Facebook Pixel Sociale mobiliteit en toegang tot onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Sociale mobiliteit en toegang tot onderwijs

Toegang tot onderwijs en sociale mobiliteit

T

Toegang tot onderwijs en sociale mobiliteit

Binnen deze onderzoekslijn zetten we in op gelijke toegang tot onderwijs op elk niveau voor iedereen, met een focus op sociale mobiliteit en schoolweigering. 

Onderwijs is en blijft één van de beste motoren om sociale mobiliteit te realiseren. Kinderen en jongeren met een lagere socio-economische status (SES) scoren doorgaans slechter op verschillende onderwijsoutcomes en dit al vanaf het kleuter en lager onderwijs. Wij brengen de krachten waaruit zij kunnen putten bij het leren en in het onderwijs in kaart en ontwikkelen instrumenten waarmee ze moeilijkheden kunnen overwinnen. 

Schoolweigering is een complexe problematiek die zowel de jongere, het gezin, de school als de hulpverlening uitdaagt en een holistische benadering vraagt. Met het onderzoek naar dit fenomeen zijn we uniek in Vlaanderen. 

 

Projecten en resultaten.

 

Cannabisness

Wegen naar het hoger onderwijs voor aspirant-pioniersstudenten

Dit onderzoek analyseert de sociale determinanten van aspirant-pionierstudenten (jongeren die overwegen om verder te studeren en van wie beide ouders niet verder gestudeerd hebben). We brengen in kaart welke drempels en krachten deze jongeren in hun thuiscontext ervaren op weg naar hoger onderwijs. 

Biodivers Zorggroen

SMO-G: Sociale mobiliteit door onderwijs: Grenswerk

Een meer gelijke toegang tot het hoger onderwijs kan bereikt worden als meer kinderen van ouders die niet gestudeerd hebben hogere studies beginnen. We onderzochten de drempels en stimulansen die deze jongeren ervaren. 

Lokaal Brood

Angst voor de schoolpoort

We brachten het fenomeen van schoolweigering in kaart en ontwikkelden materiaal om schoolweigering te begrijpen en aan te pakken. 

BeBlaBo

Wiskunde in een prentenboek

Onderzoek naar prentenboeken die Vlaamse kleuterleerkrachten gebruiken om hun wiskundige instructie vorm te geven.