Facebook Pixel Soorten studiecontracten en studietrajecten - Hogeschool Gent
Foto Soorten studiecontracten en studietrajecten

Contract en traject.

C

Contract en traject.

Als student kies je voor een contract en een traject. Er zijn drie types contracten: een diploma­contract, een credit­contract en een examen­contract. De meeste studenten kiezen voor het courante en gekende parcours van het diploma­contract. Daarbij volg je de onderwijs­activiteiten en leg je examens af met de bedoeling het diploma van de opleiding te behalen.

Diploma­contract

Je volgt de geplande onderwijs­activiteiten (les, praktijk, stage) en legt examens af. Je kiest voor een diploma­contract als het je bedoeling is om een ­diploma (graduaat, bachelor, master, ...) te behalen. Dit is de meest voorkomende contract­keuze, zeker voor starters in het hoger onderwijs.

Je door­loopt de opleiding volgens een bepaald studietraject. Binnen een bacheloropleiding is dit ­normaal gezien een model­traject (een standaard studie­traject) en slechts in uitzonderlijke gevallen een geïndividualiseerd traject (GIT of traject op maat).

Enkel in onderstaande situaties kom je als nieuwe bachelorstudent in aanmerking voor een GIT:

Credit­contract

Als je een credit­contract afsluit voor een opleidings­onderdeel, dan volg je de lessen van dit opleidings­onderdeel en leg je examen af. Je hebt niet de intentie het diploma te behalen, maar je wil een credit­bewijs behalen voor dat opleidings­onderdeel. Of je volgt uit interesse een bepaald opleidings­onderdeel bovenop je model­traject.

Als je 10 of meer op 20 behaalt, krijg je een credit­bewijs voor het gevolgde opleidings­onderdeel. Niet alle opleidings­onderdelen zijn toegankelijk via credit­contract. In heel wat gevallen zal je de toelating moeten vragen aan het departement waar je studeert om een credit­contract te kunnen afsluiten.

Examen­contract

Kies je voor een examen­contract, dan woon je de lessen niet bij, maar je legt wel examen af. Ofwel met het oog op het behalen van een diploma (examen­contract voor diploma) ofwel met het oog op het behalen van een credit­bewijs (examen­contract voor credit­bewijs).

Belangrijk om te weten is dat je geen gebruik kan maken van de onderwijs­ondersteuning van het departement. Doordat niet alle opleidings­onderdelen toegankelijk zijn met een examen­contract, zal je de toelating moeten vragen aan het departement waar je studeert. Meestal gaat het hier dan ook over slechts enkele opleidings­onderdelen.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Wegwijs in het hoger onderwijs.

Het hoger onderwijs heeft een andere structuur dan het secundair onderwijs. Het hanteert ook een eigen terminologie: bachelors en masters, credits, flexibele leerwegen, leerkrediet en zo verder. …

verloop studieloopbaan
Elk academiejaar bestaat uit twee semesters waarbij je telkens een aantal studiepunten opneemt. Die studiepunten zet je om in credits. Studiepunten en …
leerkrediet
Bij het begin van je opleiding hoger onderwijs start je met een leerkrediet, een pakket van 140 studiepunten. Daarmee wordt je studieloopbaan ‘betaald’. Wie slaagt, krijgt de …