Facebook Pixel Internationaal Bedrijfsmanagement (Banaba) - Hogeschool Gent
Foto Internationaal Bedrijfsmanagement (Banaba)

Internationaal bedrijfsmanagement.

I

Internationaal bedrijfsmanagement.

De banaba internationaal bedrijfs­management wil een mind opener zijn: internationaal verdiepend, no-nonsense en gefocust op dynamische zelfsturing.

Als student uit het vakgebied bedrijfs­management vergroot je je kansen op de (internationale) arbeids­markt. Ook voor afgestudeerden uit andere richtingen (bachelor of master) opent deze opleiding deuren. Want voor de meeste onder­delen heb je de keuze tussen basic en advanced niveau. De focus ligt uiteraard op het internationale werkveld. De kers op de taart is de inter­nationale stage. Verplicht voor elke student.

Leer van vakspecialisten

De klemtoon ligt op inter­nationale competenties. Die leer je niet in traditionele vakken. Hoe dan wel? Vak­specialisten, inter­nationale managers en experts met bewezen ervaring tonen jou de weg met professionele presentaties en cases.

Kies je eigen leer­traject

Vervolgens ga je zelf aan de slag met een selectie projecten waarop je intekent. Zo ben je onder­nemer van je eigen leer­traject. Je bepaalt zelf je professionele keuzes nadat je je interesses, ambities en talenten in kaart hebt gebracht. Gedreven coaches uit het werkveld kijken mee over je schouders en sturen bij waar nodig.

Maximale ontplooiing van je talenten en competenties

De opleiding is in eerste instantie praktijk­gericht. Je leert al doende, met multi­disciplinaire projecten gerelateerd aan het inter­nationale werk­veld. We stappen af van een traditioneel klassikaal onderwijs­systeem met examens. De opleiding focust op grens­verleggende inzichten. Vaardig­heden en kennis die je verkrijgt door gaande­weg te groeien in de zelf­gekozen projecten. Is er dan geen enkele graad­meter? Toch wel. Je bent geslaagd als je de verworven inzichten effectief beheerst en kan toepassen.

Volg een online infosessie →

Download de brochure →

Volg ons op LinkedIn →

doelgroep

Alle voor­opleidingen komen in aan­merking dankzij onze aanpak met basic en advanced niveau per onder­deel. Wat telt er?

  • Je bent gepassioneerd door de bedrijfs­wereld.
  • Je droomt van een inter­nationale carrière.
  • Je bent gedreven.

Heb je een bachelor- of master­diploma met een bedrijfs­economische voor­opleiding? Dan kom je in aanmerking voor het advanced niveau (bijvoorbeeld bedrijfs­management, retail­management, communicatie­wetenschappen, communicatie­management).

prijs

De opleiding kost 2500 euro all-in, ook de hotel­kosten en vervoers­kosten van onze uitstappen zijn inbegrepen (behalve reis- en verblijfs­onkosten van de buiten­landse stage).

profielfoto Lotte Formesyn

Lotte

oud-student

Chat met Lotte

Opbouw van het academie­jaar.

Sfeerbeeld
"Dankzij de banaba internationaal bedrijfs­management kreeg ik een breder inzicht in verschillende culturen, onder­handelings­stijlen en zakelijke etiquette. Hierdoor voelde ik me al snel thuis in Praag en vond ik vlot mijn plekje in het nieuwe team bij AB InBev."

Cédric Van den Berghe,
oud-student 2022-2023

Inspiratietweedaagse Rotterdam

In Rotterdam werk je twee dagen samen met je team­genoten aan een inter­national experience assignment. Uiteraard duik je de stad in en bezoek je enkele inspirerende bedrijven en de haven van Rotterdam. Vervoer en hotel (met ontbijt­formule) zitten in het inschrijvings­geld inbegrepen.

International Box of Knowledge

In de module International Box of Knowledge gaan we in op de inter­nationale dimensies van enkele belangrijke vak­gebieden:

  • Marketing
  • Finance
  • HRM
  • Logistics
  • Law

Naast colleges en presentaties door inter­nationale experten werken we in deze module ook met gescripte praktijk­voorbeelden. Zo oefen je je vaardig­heden op het vlak van project­management, en dat met diverse bedrijfs­vraag­stukken.

