Facebook Pixel Hoger onderwijs met een functiebeperking - Hogeschool Gent
Foto Hoger onderwijs met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking.

S

Studeren met een functiebeperking.

HOGENT engageert zich ertoe om voor al haar studenten een optimale omgeving te creëren. Zo krijgen alle studenten gelijke kansen op onderwijs.

Studenten met een geattesteerde functiebeperking kunnen via deze pagina een aanvraag indienen voor individuele onderwijs- en examenmaatregelen (bijvoorbeeld extra tijd voor examens, compenserende software voor studenten met dyslexie, mondelinge toelichting, ...) of begeleiding op maat (begeleiding bij plannen en organiseren, studiemethode, notities nemen, ...). Je kan rekenen op gerichte ondersteuning bij drempels op basis van jouw functiebeperking.

Erkenning.

Wie erkend wil worden als student met een functiebeperking, moet de volgende attesten die van toepassing zijn kunnen voorleggen:

 • bewijs van inschrijving VAPH (voor studenten ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
 • erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap
 • onderzoeksverslag dyslexie of dyscalculie
 • attesteringsbundel motorische functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel auditieve functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel visuele functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel chronische ziekte (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel autismespectrumstoornis (ingevuld door behandelend psychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog)
 • attesteringsbundel AD(H)D (ingevuld door behandelend psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog)
 • attesteringsbundel psychiatrische functiebeperking (ingevuld door behandelend psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog)
 • attesteringsbundel stotteren (ingevuld door behandelend arts of logopedist)
 • attesteringsbundel coördinatieontwikkelingsstoornis (ingevuld door behandelend (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater)
 • attesteringsbundel ticstoornis (ingevuld door behandelend (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater)
 • attesteringsbundel ontwikkelingsdysfasie (ingevuld door behandelend arts of logopedist)
 • attesteringsbundel overige functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)

Maatregelen aanvragen.

Individuele onderwijs- en examenmaatregelen zijn redelijke aanpassingen op maat om alle studenten gelijke kansen te geven. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan het onderwijs en de examens. Voor de aanvraag neem je via mail contact op met de studentenbegeleider+ van jouw opleiding.

contactgegevens

Maatregelen aanvragen.

Individuele onderwijs- en examenmaatregelen zijn redelijke aanpassingen op maat om alle studenten gelijke kansen te geven. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan het onderwijs en de examens.

Je kan deze maatregelen aanvragen aan de hand van het attest dat voor jou van toepassing is.  De maatregelen moeten voldoen aan vier criteria:

 • Noodzakelijk: zonder deze maatregel kan de student niet volwaardig deelnemen aan het onderwijs en de examens.
   
 • Uitvoerbaar: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
   
 • Verdedigbaar: de maatregel is te verantwoorden ten opzichte van de betrokkenen.
   
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Alleen het proces om deze competenties te verwerven, wordt door de maatregel aangepast.

Het is het departement dat beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen.

Enkele voorbeelden:

 • Heb je dyslexie? Dan bekijken we samen of compenserende software een hulp voor jou kan zijn.
   
 • Heb je een visuele beperking? Leer- en examenmateriaal kan worden omgezet voor jou.
   
 • Heb je autisme? Heb je baat bij een afzonderlijk examenlokaal, dan gaan we samen de mogelijkheden na.

Nood aan individuele begeleiding?

Een team van studentenbegeleiders+  staat voor je klaar. Meer informatie vind je op de pagina studiebegeleiding.

Het SB Plus-team

Nood aan compenserende software?

HOGENT biedt alle studenten gratis compenserende (voorlees)software ‘Alinea in de Cloud’ aan die helpt met lezen, schrijven en studeren. Alinea biedt schrijf- en leesondersteuning voor het Nederlands, Frans, Engels en Duits.  Met woordenboeken, teken- en markeertools hebben studenten een heel arsenaal aan studiehulpmiddelen bij de hand.  Alinea is zeer gebruiksvriendelijk en persoonlijk instelbaar. Het is ruim inzetbaar voor al wie vlot en moeiteloos wil lezen en heel specifiek voor die studenten die last hebben met lezen en correct schrijven.

 • Hulp bij lezen, schrijven, begrijpen én studeren
 • Voorleessoftware beschikbaar op elk platform: pc, Chromebook, Mac, tablet en smartphone
 • Gebruiksvriendelijk en intuïtief
 • Kwaliteitsvolle tekstherkenning dankzij krachtige en eenvoudige OCR
 • Unieke dicteerfunctie (spraak naar tekst) in de Alinea webapp in de Cloud

Je kan Alinea terugvinden via het portaal van Academic Software.