Facebook Pixel Werken aan HOGENT - Hogeschool Gent
Foto Werken aan HOGENT

Werken aan HOGENT.

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Werken aan HOGENT.

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

Werken bij HOGENT, dat is kiezen voor een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving. Onze ondernemende HOGENTenaars creëren kansen, nemen initiatief, werken doelgericht, verleggen grenzen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven. Hoewel alle HOGENTenaars gezamenlijk bepaalde doelen en visies voor de instelling delen, zijn ze afkomstig uit allerlei bevolkingslagen en -groepen. HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ze is dus net zo divers als het publiek dat zij bedient. Daarom worden kandidaten geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking.

Check onze vacatures

Welzijn.

HOGENT voert een proactief welzijnsbeleid door personeelsacties te voeren op het vlak van gezondheid en diversiteit. Personeelsleden kunnen met al hun problemen en vragen terecht bij een vertrouwenspersoon.

Welzijn

HOGENT voert een proactief welzijnsbeleid door personeelsacties te voeren op het vlak van gezondheid en diversiteit. Personeelsleden kunnen met al hun problemen en vragen terecht bij een vertrouwenspersoon.

E

Excellence in Research

In mei 2017 kende de Europese Commissie aan HOGENT het ‘HR Excellence in Research’-label toe. Deze erkenning wordt toegekend aan instellingen die een stimulerende en gunstige werkomgeving opzetten voor onderzoekers. De bepalingen hiervoor zijn vastgelegd in het Europees Charter van de onderzoeker en de Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers, waarbij ook de principes van OTM-R (Open, Transparent & Merit-based Recruiment) worden toegepast..

HOGENT stelde een actieplan op, de ‘HR Strategy for Researchers’, waarmee ze in verschillende stappen zorgt dat ze aan deze bepalingen voldoet. HOGENT toont hiermee het belang van onderzoek binnen de instelling aan, zowel voor de kwaliteit van haar opleidingen als voor de maatschappelijke rol die de hogeschool wil opnemen.

 

HOGENTenaar
aan het woord.

"De belangrijkste reden voor mij om voor HOGENT te werken, is de autonomie die ik ervaar. De vrijheid om inhoudelijke invulling te geven, de vrijheid om te bepalen wanneer ik mijn werk plan, de vrijheid om te zeggen wat ik denk. Daarnaast hou ik ook van de variëteit in taken. Personeelsbeleid, dienstverlening, onderzoek, projecten uitwerken, omgaan met studenten. Elke dag is anders en saai is het nooit."

Catherine De Vos
Lector logopedie