Facebook Pixel Postgraduaat Geo-ICT: ICT in de geografie - Hogeschool Gent
Foto Postgraduaat Geo-ICT: ICT in de geografie

Geo-ICT.

G

Geo-ICT.

Geo-ICT is de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de geografie. De basis van Geo-ICT producten zijn kaarten die verhalen vertellen. Het bekendste voorbeeld is wellicht de routeplanner.

Welke gebieden lopen gevaar bij overstroming? Welke busverbindingen, wegen of kruispunten zijn aan een optimalisatie toe? Wat is de invloed van de milieufactoren op de gezondheid in een bepaalde regio? Hoe is het stemgedrag bij verkiezingen in een gemeente? Welke marketingstrategie moeten we inzetten op basis van klant- en sociodemografische gegevens?

Dit postgraduaat staat voor dertig studiepunten en loopt over de termijn van één semester. Het programma bestaat uit drie basisonderdelen en het uitwerken van een zelfstandig project. Daarnaast is er ook één voorbereidende module landmeten en toegepaste informatica. De voorbereidende module wordt aangeboden als zelfstudie en is warm aanbevolen voor instromers die geen voorkennis hebben.

Onderdeel 1: geavanceerde geotoepassingen

Het eerste onderdeel geeft antwoord op twee essentiële vragen. Hoe ga je correct met eigen en externe data om? Hoe kan je deze data inzetten om een ruimtelijk vraagstuk op te lossen?

In dit onderdeel word je enerzijds vertrouwd met producenten van data, diensten en eindgebruikers. Anderzijds gaan we in op het verwerken van ruimtelijke data binnen een GIS en vertalen deze taken m.b.t. databeheer, feature-editing en geo-processing naar Python-scripts. Met behulp van deze scripts leer je dus hoe je datalagen automatisch bewerkt, combineert en bevraagt. Zo verwerf je grondig inzicht in de werking en het gebruik van GIS.
Met deze kennis ga je zelfstandig en projectmatig aan de slag met uitdagingen uit de praktijk.

Onderdeel 2: GIS programmeren

We gaan dieper in op het gebruik van scripts.  Zo ben je in staat complexe en repetitieve taken te automatiseren voor databeheer, feature-editing, geoprocessing en kaartproductie.

Je kan verschillende datatypes onderscheiden en correct verwerken. Verder verwerf je een grondig inzicht in de fundamentele aspecten van geografische informatie­systemen.

Je bent in staat om courante algoritmen en data­structuren kritisch te benaderen en je maakt ook kennis met alternatieven.

Onderdeel 3: geodatabanken

In dit onderdeel focus je je op databanken. Hoe beheer en organiseer je een geodatabank? Je kan een probleem­stelling analyseren en er een databank voor ontwerpen.

Je leert databanken te combineren om complexe problemen op te lossen. Het combineren en verdelen van zelf ingewonnen data en online services is hierbij belangrijk.

Onderdeel 4: zelfstandig project

Je gaat zelf aan de slag. Met behulp van de aangeleerde technische vaardigheden bied je een antwoord op een concreet locatie-gebaseerd vraagstuk uit je eigen (werk)omgeving. Je wordt hierbij op een continue basis ondersteund door de docenten van de opleiding.

volg een online infosessie →

Sfeerbeeld
Geografische infor­matie speelt een cruciale rol in overheids- en bedrijfs­processen. Ben jij een onder­nemend type en wil je met jouw bagage over Geo-ICT het verschil maken in beleids­voering? Dan ben je bij HOGENT aan het juiste adres.

Certificaat

  • Getuigschrift: het volledige postgraduaat met succes afgerond.
  • Creditattest: geslaagd voor een module.

Lukt het niet om je voor de hele opleiding te engageren? Heb je eerder interesse in specifieke onderdelen? Dan kan je de modules ook afzonderlijk volgen. Je behaalt dan een credit­bewijs voor die module (opleidings­onderdeel). 

Voor wie?

Dit postgraduaat is uitermate geschikt voor (pas afgestudeerde) bachelors landmeten of informatica, gerelateerde masters of personen met minimaal één jaar relevante ervaring in het werkveld. Je moet dus over minimale startcompetenties uit de geosector of ICT-sector beschikken.

Voor wie?

Dit postgraduaat is uitermate geschikt voor (pas afgestudeerde) bachelors landmeten of informatica, gerelateerde masters of personen met minimaal één jaar relevante ervaring in het werkveld. Je moet dus over minimale startcompetenties uit de geosector of ICT-sector beschikken.

Praktisch.

De lessen vinden plaats in het tweede semester van het academiejaar op dinsdagen van 9 tot 17 uur.

Locatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent

Inschrijven

Neem contact op via pepijn.viaene@hogent.be om een gesprek vast te leggen.

Na een positief gesprek krijg je via mail een link toegestuurd waarmee je kan starten met je te registreren.

Verkennend gesprek aanvragen

Prijs

Het volledige postgraduaat kost 2850 euro (onder voorbehoud van wijzigingen). Het lesmateriaal is inbegrepen in de prijs.

Dit postgraduaat komt niet in aanmerking voor opleidings­cheques of betaald educatief verlof. Heb je toch nog vragen over tijds­krediet, Vlaams zorgkrediet, loopbaan­onderbreking, Vlaams opleidings­verlof of andere financiële ondersteuning? Neem dan contact op met STUVO via zorg@hogent.be

Erkenningsnummer kmo-portefeuille: DV.O101616 Meer info: vlaio.be

Materiaal

Een eigen performante laptop is vereist. De nodige software kan je na inschrijving huren via HOGENT.

Sfeerbeeld

Er is een pertinente nood aan geo-ICT’ers die onmiddellijk inzetbaar zijn (zie rapport 'Geosector in kaart'). Vraag snel jouw verkennend gesprek aan, want met dit postgraduaat heb jij een unieke positie op de arbeidsmarkt.

Verkennend gesprek aanvragen
Sfeerbeeld

Nog vragen?

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Landmeten

Landmeten is een afstudeer­richting van de professionele bachelor vastgoed met beide voeten in de praktijk. Vaak letterlijk: vastgoed opmeten in de zon en later de gegevens verwerken als het …

Programmeren

Programmeren is een graduaat in dag­onderwijs (2 jaar) of avond­onderwijs (4 jaar). Door de sterke praktijk- en beroeps­gerichte aanpak word je meteen uitgedaagd om je kennis …

Systeem- en netwerkbeheer

Systeem- en netwerkbeheer is een graduaat van 120 studiepunten in dag- en/of avond­onderwijs. Door de sterke praktijk- en beroeps­gerichte aanpak word je meteen uitgedaagd om je kennis …