Foto Agenda

Agenda.

A

Expo Altergrain
Altergrain is een onderzoeksproject waarin werd nagegaan of oude granen opnieuw in Vlaanderen geïntroduceerd kunnen worden, om de diversiteit in landbouw en voeding te stimuleren. In het …
Vanaf 10 december (8 - 17.30 uur)
Campus Ledeganck
Stagementorendag opleiding sociaal werk
Beroepsethische reflectie en handelen: een inkijk in het ethisch kompas van een sociaal werker. Met deze studievoormiddag willen we jullie een inkijk geven op hoe we onze studenten leren een …
17 december 2019 (8.30 - 14.00 uur)
HOGENT Campus Schoonmeersen
Jaarlijkse bijscholing Hoger Redder

Ben je gediplomeerde Hoger Redder en heb je dit jaar nog geen bijscholing gevolgd? Dan is dit je kans om de sprong te wagen!

19 december (8.30 - 13 uur)
Watersportlaan 3
SID-in Vlaams-Brabant

Tijdens de infomomenten kan je op onze thuisbasis terecht met al je vragen. Maar we spelen ook op verplaatsing. Tijdens een SID-in-beurs kan je in jouw provincie komen snuisteren.

Infosessies verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs

Wil je leraar worden in het vakgebied waarvoor je al een diploma hoger onderwijs hebt behaald? Start in februari jouw verkorte educatieve bacheloropleiding aan HOGENT.

11 januari 2020 (10 - 11 uur)
Campus Schoonmeersen
Infosessie educatief graduaat

Heb je een diploma secundair onderwijs op zak en minimaal drie jaar nuttige beroepservaring in een bepaald vakgebied? Wil je leraar worden en jouw vakkennis doorgeven aan jongeren of volwassenen? Of geef je al praktijkvakken of technische vakken op een school, maar wil je steviger in je schoenen staan? Kom vrijblijvend eens luisteren naar jouw opties om het diploma van praktijkleraar aan HOGENT te behalen.

11 januari (10 - 11 uur)
Campus Schoonmeersen
Schoolweigering

De ervaring van gezinnen, de toelichting van de bevindingen, samen met de ervaringen van de Kaap en het ’t Steunpunt leerrecht- & leerplicht.

14 januari (13 tot 16.30 uur)
Bedrijvencentrum De Punt (Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge)
Lezing Psychoanalyse Verlies en vitaliteit in werk met kinderen en jongeren

Jaarlijkse reeks van zes afzonderlijke lezingen rond psychoanalyse. Elke sessie heeft een ander thema. Groepsgrootte is beperkt. Telkens op vrijdag van 14 tot 16 uur. Je kan inschrijven per sessie, voor enkele sessies of je kan eenmalig een combiticket aankopen waarmee je alle sessies kan bijwonen.

17 januari 2020 (14 - 16 uur)
Campus Schoonmeersen (sporthal), Gent
Navorming particuliere fondsenwerving

In deze vorming krijgt u alle nodige kennis om een eerste fondsenwervingsplan op te stellen. Via theorie, kennisdeling en praktische voorbeelden op maat van startende fondsenwervende organisaties zal u alle nodige kennis vergaren en met een eerste fondsenwervingsplan én deelnemersattest huiswaarts keren. 

21 januari (12 - 16 uur)
Campus Schoonmeersen
SID-in West-Vlaanderen

Tijdens de infomomenten kan je op onze thuisbasis terecht met al je vragen. Maar we spelen ook op verplaatsing. Tijdens een SID-in-beurs kan je in jouw provincie komen snuisteren.