Facebook Pixel Psycho-educatie en Ouder­begeleiding bij kinderen met een taal­ontwikkelings­stoornis - Hogeschool Gent
Foto Psycho-educatie en Ouder­begeleiding bij kinderen met een taal­ontwikkelings­stoornis

Psycho-educatie en Ouder­begeleiding bij kinderen met een taal­ontwikkelings­stoornis

P

Psycho-educatie en Ouder­begeleiding bij kinderen met een taal­ontwikkelings­stoornis

Een taalontwikkelings­stoornis (TOS) is de meest voor­komende ontwikkelings­stoornis bij jonge kinderen. Niet­tegen­staande deze hoge preva­lentie is de stoornis nog vrij onbekend en stuiten zij die ermee worden gecon­fronteerd op nog heel wat onbegrip.

Er worden meer kinderen gediagnosticeerd met TOS dan met ASS of ADHD. Uit de literatuur blijkt dat 6 à 7% van de peuters en kleuters kampt met een aangeboren TOS, zonder dat daar een onmiddellijke verklaring voor te vinden is.

Omdat taal zo belangrijk is voor de algemene ontwikkeling van jonge kinderen, is de impact ervan op hun cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling vaak ingrijpend. Leer- en gedrags­problemen komen bij 50% van de kinderen met TOS voor.

Psycho-educatie is belangrijk om kinderen meer inzicht in hun eigen problemen en gedrag te doen krijgen. De stoornis heeft ook een sterke invloed op de ouders en de ouder-kind­interacties. Vanuit deze wissel­werking kan men concluderen dat het betrekken van ouders in de begeleiding een meerwaarde kan zijn. Er is bewezen dat ouder­begeleiding een positief effect heeft op het gedrag van zowel het kind als de ouders.

In deze vorming worden naast een theoretisch kader concrete adviezen en tools aangereikt voor de psycho-educatie en ouder­begeleiding bij TOS.

Doelgroep

Ouders, onderwijzend personeel, ondersteuners, CLB-medewerkers, logopedisten

De groepsgrootte wordt in onderling overleg bepaald.

Lesvorm

Onze experts stemmen hun aanbod af op je specifieke noden en cases en komen bij jou ter plaatse.

Kostprijs

Vraag vrijblijvend een offerte aan via expertise@hogent.be.

Datum

In onderling overleg.

Locatie

Bij jou ter plaatse.

Contact

Eddy Hoste, eddy.hoste@hogent.be

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Wiskunde in een prentenboek

Collega Hilde Rabaut stelt vast dat het met ons (kleuter)onderwijs niet zo goed gaat. Vooral wiskundige vaardigheden worden stiefmoederlijk behandeld. Recent rondde ze een onderzoek af rond de rol …

Research Centre for Learning in Diversity
Leren en diversiteit staat centraal in het onderzoeks­centrum. We voeren praktijk­gericht onderzoek naar zowel formeel als informeel leren, typisch en atypisch leren en leren …