Facebook Pixel Werken en studeren combineren? Het kan! - Hogeschool Gent
Foto Werken en studeren combineren? Het kan!

Werken en studeren? Het kan!

W

Werken en studeren? Het kan!

Ben je ondernemer? Bekijk dan de mogelijkheden van de KMO-portefeuille.

Als ondernemer kan je een beroep doen op de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid om je opleiding deels te betalen. Ben je werknemer in een KMO, informeer je dan bij je werkgever om na te gaan of jouw opleiding via KMO-portefeuille deels kan worden betaald. Lees er alles over op www.kmo-portefeuille.be.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 14 kalenderdagen na de effectieve start van de opleiding. Het erkenningsnummer van HOGENT is DV.O101616.

Opgelet! Om in aanmerking te komen voor de KMO-portefeuille, is het noodzakelijk dat de factuur op naam van je bedrijf staat (werkgever of zelfstandige activiteit). Verder op deze pagina vind je hierover meer info.

Ben je werknemer in het Vlaams Gewest? Check dan de Vlaamse opleidings­incentives.

Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid je een duwtje in de rug wil geven als je als werknemer werk en opleiding wilt combineren: Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet en de opleidingscheques. Voor elk van deze incentives gelden specifieke voorwaarden. Uitgebreide informatie over deze incentives...

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je nagaan welke opleidingen recht geven op de bovenstaande opleidingsincentives. Zoek de gewenste opleiding voor de specifieke voorwaarden en info.

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Je werkt minimaal deeltijds. Je kan maximaal 125 uur opleidingsverlof opnemen per academiejaar en je moet verplicht deelnemen aan de evaluaties. Informatie over bijkomende voorwaarden, de berekeningswijze van het aantal uren en de manier waarop je Vlaams opleidingsverlof aanvraagt.

Laat bij je inschrijving weten dat je gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof zodat we je meteen het juiste inschrijvingsattest kunnen bezorgen! Meer informatie over de te nemen stappen.

Heb je specifieke vragen over Vlaams opleidingsverlof, neem dan meteen contact op met het departement Werk en sociale Economie via het telefoonnummer 1700 of vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be. Ook je werkgever kan hier terecht.

Algemene vragen of vragen over attesten kan je stellen aan je studentensecretariaat.

Ben je werknemer in de privésector of de publieke sector en wil je buiten de werkuren een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien heb je recht op opleidingscheques. Daarmee betaal je maar de helft van het inschrijvingsgeld. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Opleidingscheques zijn een betaalmiddel. Je betaalt daarmee een deel van je factuur, het overige deel van de factuur betaal je via overschrijving binnen de vervaltermijn. 

Na ontvangst van de digitale opleidingscheques bezorg je deze via mail aan studiegeld@hogent.be.

Alle informatie vind je terug op de site van de Vlaamse overheid.

Heb je specifieke vragen over opleidingscheques, neem dan contact op met het Team Opleidingscheques van de Vlaamse Overheid via het telefoonnummer 1700 of opleidingscheques@vlaanderen.be.

Werk je in de privésector of in de socialprofitsector? En neem je tijdskrediet om een opleiding te volgen? Dan kan je, boven op de premie van de RVA, een aanmoedigingspremie 'opleidingskrediet' krijgen van de Vlaamse overheid. 

Heb je specifieke vragen over Vlaams opleidingskrediet, neem dan meteen contact op met het departement Werk en sociale Economie via het telefoonnummer 1700 of aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.

Met algemene vragen of voor het ondertekenen van attesten kan je terecht op je studentensecretariaat.

Ben je werknemer in de privésector of contractueel tewerkgesteld bij een autonoom overheidsbedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan is de Brussels regelgeving voor betaald educatief verlof van toepassing.

Je kan onder bepaalde voorwaarden, met behoud van je (begrensd) loon, van het werk afwezig zijn voor het volgen van een erkende opleiding. Soms hangt je recht op betaald educatief verlof af van je specifieke tewerkstellingssituatie. Je werkt minimaal deeltijds. Je kan maximaal 180 uren betaald educatief verlof opnemen per academiejaar en dient verplicht aanwezig te zijn tijdens alle georganiseerde contactmomenten van je opleiding.

Niet alle HOGENT-opleidingen zijn erkend in het kader van educatief verlof. In grote lijnen komen sommige graduaatsopleidingen wel in aanmerking, andere niet en bacheloropleidingen alleen als de lessen ’s avonds of in het weekend plaatsvinden. Postgraduaten en navormingen komen niet in aanmerking.

Algemene vragen over erkende HOGENT-opleidingen, opvolging en attestering, kan je stellen aan het studentensecretariaat van je opleiding of via BEV@hogent.be. Specifieke vragen over je recht, tewerkstellingssituatie, … kan je stellen bij de Brusselse Dienst Economie en Werkgelegenheid via 02 204 16 30 of via het contactformulier.

Facturering op naam van je
werkgever of zelfstandige activiteit. 

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de factuur van je inschrijvingsgeld op naam van een onderneming staat. In dat geval ontvangt HOGENT graag een verklaring van je werkgever of vanuit je zelfstandige activiteit. Op basis daarvan zal de factuur voor het inschrijvingsgeld rechtstreeks naar je bedrijf gestuurd worden. Laad deze verklaring op via de webregistratie of bezorg deze bij inschrijving aan de studentenadministratie.

De verklaring moet volgende informatie bevatten:

  • naam en adres van het bedrijf waar je werkt/van je zelfstandige activiteit
  • ondernemingsnummer
  • naam van de student
  • opleiding van de student

Er hoeft geen bedrag vermeld te worden.