Resources
Management

Je bent (pas) afgestudeerd en je wil graag in dagonderwijs real life hr-praktijken leren kennen, basisinzichten op het vlak van hr verwerven en hr-processen leren professionaliseren en innoveren? Dan is deze praktijk- en projectgerichte opleiding in samenwerking met het werkveld vast iets voor jou!

meer info →

I

Intensieve zorg en spoedgevallen-
zorg

Deze opleiding is een verdere vorming van bachelors in verpleegkunde tot gespecia­liseerde verpleegkundigen die op de acute diensten intensieve zorgen en spoedgevallen inzetbaar zijn.

meer info →

I

IT-
management

Je ambieert een leidinggevende functie als IT-consultant, IT-projectleider of IT-manager en je hebt een diploma hoger onderwijs op zak? Deze eenjarige praktijkgerichte opleiding geeft je carrière gegarandeerd een boost en creëert extra kansen op de arbeidsmarkt.

meer info →

L

Leer-
stoornissen

Begeleid je al enkele jaren kinderen of jongvolwassenen met leerstoornissen? Wil je je graag verdiepen in de materie en je ervaring delen met collega’s? Dan is het postgraduaat leerstoornissen beslist iets voor jou! 

meer info →

M

Musical
Performance
Practice

Met succes een masteropleiding muziek afgerond maar nog niet voldaan? In ons postgraduaat musical performance practice dragen we deze drang naar excellentie alvast hoog in het vaandel.

meer info →

N

Nefrologische diëtetiek

Je specialiseert je op het vlak van zorgaspecten bij personen met verminderde nierfunctie, gaande van beginnende nierproblemen tot chronische nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende therapie. Je ontwikkelt gespecialiseerde expertise die rechtstreeks toepasbaar is in de praktijk.

meer info →

N

Niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs

De opleiding steunt op drie belangrijke pijlers: ‘Leefwereld van het kind’, ‘Waarden en normen binnen die leefwereld’ en ‘Waarden en normen in de maatschappij’. Het postgraduaat heeft een theoretisch deel en een praktisch deel.

meer info →

O


Oncologische
diëtetiek

Oncologische patiënten beter begeleiden? Tijdens de curatieve fase is het cruciaal dat je kan inschatten hoe veilig of onveilig de dieetwens van de patiënt is. Het postgraduaat is gericht op diëtisten die zich willen bekwamen in de begeleiding van mensen met oncologische aandoeningen.

meer info →

O


Ondernemen

Je onderneemt en je kan nog extra ondersteuning gebruiken bij de verdere uitbouw van je zaak? In het postgraduaat ondernemen ga je zelfstandig aan de slag. Je krijgt natuurlijk de nodige begeleiding en intensieve coaching. Een netwerk van gespecialiseerde partners staat voor je klaar.

meer info →

P

Pediatrie en neonatologie

Ben je bachelor verpleegkundige en wil je verder specialiseren in pediatrische en neonatologische zorg? Deze opleiding geeft toegang tot de erkenning van de bijzondere beroepstitel (BBT) van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie. 

meer info →

P


Politisering in het sociaal werk

Ben je juist afgestudeerd als sociaal werker? Of ben je net een ervaren praktijkwerker? Of je bent bestuurder, leidinggevende, opleider of onderzoeker in het sociaal werk? Dan is het postgraduaat politisering in het sociaal werk beslist iets voor jou!

meer info →

S


Salesmanagement
 

Salesmanagement is een essentiële strategische discipline geworden bij bedrijven en organisaties uit allerlei sectoren. Deze hands-on opleiding van 1 semester geeft je de tools in handen om een doordachte sales­strategie op poten te zetten.

meer info →

S


Soloist
Classical Music

Heb je een masterdiploma in de muziek op zak en wens je je vocale of instrumentale vakkennis verder uit te bouwen? Dan is een postgraduaat soloist classical music misschien iets voor jou.

meer info →

S

Stomatherapie
en wondzorg - EduWond

EduWond wil klinische expertise en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over wondzorg bundelen en door middel van educatie breed open stellen voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers.

meer info →

T

Trendanalyse en implementatie

Het postgraduaat trendanalyse en implementatie is een unieke avondopleiding die van jou een professional maakt in trend research. Je verwerft inzicht in de nieuwste innovatieve evoluties en toepassingen in diverse sectoren.

meer info →

V

Vastgoed-
beheer

Heb je net jouw bachelor in het vastgoed of landmeten behaald of ben je al een tijdje aan het werk in de brede sector van het vastgoed? En wil je jouw kennis over vastgoedbeheer verfijnen? Dan is dit postgraduaat beslist iets voor jou.

meer info →

V

Verzekeringen:
risk & claims management

Het postgraduaat verzekeringen stoomt je klaar als expert in risk- & claims management. Deze unieke opleiding geeft jou de tools in handen om professioneel advies te verlenen als verzekeringsspecialist.

meer info →