Foto postgraduaten

Postgraduaten.

P

A


Arts and Sound

EPAS is een intensieve opleiding van één jaar in geluid, als zelfstandige artistieke discipline en ook in relatie tot een multimediale praktijk. Terwijl er ontelbare cursussen bestaan over de interpretatie van visuele informatie van de middeleeuwse schilderkunst tot de hedendaagse reclame.

meer info →

B


Bouw-
management

Het postgraduaat bouwmanagement brengt je de nodige skills en vaardigheden bij om je te bekwamen in het managen, leidinggeven en coördineren van bouwprojecten.

meer info →

C

Coaching, supervisie en teambegeleiding

Wij richten ons naar alle begeleiders die vanuit hun functie bezig zijn met het aansturen van teams of individuen of die hier in de toekomst mee aan de slag willen. Teambegeleiders, externe coachen, supervisoren, stagebegeleiders...

meer info →

C


Curatorial Studies

Het Engelstalige postgraduaat curatorial studies aan het KASK is een eenjarig programma voor studenten met een masterdiploma in de kunsten, humane of exacte wetenschappen, en met een bijzondere voorliefde voor hedendaagse kunst.

meer info →

D


Diabetes-
educator

Deze opleiding wil gespecialiseerde kennis en inzicht bijbrengen over de verschillende zorgaspecten van personen met diabetes mellitus. Doorheen dit traject ontwikkel je deskundigheid in de diabeteszorg die direct toepasbaar is in de praktijk. 

meer info →

D

Digitale
marketing

Een premium opleiding met als core doelgroep professionals die hun passie voor digitaal willen omzetten in kennis en skills die ondernemingen vandaag de dag nodig hebben om zich maximaal te kunnen ontplooien.

meer info →

D


Digital Storytelling

Dit Engelstalig postgraduaat Digital Storytelling is er voor de verhalenvertellers van morgen. Creatievelingen die de mogelijkheden die het internet voor verhalenvertellers biedt, in audio, video, foto en tekst (en mengvormen) willen verkennen en er hun eigen stem in willen vinden. 

meer info →

E

Endoscopie-
verpleegkundige

De enige gespecialiseerde opleiding in Vlaanderen voor elke verpleegkundige met interesse in de complexe en  hoogtechnologische discipline van de endoscopie van de luchtwegen, pancreas, galwegen en leverpathologie.

meer info →

G


GEO-ICT

Geografische informatie speelt een belangrijke rol in overheids- en bedrijfsprocessen. Ben jij een ondernemend type en wil je je verdiepen in het beleid, de creatie, de bewerking, het onderhoud en de visualisatie van geografische informatie? Lees dan verder. 

meer info →

I


IT-
management

Je ambieert een leidinggevende functie als IT-consultant, IT-projectleider of IT-manager en je hebt een diploma als bachelor of master op zak? Deze eenjarige praktijkgerichte opleiding geeft je carrière gegarandeerd een boost en creëert extra kansen op de arbeidsmarkt.

meer info →

L


Leer-
stoornissen

Begeleid je al enkele jaren kinderen of jongvolwassenen met leerstoornissen? Wil je je graag verdiepen in de materie en je ervaring delen met collega’s? Dan is het Postgraduaat Leerstoornissen beslist iets voor jou! 

meer info →

M


Music Performance Practice

Met succes een masteropleiding muziek afgerond maar nog niet voldaan? In ons postgraduaat musical performance practice dragen we deze drang naar excellentie alvast hoog in het vaandel.

meer info →

N

Niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs

De opleiding steunt op drie belangrijke pijlers: ‘Leefwereld van het kind’, ‘Waarden en normen binnen die leefwereld’ en ‘Waarden en normen in de maatschappij’. Het postgraduaat heeft een theoretisch deel en een praktisch deel.

meer info →

O


Oncologische diëtetiek

Wil je als diëtist ook inzetbaar zijn in het zorgprogramma voor oncologie? Of zou je graag je kennis verruimen zodat je oncologische patiënten beter kan begeleiden? Dan is dit postgraduaat op maat voor jou!
 

meer info →

P


Pediatrie en neonatologie

Ben je bachelor verpleegkundige en wil je verder specialiseren in pediatrische en neonatologische zorg? Deze opleiding geeft toegang tot de erkenning van de bijzondere beroepstitel (BBT) van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie. 

meer info →

S


Soloist Classical Music

Heb je een masterdiploma in de muziek op zak en wens je je vocale of instrumentale vakkennis verder uit te bouwen? Dan is een postgraduaat soloist classical music misschien iets voor jou.

meer info →

S

Stomatherapie
en wondzorg - EduWond

EduWond wil klinische expertise en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over wondzorg bundelen en door middel van educatie breed open stellen voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers.

meer info →

T


Trendanalyse en implementatie

Het postgraduaat trendanalyse en implementatie is een unieke avondopleiding die van jou een professional maakt in trend research. Je verwerft inzicht in de nieuwste innovatieve evoluties en toepassingen in diverse sectoren.

meer info →

V


Vastgoed-
beheer

Heb je net jouw bachelor in het vastgoed of landmeten behaald of ben je al een tijdje aan het werk in de brede sector van het vastgoed? En wil je jouw kennis over vastgoedbeheer verfijnen? Dan is dit postgraduaat beslist iets voor jou.

meer info →