Facebook Pixel De experts van Learning in Diversity - Hogeschool Gent

Maak hieronder kennis met de experten van het Research Centre for Learning in Diversity. Neem gerust contact op als je vragen hebt of als je graag met ons wil samenwerken.

 

Anne-Sophie

Sandrine De Coster

Leerstoornissen, dyslexie, voorleessoftware, krachtig leesonderwijs, ouderbegeleiding en psycho-educatie bij leerstoornissen, interprofessioneel samenwerken in schoolse context

e-mail

Joke Persyn

Griet De Nys

Schoolweigering, teamteaching in de kleuterklas, metacognitieve vaardigheden

e-mail

Anne-Sophie

Muriël De Wolf

Werkplekleren, duaal leren, community Service Learning

e-mail

Freek van baelen

Eddy Hoste

Taalontwikkelings­stoornissen, taalstimulering, stotteren, broddelen, stemstoornissen, ouderbegeleiding en psycho-educatie binnen de logopedie, stemgebruik bij professionele stemgebruikers, executieve functies bij kinderen met specifieke ontwikkelings­stoornissen

e-mail

 

Sanne

Sonia Labeau

Methodologische ondersteuning bij onderwijsonderzoek (literatuurstudie, onderzoeksplan, onderzoeksvragen, meetinstrumenten en vragenlijsten/testen, steekproeven en werven van participanten, databestanden, (kwantitatieve of kwalitatieve) data-analyse, rapportage)

e-mail

Anne-Sophie

Lies Lockefeer

Inclusief onderwijs, rol van zorgprofessionals in het onderwijs, complementaire co-teaching tussen een leerkracht en een zorgprofessional, coachen van co-teachers in scholen van basis en secundair onderwijs, Universal Design for Learning (UDL)

e-mail

Anne-Sophie

Charlotte Malengier

Zelfregulerend leren, E-working/telewerken, HRM, leiderschap, jobdesign, welzijn op het werk

e-mail

greet de brauwere

Charlotte Paulyn

Leerstoornissen, Extended Reality (XR) in secundair onderwijs

e-mail

 

Freek van baelen

Lien Peters

Leerstoornissen, lees- en rekenvaardigheden bij jonge kinderen, invloed van gedrag, cognitie, context en hersenontwikkeling

e-mail

Freek van baelen

Hilde Rabaut

Kleuteronderwijs, wiskunde voor kleuters, zorgbeleid, onderwijs voor doven en slechthorenden, autisme

e-mail

Sanne

Delphine Sasanguie

Numerieke en wiskundige cognitie in volwassenen en kinderen, beïnvloedende factoren op de  ontwikkeling van rekenvaardigheid, leerstoornissen (dyscalculie), ontkoppelen van onderwijzen en evalueren, coördinator onderzoekscentrum Learning in Diversity

e-mail

Sanne

Nathalie Schepens

Zelfregulerende vaardigheden, orthopedagogie

e-mail

 

Anne-Sophie

David Van Bunder

Psychotherapie , socialisatie, meta-onderzoek, pioniersstudenten

e-mail

greet de brauwere

Elly Van Hyfte

Motorisch remedial teacher: grove en fijne motoriek, motorische ontwikkeling gekoppeld aan lees- en schrijfproblemen, reflexintegratie, motorisch leren en motivatie bij leerlingen in het basisonderwijs

e-mail

greet de brauwere

Marino Van Moortel

Opleidingshoofd educatieve bachelor secundair onderwijs

e-mail

greet de brauwere

Celine Vandermaes

Toegang tot onderwijs en sociale mobiliteit, pioniersstudenten, onderwijs-welzijn

e-mail

 

Freek van baelen

Sabine Vandevelde

Leerstoornissen, ouderbegeleiding en psycho-educatie bij leerstoornissen, interprofessioneel samenwerken, logopedie

e-mail

Freek van baelen

An Willems

Groepswerk begeleiden in een schoolcontext, communicatie en teamgericht werken voor wetenschapsstudenten en in een wetenschappelijke werkveldcontext - transactionele Analyse (TA)

e-mail

Sanne

Britt Zaman

Co-teaching, leer- en ontwikkelingsstoornissen, inclusief onderwijs, ergotherapie in het onderwijs

e-mail