Facebook Pixel Professionalisering van onderwijsprofessionals - Hogeschool Gent
Foto Professionalisering van onderwijsprofessionals

Professionalisering van onderwijsprofessionals

P

Professionalisering van onderwijsprofessionals

In deze onderzoekslijn zetten we in op professionalisering van onderwijsprofessionals. 

 

Projecten en resultaten.

 

Cannabisness

Krachtig rekenonderwijs

In dit project werd onderzocht hoe een effectieve ‘brede basis­zorg’ voor rekenen op klas­niveau gerealiseerd kan worden in functie van het ontwikkelen van een (inclusieve) leer­omgeving die kwalitatief reken­onderwijs aanbiedt aan alle lerenden.

Biodivers Zorggroen

L(E)ERMODERN 

In dit onderzoeksproject nemen we de impact van de modernisering van het Secundair Onderwijs op de lerarenopleidingen in Vlaanderen onder de loep.

Lokaal Brood

Multicultural Classrooms

  • meer info over het project
BeBlaBo

Draaischijffunctie CLB

Met dit onderzoek wilden we zicht krijgen op hoe de draaischijffunctie van het CLB tegemoet kan komen aan welzijnsnoden van scholen en aan de ondersteuningsnoden van gezinnen.

INVRIVI

Leerstoornissen hoger onderwijs

Doel van het onderzoeksproject is het in kaart brengen van de kennis en attitudes van lesgevers aan HOGENT ten aanzien van studenten met leerstoornissen.