Facebook Pixel BEBLABO - Hogeschool Gent
Foto BEBLABO

Beblabo.

B

Beblabo.

Bladluizen zijn zowel een probleem op boomkwekerijen, in tuinen, parken en in het openbaar groen. De hoofddoelstelling van dit project is kennis vergaren om bladluizen in de groensector op een duurzame, milieuvriendelijke manier te beheersen.

Beblabo- Beheren van bladluizen op bomen met behulp van natuurlijke vijanden.

Bomen verhogen de kwaliteit van onze leefomgeving op verschillende manieren.  Als bomen geïnfecteerd worden door bladluizen ontstaan echter ergernissen. Bladluizen veroorzaken niet enkel zuigschade maar ze produceren ook honingdauw. Als dit kleverige goedje op auto’s, bankjes en terrassen terechtkomt, veroorzaakt het hinder. Honingdauw vormt bovendien een voedingsbodem voor roetdauwschimmels die de sierwaarde van bomen sterk verminderen. De hoofddoelstelling van dit project is kennis vergaren om bladluizen in de groensector (boomkwekerij, openbaar groen, …) op een duurzame, milieuvriendelijke manier te beheersen. Deze kennis verzamelen we via twee onderzoeksmethoden:

  • We gebruiken nuttige insecten die zich voeden met bladluizen. We zetten larven van lieveheersbeestjes en gaasvliegen uit op bomen in een boomkwekerij en in openbaar groen. Elke twee weken bekijken we hoe de bladluispopulaties in deze bomen beïnvloed worden door de uitgezette larven.
     
  • We vergelijken de gevoeligheid van boomcultivars voor bladluizen. Op verschillende boomkwekerijen volgen we de aanwezigheid van bladluizen doorheen het groeiseizoen op vijf verschillende cultivars van linde, esdoorn en eik.

Alle kennis werd gebundeld in een praktijkgids.

Bekijk de praktijkgids natuurlijke bladluis­beheersing in openbaar groen en boomkwekerij (PDF) →

Beblabo

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land-en tuinbouw, voeding en natuur.

Beblabo

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land-en tuinbouw, voeding en natuur.

Maak kennis
met onze experten.

partnerlogo
partnerlogo
partnerlogo
partnerlogo
partnerlogo
partnerlogo
partnerlogo
partnerlogo
partnerlogo
partnerlogo
partnerlogo