Facebook Pixel Research Centre for Learning in Diversity - Hogeschool Gent
Foto Research Centre for Learning in Diversity

Research Centre for Learning in Diversity.

R

Research Centre for Learning in Diversity.

Leren en diversiteit staat centraal in het onderzoeks­centrum. We voeren praktijk­gericht onderzoek naar zowel formeel als informeel leren, typisch en atypisch leren en leren doorheen de volledige levens­loop, van jonge kinderen tot volwassenen.

Bij onderzoek naar ‘leren’ vertrekken we altijd vanuit de diversiteit van lerenden ener­zijds en de diverse contexten waarbinnen dat leren kan plaats­vinden ander­zijds. Zo willen we bij­dragen aan gelijke toegang tot kwaliteits­vol onderwijs en levens­lang leren voor iedereen.

Binnen het onderzoeks­centrum werken we maximaal inter­professioneel om een holistisch beeld te krijgen op het samen­spel van factoren die leren beïnvloeden.

Onze
projecten.

Contact.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken? Neem dan contact op met learningindiversity@hogent.be

"Het Research Centre for Learning in Diversity is multi­disciplinair samen­gesteld uit experts met onderzoeks- en/ of praktijk­ervaring in disciplines zoals pedagogiek en didactiek, sociaal werk, ortho­pedagogiek, humane en sociale weten­schappen, audiologie, logo­pedie, ergo­therapie, recht, informatica en biomedische wetenschappen."

Bekijk de experts

"Het Research Centre for Learning in Diversity is multi­disciplinair samen­gesteld uit experts met onderzoeks- en/ of praktijk­ervaring in disciplines zoals pedagogiek en didactiek, sociaal werk, ortho­pedagogiek, humane en sociale weten­schappen, audiologie, logo­pedie, ergo­therapie, recht, informatica en biomedische wetenschappen."

Bekijk de experts

Advies en dienstverlening.

Onze samenwerkingen.

Zoek je een boeiende stage­plaats in de educatieve onderzoeks­sector? Wij ontvangen je graag in ons team! Neem contact op met learningindiversity@hogent.be voor meer info.

Publicaties.

 

"Een one-size-fits-all didactiek bestaat niet"

Delphine Sasanguie, coördinator