Facebook Pixel Angst voor de schoolpoort - Hogeschool Gent
Foto Angst voor de schoolpoort

Angst voor de schoolpoort.

A

Angst voor de schoolpoort.

English  

Schoolweigering komt vaker voor dan je denkt.
Probeer er begrip voor te tonen.

Nederlands

Schoolweigering, een vorm van schoolafwezigheden, is moeilijk uit te leggen aan ouders, jongeren, leeftijdsgenoten, leerkrachten en vele anderen. Het is een veelzijdige problematiek met heel wat persoonlijke en sociale gevolgen, waarvoor een multidisciplinaire benadering vereist is. In dit onderzoek stellen we dat een beter begrip, communicatie en verbinding (afstemming) nodig is tussen de verschillende betrokken partijen.

Het doel van ons project ‘angst voor de schoolpoort’ is om het fenomeen schoolweigering kenbaar te maken én antwoorden te geven op de vraag welke stappen een school kan nemen samen met de jongeren en het gezin in dergelijke situaties. Dit onderzoek is gebaseerd op een multidisciplinair praktijkwetenschappelijk en kwalitatief onderzoeksproject dat begon in 2017 en eindigt in december 2019. Zes onderzoekers zijn betrokken vanuit verschillende disciplines, namelijk sociaal werk, onderwijs en psychologie. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een literatuurstudie en interviews met 20 jongeren met schoolweigering van 11-25 jaar. Bij die jongeren die verwacht worden school te lopen (basisonderwijs of secundair onderwijs) hebben we ook andere betrokkenen geïnterviewd zoals ouders, vrienden, leraren en artsen. 

School kan een essentiële rol spelen bij het voorkomen en aanpakken van schoolweigering. Daarom hebben medewerkers binnen de school een beter begrip nodig van wat schoolweigering precies is. Om ook een coördinerende rol te spelen bij het begeleiden van schoolweigering, heeft de school hulpmiddelen nodig: voor begrip, voor screening en om jongeren en hun families te helpen. De tool die we maakten is gebaseerd op de Vlaamse context en zal ten laatste in december 2019 op deze website verschijnen.

Op deze pagina vind je alvast een animatiefilm in het Engels, Nederlands, Turks, Frans en Arabisch die ontwikkeld is op basis van de gesprekken die we hadden met jongeren over hun moeilijke situatie.  De film toont de complexiteit van schoolweigering met een hoopvol perspectief. 

Ondersteunende tool voor schoolteams

Als resultaat van dit onderzoek werd een tool ontwikkeld die scholen inspireert en ondersteunt. Deze tool stoelt op de bevindingen van een onderzoek naar schoolweigering aan HOGENT en is opgebouwd volgens de 4 fasen van het zorgcontinuüm.

Fase 0 en 1 is van toepassing op schoolafwezigheden in het algemeen. Fase 2 en 3 is gericht op schoolweigering in het bijzonder. De aard van de zorgvraag bepaalt in welke fase van het zorgcontinuüm info over de aanpak te vinden is.

Heb je interesse in de tool? Via onderstaande link kan je de volledige brochure downloaden.

Download de tool

Bijlagen bij de tool

Artikels

Vormingsaanbod op vraag

Contact.

Campus Ledeganck
K.L. Ledeganckstraat 8
9000 Gent
09 243 30 27

Contact.

Campus Ledeganck
K.L. Ledeganckstraat 8
9000 Gent
09 243 30 27

Onderzoeksteam.

Gino Ameye

Gino Ameye, is therapeutisch verantwoordelijke in De Kaap, psychiatrisch centrum Caritas. Hij werkt als onderzoeker op het project.
 

Agnès Biltris

Agnès Biltris is als lector verbonden aan de lerarenopleiding en opleiding orthopedagogie. Zij werkt als copromotor op het project.

Griet De Nys

Griet De Nys is als studiebegeleider betrokken bij de lerarenopleiding. Zij werkt als onderzoeker voor het project.
 

Nadine De Stercke

Nadine De Stercke is als lector verbonden aan de opleiding sociaal werk. Zij werkt als copromotor op het project.

Francisca Van Drongelen

Francisca Van Drongelen is als lesgever en supervisor betrokken bij de opleiding sociaal werk. Zij werkt als onderzoeker op het project.
 

Peter Walleghem

Peter Walleghem is als docent betrokken bij de opleiding sociaal werk en ergotherapie. Hij werkt als onderzoeker en projectcoördinator op het project.