Facebook Pixel Begeleiden van kinderen met een taal­ontwikkelings­stoornis in de klas - Hogeschool Gent
Foto Begeleiden van kinderen met een taal­ontwikkelings­stoornis in de klas

Begeleiden van kinderen met een taal­ontwikkelings­stoornis in de klas

B

Begeleiden van kinderen met een taal­ontwikkelings­stoornis in de klas

Een taal­ontwikkelings­stoornis (TOS) is de meest voor­komende ontwikkelings­stoornis bij jonge kinderen. Er worden meer kinderen gediagnosticeerd met TOS dan met ASS of ADHD. Uit de literatuur blijkt dat 6 à 7% van de jonge kinderen kampt met een aangeboren TOS, zonder dat daar een onmiddellijke verklaring voor te vinden is.

Omdat taal zo belangrijk is voor de algemene ontwikkeling van jonge kinderen, is de impact ervan op hun cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling vaak ingrijpend. Leer- en gedrags­problemen komen bij 50% van de kinderen met TOS voor. Deze zijn vaak het gevolg van enerzijds de problemen die deze kinderen ervaren met begrip van ‘school­taal’ en anderzijds het onvermogen zich verbaal te uiten.

In deze vorming worden naast een theoretisch kader concrete adviezen en tools aangereikt hoe je als klas­leerkracht of begeleider / ondersteuner het kind kan helpen door leer­materialen, opdrachten en toetsen aan te passen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de psycho-emotionele begeleiding bij kinderen met TOS.

Doelgroep

Ouders, onderwijzend personeel, ondersteuners

Lesvorm

Onze experts stemmen hun aanbod af op je specifieke noden en cases en komen bij jou ter plaatse.

Kostprijs

Vraag vrijblijvend een offerte aan via expertise@hogent.be.

Locatie

Bij jou ter plaatse

Contact

Eddy Hoste, eddy.hoste@hogent.be

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Wiskunde in een prentenboek

Collega Hilde Rabaut stelt vast dat het met ons (kleuter)onderwijs niet zo goed gaat. Vooral wiskundige vaardigheden worden stiefmoederlijk behandeld. Recent rondde ze een onderzoek af rond de rol …

Research Centre for Learning in Diversity
Leren en diversiteit staat centraal in het onderzoeks­centrum. We voeren praktijk­gericht onderzoek naar zowel formeel als informeel leren, typisch en atypisch leren en leren …