Facebook Pixel MIddelengebruik - Hogeschool Gent
Foto MIddelengebruik

Middelengebruik.

M

Middelengebruik.


Projecten en resultaten.
 

Cannabisness

Indrinken

Onderzoek naar het fenomeen van indrinken en de invloed van ouders op (in)drinkgedrag . Als uitkomst voorzien we een interventie gericht op ouders om het risico op indrinken te verlagen.

Cannabisness

Discours on drugs

Exploratief onderzoek naar de portrettering van drugs, druggebruik en druggebruikers in populaire fictie.

Lokaal Brood

Evaluatie Nognito

Onderzoek naar de invloed van het preventiepakket Nognito op de kennis, normen, vaardigheden en attitudes van leerlingen m.b.t alcohol. 

BeBlaBo

Unplugged

SUPRB lag mee aan de basis van het  evidence based schoolpreventie programma "Unplugged". Sindsdien werken we aan de verdere testing en uitrol van het programma. 

Cannabisness

Frontline Politeia

Frontline Politeia ontwerpt en test preventietrainingen voor frontline preventiemedewerkers zoals leerkrachten, politie en sociaal werkers. 

Biodivers Zorggroen

Global Drug Survey

Een jaarlijkse internationale survey naar het middelengebruik van +16-jarigen. SUPRB coördineert de survey in België. 

Biodivers Zorggroen

GENSON

Onderzoek over gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening als opstap naar optimale herstelkansen voor vrouwen met een middelenproblematiek.

BeBlaBo

POP-HARS

Onderzoek naar de percepties over druggerelateerde interventies op festivals in België.

Cannabisness

Cryptodrug

Een onderzoek naar de Belgische betrokkenheid bij illegale drughandel op het dark web.

Biodivers Zorggroen

Alama Nightlife

Onderzoek naar de patronen van middelengebruik en de gezondheidsgevolgen daarvan, bij jonge volwassenen in vijf Europese landen met verschillende uitgaansculturen en verschillende vormen van drugbeleid. 

 

Lokaal Brood

NPS-Care

Een onderzoek naar de gebruikscultuur van NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen) en de eventuele aangepaste noden op het vlak van preventie, zorg en schadebeperkende (harm reduction) initiatieven m.b.t. dit fenomeen. 

 

Lokaal Brood

GEN-STAR

Een onderzoek naar de beschikbaarheid van en de nood aan gendersensitieve preventie- en behandelingsbenaderingen in België, evenals de obstakels en uitdagingen die vrouwelijke druggebruikers ervaren bij het gebruik van deze diensten. 

 
Cannabisness

ALCOLAW

De wet van 2009 betreffende het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren: van stand van zaken tot evaluatie.

> eindrapport
> samenvatting
> beleidsaanbevelingen

Lokaal Brood

Schoolinterventies gezonde levensstijl

Dit project zette in op het bevorderen van een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon bij kinderen en jongeren als toeleiding naar evenwichtige voeding en voldoende beweging.