Facebook Pixel Effectief inclusief onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Effectief inclusief onderwijs

Effectief inclusief onderwijs

E

Effectief inclusief onderwijs

Deze onderzoekslijn richt zich op het bereiken van doeltreffende leerresultaten voor álle lerenden. We ontwikkelen 'opportunities' volgens het OP-model en meten de impact ervan.

Een cruciaal element in het ontwikkelen van een leeromgeving die kwalitatief onderwijs aanbiedt aan alle lerenden ligt in het versterken van de zogenaamde ‘brede basiszorg’ of Fase 0 van het zorgcontinuüm dat elke school in Vlaanderen sinds het M-decreet moet voorzien. Concreet realiseren we dit door het in kaart brengen, conceptualiseren en analyseren van ‘good practices’ in de brede basiszorg en bij uitbreiding ook in de fase van verhoogde zorg (Fase 1) binnen dit zorgcontinuüm.

We richten ons primair op het domein van rekenvaardigheden en de meerwaarde van samenwerking tussen een leerkracht en een zorgprofessional (logo, ergo, ortho, …), maar ook andere onderzoeksthema’s die onder de brede noemer van effectief inclusief onderwijs passen, komen aan bod (bv. duaal leren, zelfregulatie, taalontwikkelingsstoornissen, burgerschap, motorisch leren).

 

Projecten en resultaten.

 

Cannabisness

SELFIE 

In kaart brengen en ondersteunen van de zelfregulerende vaardigheden van instromende studenten: een interventiestudie aan HOGENT. 

Biodivers Zorggroen

Co-teaching als hefboom voor een hoger leerrendement bij leerlingen

In dit project werken we samen met IVG school Gent aan een traject van co-teaching met leerkrachten en zorgprofessionals. 

Lokaal Brood

Contribution of an obstacle course intervention on motor competence among children

 • meer info over het project
BeBlaBo

XR-factor 

Onderzoek naar factoren die bijdragen tot een succesvolle implementatie van XR als leermiddel in het technisch en beroepsgericht onderwijs in Vlaanderen

INVRIVI

Remember to Remember

Dit onderzoeksproject focust op de training van prospectief geheugen bij 11-15-jarigen met leerstoornissen en/of ASS.

 

  INVRIVI

  Effectief en efficiënt duaal leren in het hoger onderwijs

  • meer info over het project
   INVRIVI

   Efficiënt duaal

   Binnen HOGENT werd een pilootproject gestart waarin kwantitatief en kwalitatief onderzoek gevoerd werd naar de efficiëntie van duale leertrajecten en naar de kritische succesfactoren voor goede duale trajecten, zowel voor studenten, lesgevers als werkveld. 

    INVRIVI

    Complementaire co-teaching tussen een leerkracht en een zorgprofessional

    In dit project in een Gentse proeftuinschool werd geëxperimenteerd met een co-teachingsvorm waarin verschillende experten samenwerken in de klas, met als doel effectiever inclusiever onderwijs te realiseren. 

    INVRIVI

    Bobbelbaan

    Onderzoek naar de invloed van een lessenreeks inclusief een bobbelbaan in elke les op het motorische leerresultaat en de motivatie van kinderen (5-12 jaar) in het basisonderwijs.  

    INVRIVI

    Krachtige UDL brede basiszorg voor rekenen in de lagere school

    Dit interprofessioneel onderzoeksproject onderzocht hoe een effectieve 'brede basiszorg' op klasniveau gerealiseerd kan worden, uitgaande van Universal Design for Learning en in functie van het ontwikkelen van een inclusieve leeromgeving.

    Lokaal Brood

    Geïntegreerd wetenschapsonderwijs: Lijden of Leiden?

    Dit onderzoek focuste op de nieuwe integratiemogelijkheden voor de vakken aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek en da manier waarop deze integratie kan aangepakt worde.