Facebook Pixel Accountants als dienstverlener voor kmo's - Hogeschool Gent
Foto Accountants als dienstverlener voor kmo's

Accountants als dienstverlener voor kmo's.

A

Accountants als dienstverlener voor kmo's.

Accountants vervullen een sleutelrol in het Europese en Belgische kmo-landschap. Het zijn belangrijke dienstverleners, zeker voor kleinere ondernemingen die vaak geen of onvoldoende doorgedreven expertise in huis hebben over (vrij complexe) boekhoudkundige en fiscale zaken.

Tijdens haar doctoraatsstudie onderzocht Stefanie De Bruyckere (coördinator van het Research Centre for Sustainable Organizations) hoe accountants de samenwerking met hun kmo-klanten kunnen optimaliseren én versterken, zodat zij het voortbestaan van de onderneming  kunnen waarborgen en waardecreatie op lange termijn kunnen nastreven.

Het project.

Sfeerbeeld

The role of external accountants as service providers for SMEs, 2021

Accountants bieden ondersteuning bij het voldoen aan wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Daarnaast verlenen ze aanvullend bedrijfsadvies, op basis waarvan hun kmo-klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Accountants analyseren en interpreteren cijfers en ontwikkelde rapporten/jaarrekeningen, en vertalen deze vervolgens in een helder en op maat gemaakt waardevol bedrijfsadvies. Net zoals artsen in een medische context, volgen externe accountants de financiële gezondheid van de onderneming op en verlenen ze dienovereenkomstig deskundig advies. Ondanks hun knowhow, expertise en specifieke kennis over het kmo-bedrijf in kwestie worden  accountants echter niet altijd geraadpleegd voor het verlenen van aanvullend advies.

 

Output.

Cannabisness

The role of external accountants as service providers for SMEs

Stefanie De Bruyckere licht in dit filmpje de essentie van haar doctoraatsonderzoek toe. 

Biodivers Zorggroen

The Role of External Accountants as Service Providers for SMEs: a Literature Review

Lokaal Brood

The Importance of Mutual Understanding Between External Accountants and Owner–Managers of SMEs

Lokaal Brood

Van compliance tot advies: de nieuwe rol van de accountant en de belastingsadviseur

Cannabisness

Accountants, partner in business? 

Biodivers Zorggroen

Wie helpt kmo's geld te besparen? 

Lokaal Brood

Small and Medium-Sized Accounting Practices (SMPs): Explaining Financial Performance based on Human Capital and Organisational Resources

 

 


 

Maak kennis met onze expert. 

Freek van baelen

Stefanie De Bruyckere
Coördinator Research Centre for Sustainable Organizations, rol van de accountant als dienstverlener, financieel management, integrated reporting

e-mail