Facebook Pixel Altergrain - Hogeschool Gent
Foto Altergrain

Altergrain.

A

Altergrain.

Dit multidisciplinair onderzoeksproject onderzoekt de opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen teneinde onze voedselzekerheid te waarborgen. 

Altergrain - Meer diversiteit in landbouw en voeding: opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen.

Een doorgedreven selectie bij de traditionele voedingsgewassen heeft er voor gezorgd dat een verdunningseffect is opgetreden van waardevolle nutritionele componenten en/of een sterke verhoging te vinden is van andere bestanddelen zoals gluten. Daarom is er nood aan een geïntegreerde aanpak om gewasdiversiteit te verhogen teneinde onze voedselzekerheid te waarborgen. Diversiteit in landbouwsystemen en voeding is hierbij cruciaal.

Dit multidisciplinair onderzoeksproject bestudeert een selectie van alternatieve granen (eenkoorn, emmer, khorasan en teff) en pseudogranen (amarant, boekweit en quinoa) via een volledige ketenbenadering waarbij ingezet wordt op de veld- en verwerkingsfase, de nutritionele aspecten voor en na verwerking tot afgeleide voedingsmiddelen (brood), hun potentiële impact op populatieniveau alsook op de economische mogelijkheden van deze gewassen in Vlaanderen.

Presentaties.

Presentatie downloaden

Teelttechniek

Presentatie downloaden

Voedingswaarde

Presentatie downloaden

Slotbeschouwing

Publicaties.

onderzoeksrapport  
infofiches  
teeltfiches  

Publicaties.

onderzoeksrapport  
infofiches  
teeltfiches  

Maak kennis
met onze experten.

Willem De Keyzer

09 243 23 95
willem.dekeyzer@hogent.be

Frank Van Boxstael

frank.vanboxstael@hogent.be

Joeri Brusselle 

joeri.bruselle@hogent.be

 

Joos Latré

09 243 93 00
joos.latre@hogent.be

Isabelle Dierickx 

isabelle.dierickx@hogent.be

Hanna Aerts

hanne.aerts@hogent.be

 

Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo