Facebook Pixel Hoger onderwijs met een functiebeperking - Hogeschool Gent
Foto Hoger onderwijs met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking.

S

Studeren met een functiebeperking.

Volg een van onze infosessies over studeren met een functiebeperking aan HOGENT. Je komt er alles te weten over mogelijke ondersteuning en de werking van de dienst Studentenbegeleiding+.

HOGENT engageert zich ertoe om voor al haar studenten een optimale omgeving te creëren. Zo krijgen alle studenten gelijke kansen op onderwijs. Een team van studentenbegeleiders+ staat voor je klaar.

woordenwolk ADHD ASS Autisme Chronische ziekte Concentratiestoornis Coördinatiestoornis DCD Dyscalculie Dysfasie Dyslexie Functiebeperking Motorisch Psychiatrisch Stotteren Ticstoornis

Ingeschreven studenten kunnen via het studentenintranet Wallie een aanvraag indienen voor het statuut studeren met een functiebeperking. Na goedkeuring van de aanvraag, plannen we een kennismakingsgesprek om de mogelijke ondersteuning te bespreken:

 • Je kan individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen zoals extra tijd, compenserende software voor studenten met dyslexie, mondelinge toelichting, …
 • Je kan deelnemen aan een groepssessie over verschillende thema’s zoals studeren en plannen, dyslexie, ontmoetingsavonden, …
 • Je kan individuele begeleiding op maat aanvragen, zoals begeleiding bij plannen en organiseren, studiemethode, notities nemen, …

Om gebruik te maken van individuele onderwijs- en examenmaatregelen moet je uiterlijk je aanvraag studeren met een functiebeperking indienen op:

 • 1 december (voor semester 1)
 • 1 mei (voor semester 2) of
 • 15 juni (voor examenperiode 3)

Wie erkend wil worden als student met een functiebeperking, moet een attest kunnen voorleggen:

 • gemotiveerd verslag
 • verslag van het CLB
 • VAPH-erkenning
 • erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • onderzoeksverslag dyslexie of dyscalculie

Ingeschreven studenten kunnen via het studentenintranet Wallie een attest opladen om een aanvraag in te dienen.

Beschik je niet over dergelijk attest, vraag dan je behandelend arts, psycholoog, … om de passende VLOR-attestering in te vullen:

Heb je een ernstig vermoeden van dyslexie en/of dyscalculie, maar geen attestering? Dan kan je contact opnemen met testafname@hogent.be.

Je kan deze maatregelen aanvragen aan de hand van het attest dat voor jou van toepassing is.  De maatregelen moeten voldoen aan vier criteria:

 • Noodzakelijk: zonder deze maatregel kan de student niet volwaardig deelnemen aan het onderwijs en de examens.
   
 • Uitvoerbaar: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
   
 • Verdedigbaar: de maatregel is te verantwoorden ten opzichte van de betrokkenen.
   
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Alleen het proces om deze competenties te verwerven, wordt door de maatregel aangepast.

Het is het departement dat beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen.

Enkele voorbeelden:

 • Heb je dyslexie? Dan bekijken we samen of compenserende software een hulp voor jou kan zijn.
   
 • Heb je een visuele beperking? Leer- en examenmateriaal kan worden omgezet voor jou.
   
 • Heb je autisme? Heb je baat bij een afzonderlijk examenlokaal, dan gaan we samen de mogelijkheden na.

Je kan deelnemen aan een sessie uit ons groepsaanbod over verschillende thema’s:

 • Wegwijs in het digitale HOGENT
 • Efficiënt studeren
 • Plannen tijdens de onderwijsweken
 • Opmaken van een examenplanning
 • Studeren met dyslexie: ken jezelf!
 • Infosessie compenserende software Alinea

We organiseren ook ontmoetingsavonden waarop je studenten leert kennen in een ontspannen en gezellige sfeer.

De studentenbegeleider+ (SB+) bekijkt samen met de student wat de mogelijke impact is van de functiebeperking op de studieloopbaan. We willen elke student gelijke kansen bieden. Daarom plannen we de begeleiding op maat en op vraag van de student.

Tijdens het kennismakingsgesprek kan je aangeven of je individuele begeleiding wenst. Samen met je vaste begeleider bespreek je de concrete nood, inhoud en intensiteit ervan.

Contact
Klik hier
Sfeerbeeld

HOGENT biedt alle studenten gratis compenserende (voorlees)software ‘Alinea in de Cloud’ aan die helpt met lezen, schrijven en studeren. Ingeschreven studenten kunnen Alinea terugvinden via het portaal van Academic Software.

Academic Software