Facebook Pixel Toelatingsvoorwaarden - Hogeschool Gent
Foto Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden.

Wil je inschrijven voor een opleiding aan HOGENT? Welk diploma je nodig hebt, is verschillend voor een graduaat- of een bacheloropleiding.

T

Toelatingsvoorwaarden.

Met een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap kan je inschrijven voor onze graduaat- en bachelor­opleidingen. Heb je een ander type diploma? Kijk dan in het menu hiernaast of je daarmee voldoet aan de diploma­voorwaarden.

Voor een inschrijving voor een graduaatsopleiding moet de student voldaan hebben aan de leerplicht en beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is en uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van bachelor of master uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een in de Franse of Duitstalige Gemeenschap uitgereikt studiebewijs dat als gelijkwaardig erkend wordt met één van de voorgaande diploma’s;

Voor inschrijving voor een initiële bacheloropleiding geldt één van volgende diplomavoorwaarden:

 • een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een graduaatsdiploma uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een in de Franse of Duitstalige Gemeenschap uitgereikt studiebewijs dat als gelijkwaardig erkend wordt met één van de voorgaande diploma’s;

Wie studeerde in de Franse of Duitstalige Gemeenschap dient bijkomend te voldoen aan de .

Voldoe je aan de diplomavoorwaarden, dan moet je bij inschrijving ook voldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen. Heb je minstens één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig onderwijs gevolgd? Of ben je geslaagd voor minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig Hoger onderwijs? Dan voldoe je aan de taalvoorwaarden voor de graduaats- en bacheloropleidingen, een bijkomend taalattest is dan niet nodig. 

Heb je dit niet, dan moet je je niveau Nederlands bewijzen met een attest.

Graduaten

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je kunt bewijzen dat je minstens beschikt over het niveau B1 van het Europees referentiekader voor talen (European Common Framework).

De attesten en certificaten in onderstaande niet-limitatieve lijst worden aanvaard om je niveau B1 (ook wel ‘Treshold’ genoemd) aan te tonen:

 • minstens Niveau 4 behaald bij een Vlaams universitair talencentrum
 • minstens Richtgraad 2 – niveau 2.4 behaald bij een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • het ITNA certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands)
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B1 Maatschappelijk Formeel (FORM) van de Taalunie
 • Bewijs van slagen voor het Nederlands Staatsexamen NT2 Programma I

Attesten van hoger taalniveau worden ook aanvaard, bijv. het ITNA-certificaat (B2).

Bachelors en de educatieve graduaatsopleiding

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je kunt bewijzen dat je minstens beschikt over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor talen (European Common Framework). De attesten en certificaten in onderstaande niet-limitatieve lijst worden aanvaard om je niveau B2 (ook wel ‘Vantage’ genoemd) aan te tonen:

Toelatingsonderzoek

Heb je niet het juiste diploma om te starten met een graduaat- of bacheloropleiding? En wil je toch graag inschrijven aan HOGENT? Dan kan je toch starten, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatingsonderzoek.

meer info

Toelating op basis van een buitenlands diploma.

Wil je je inschrijven voor een opleiding aan HOGENT maar heb je geen Belgisch diploma secundair onderwijs? Je kan je inschrijven aan HOGENT op basis van een buitenlands studiebewijs secundair of hoger onderwijs.

Wie komt in aanmerking om zich op basis van een buitenlands studiebewijs in te schrijven aan HOGENT?

Initiële bachelor

Bij inschrijving voor een initiële bachelor moet je één van de volgende studiebewijzen kunnen voorleggen:

 • een buitenlands studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de onderstaande diploma’s wordt erkend
 • een buitenlands studiebewijs dat toelating verleent tot het universitair onderwijs in dat land.

Houders van één van de onderstaande diploma’s, kunnen rechtstreeks inschrijven voor een initiële bacheloropleiding als ook aan de taalvoorwaarde is voldaan. In dit geval moet geen aanvraagdossier worden ingediend en geldt de reguliere inschrijvingsprocedure.

 • een Europees ‘Baccalaureaat Diploma’, uitgereikt door de International Baccalaureate Organization in Genève
 • een ‘Diplôme du Baccalauréat International’, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International in Genève
 • een Luxemburgs ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires’ of ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires Techniques’
 • een Nederlands diploma ‘Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’ (VWO)
 • een Nederlands diploma ‘Middelbaar beroepsonderwijs’ (MBO) van ten minste 3-4 jaar met kwalificatieniveau 4. Dit is alleen voor een toelating tot een professionele bachelor, NIET tot academische bachelors aan KASK & Conservatorium
 • een Nederlands ‘Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen’
 • een Frans diploma ‘Baccalauréat’ (minimumscore 10/20)
 • een Duits diploma ‘Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur’
 • een Amerikaans ‘High School Diploma’ met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minste 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt
 • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO)
 • een bachelordiploma of gelijkwaardig
 • een masterdiploma of gelijkwaardig

Graduaat

Bij inschrijving voor een graduaat moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

 • een buitenlands studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend
 • een buitenlands studiebewijs dat toelating verleent tot het universitair onderwijs in dat land.

Houders van één van de onderstaande diploma’s, kunnen rechtstreeks inschrijven voor een graduaat als ook aan de taalvoorwaarde is voldaan. In dit geval moet geen dossier worden ingediend en geldt de reguliere inschrijvingsprocedure.

