Facebook Pixel Professionalisering van onderwijsprofessionals - Hogeschool Gent
Foto Professionalisering van onderwijsprofessionals

Professionalisering van onderwijsprofessionals

P

Professionalisering van onderwijsprofessionals

 

Projecten en resultaten.

 

Cannabisness

Leerstoornissen attitudes secundair

Met dit project willen we bijdragen tot meer inclusief onderwijs en de slaagkansen van leerlingen met leerstoornissen verbeteren door bewustwording en kennis bij leerkrachten te vergroten.

Cannabisness

PWO ITOS-R

Aanpassing van en onderzoek naar de inzetbaarheid van de vragenlijst Impact TOS op kinderen en jongeren binnen een schoolse context bij kinderen met een lage socio-economische status en/of multiculturele achtergrond.

Cannabisness

Krachtig rekenonderwijs

In dit project werd onderzocht hoe een effectieve ‘brede basis­zorg’ voor rekenen op klas­niveau gerealiseerd kan worden in functie van het ontwikkelen van een (inclusieve) leer­omgeving die kwalitatief reken­onderwijs aanbiedt aan alle lerenden.

Biodivers Zorggroen

L(E)ERMODERN 

In dit onderzoeksproject nemen we de impact van de modernisering van het Secundair Onderwijs op de lerarenopleidingen in Vlaanderen onder de loep.

Lokaal Brood

Multicultural Classrooms

Omdat het aantal buitenlandse studenten in het hoger onderwijs snel toeneemt, zet dit project in op de vaardigheden en competenties van het academisch personeel om in een multiculturele en meertalige omgeving te kunnen werken. 

BeBlaBo

Draaischijffunctie CLB

Met dit onderzoek wilden we zicht krijgen op hoe de draaischijffunctie van het CLB tegemoet kan komen aan welzijnsnoden van scholen en aan de ondersteuningsnoden van gezinnen.

INVRIVI

Leerstoornissen hoger onderwijs

Doel van het onderzoeksproject is het in kaart brengen van de kennis en attitudes van lesgevers aan HOGENT ten aanzien van studenten met leerstoornissen.