 • een Europees ‘Baccalaureaat Diploma’, uitgereikt door de International Baccalaureate Organization in Genève
 • een ‘Diplôme du Baccalauréat International’, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International in Genève
 • een Luxemburgs ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires’ of ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires Techniques’
 • een Nederlands diploma ‘Hoger algemeen voortgezet onderwijs’ (HAVO)
 • een Nederlands diploma ‘Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’ (VWO)
 • een Nederlands diploma ‘Middelbaar beroepsonderwijs’ (MBO) van ten minste 3-4 jaar met kwalificatieniveau 4
 • een Nederlands ‘Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen’
 • een Frans diploma ‘Baccalauréat’ (minimumscore 10/20)
 • een Duits diploma ‘Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur’
 • een Amerikaans ‘High School Diploma’ met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minste 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt
 • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO)
 • een bachelordiploma of gelijkwaardig
 • een masterdiploma of gelijkwaardig

Voldoe je aan de diplomavoorwaarden, dan moet je bij inschrijving ook voldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen. Heb je minstens één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig onderwijs gevolgd? Of ben je geslaagd voor minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig Hoger onderwijs? Dan voldoe je aan de taalvoorwaarden voor de graduaats- en bacheloropleidingen, een bijkomend taalattest is dan niet nodig. 

Heb je dit niet, dan moet je je niveau Nederlands bewijzen met een attest.

Graduaten

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je kunt bewijzen dat je minstens beschikt over het niveau B1 van het Europees referentiekader voor talen (European Common Framework).

De attesten en certificaten in onderstaande niet-limitatieve lijst worden aanvaard om je niveau B1 (ook wel ‘Treshold’ genoemd) aan te tonen:

 • minstens Niveau 4 behaald bij een Vlaams universitair talencentrum
 • minstens Richtgraad 2 – niveau 2.4 behaald bij een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • het ITNA certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands)
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B1 Maatschappelijk Formeel (FORM) van de Taalunie
 • Bewijs van slagen voor het Nederlands Staatsexamen NT2 Programma I

Attesten van hoger taalniveau worden ook aanvaard, bijv. het ITNA-certificaat (B2).

Bachelors en de educatieve graduaatsopleiding

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je kunt bewijzen dat je minstens beschikt over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor talen (European Common Framework). De attesten en certificaten in onderstaande niet-limitatieve lijst worden aanvaard om je niveau B2 (ook wel ‘Vantage’ genoemd) aan te tonen:

Binnen het studiegebied van de kunsten moet je voor de meeste opleidingen aangeboden door KASK & Conservatorium ook slagen voor de artistieke toelatingsproef.

Aanvraagdossier en deadlines

Neem contact op met admission@hogent.be om de nodige documenten voor je aanvraag te krijgen. Vermeld je naam, studiekeuze, studiebewijs/diploma en oorsprong van je studiebewijs/diploma. Het dossier voor een inschrijving op basis van een buitenlands studiebewijs moet tijdig ingediend worden:

 • voor visumplichtige studenten vóór 1 april
 • voor niet-visumplichtige studenten vóór 1 juni

Studenten die reeds legaal in België verblijven en voor semester 2 wensen in te schrijven dienen hun aanvraag in vóór 31 januari 2024. De verwerkingsperiode voor deze aanvraagdossiers start vanaf 1 november 2023. 

De visumplichtige niet-EER-student betaalt een aanvraagkost van 150 euro bij indienen van het aanvraagdossier. De gemotiveerde beslissing (toelating of weigering) wordt schriftelijk meegedeeld aan de student. Tegen de beslissing kan de student intern beroep aantekenen.

Toelatingsonderzoek

Als je niet aan de diplomavoorwaarde voldoet, kan je toch toelating krijgen om je in te schrijven voor een initiële bachelor of graduaat. Daarvoor moet je slagen voor het toelatingsonderzoek. Stuur een mail naar toelatingsonderzoek@hogent.be om de procedure te bespreken.

Onderwijs- en examenreglement

Het volledige onderwijs- en examenreglement kan je hier vinden.

Contact

Aanvraagdossier
admission@hogent.be

Aanvraagdossier
KASK & Conservatorium

paul.lamont@hogent.be
+32 9 243 36 13

Toelatingsonderzoek
toelatingsonderzoek
@hogent.be

+32 9 243 33 89

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Inschrijven
Heb je de knoop doorgehakt en weet je welke opleiding je wil gaan volgen? Dan is je inschrijving de volgende stap! Schrijf je online in via deze stappen.
Leer ons kennen
De kans is groot dat je later een job uitoefent die nu nog niet bestaat. ‘Waarom dan nog verder studeren?’ hoor ik je denken. Een terechte vraag die meteen getuigt van kritisch …
Ontdek welke studie­keuze bij je past

Ontdek welke studie­keuze bij je past. Op het online studiekeuze­platform vind je alles wat je kan helpen. Een brochure aanvragen? Eens chatten met studenten? Of een virtuele …

Een vlotte start

Op deze pagina vind je alle info voor een vlotte start aan HOGENT. Je vindt hier linken naar digitale tools, documenten, de waaier aan IT-voorzieningen en mogelijkheden tot ondersteuning. Neem …