In de Integration sessions kan je kiezen uit een aantal sessies rond 1 bepaald thema die je nog beter kunnen voorbereiden op je internationale stage en je professionele carrière. Basic Behavior Office, prijszetting in internationale handel, sales training, AI in een business omgeving komen hier aan bod.

Integrated Business Projects

Daarna volgen negen weken Integrated Business Projects (november, december, januari, februari). In groep ga je aan de slag met reële bedrijfs­cases. De bedrijven stellen hun project kort voor. In functie van je eigen interesses, talenten, ambities en verwachtingen motiveer je aan welk project je deel­neemt. Door deze werk­wijze specialiseer je jezelf in bepaalde expertises terwijl je andere competenties verbreedt. Je verdiept deze competenties en expertises nog verder door binnen de project­groep bepaalde rollen op te nemen.

De doel­stelling van deze projecten? Op basis van de briefing van het bedrijf formuleer jij verstandige, gemotiveerde en realiseer­bare voorstellen. En dat binnen de verschillende geselecteerde domeinen. Zo verwerf je een helikopter­zicht, je grootste troef in deze sector. Wat nog? Je krijgt een no-non­sense inzicht in het inter­nationaal management van een bedrijf en de strategische opportuniteiten op verschillende vlakken.

Keuzevak Spaans of Duits

Je kiest voor Spaans (basis) of Duits: inter­mediate of advanced, afhankelijk van je instap­niveau.

Project International Entrepreneurship

Met dit project krijg je inzicht in inter­nationale bedrijfs­ontwikkeling en onder­nemer­schap.

In het eerste deel werk je aan enkele belangrijke competenties om je management­vaardigheden te verbeteren: markt­analyse, tijd­management, presentatie­vaardig­heden, trends in ondernemer­schap en leider­schap.

Tijdens het tweede deel van het project werk je een week lang full­time aan een onder­nemers­project. Je werkt samen met andere studenten een plan uit om een bedrijfs­idee naar de inter­nationale markt te brengen. Je houdt hierbij rekening met o.a. trend­analyse, financiële aspecten, strategische aspecten en markt­analyse. Zo krijg je een praktisch voor­proefje van wat het betekent om een bedrijfs­idee over te zetten naar real-life ondernemer­schap. Twee docenten, die zelf met de voeten in het bedrijfs­leven staan, begeleiden je doorheen het proces.

International Skills
and Language Program

De klem­toon ligt op zelf­sturing. Maar we laten je niet aan je lot over. Doorheen het academie­jaar monitoren en stimuleren we jouw persoonlijke ontwikkeling. We doen dat met een competentie- en taal­portfolio.

Aan het begin van het jaar breng je je start­competenties in kaart. Vervolgens bepaal je je eigen leer­doelen en met welke eind­competenties je wil afstuderen. Op die manier ben je manager van je eigen traject. Ook het taal­portfolio werkt volgens dit principe. Gaande­weg scherp je jouw taal­vaardigheid aan in drie vreemde talen. Je leert snel door de taal praktisch te oefenen tijdens inspirerende levens­echte situaties. We trekken onder andere naar Lille. Taal is in deze opleiding geen theoretisch studie­object maar een tool.

Internationale stage

Het sluit­stuk is een buiten­landse stage van twaalf weken. Een onvergetelijke ervaring voor alle studenten die ooit de opleiding hebben doorlopen. Je brengt zelf je stage­plek aan en je kiest zelf het land en de sector die je het meeste aanspreken. Alle stage­plaatsen worden gescreend en de goed­keuring gebeurt steeds in overleg met de docenten en stage­coördinator. Bovendien beschikt HOGENT met zijn inter­national office ook over een data­base van gescreende bedrijven en organisaties in het buitenland. Potentiële stage­plaatsen die HOGENT-kandidaten met open armen ontvangen.

Eind­evaluatie

De eind­evaluatie is gebaseerd op de out­put van alle projecten en de stage.

Schematische opbouw van de opleiding.

Programma van het postgraduaat ondernemen.
Opleidingsonderdeel Semester Studiepunten
International Box of Knowledge: Marketing, Fiinance, HRM, Logistics, Law, Integration sessions 1 (sep-dec) 18

International language program: English

International language program: French

1 (sep-dec)

3

3

Elective Course: Spanish, German 1 (sep-dec) 3
Integrated Business Projects 1 & 2 (nov-feb) 11
International Entrepreneurship Program 1 & 2 (sep-feb) 8
International Skills: internship 2 (maart-juni) 14
Totaal   60
Sfeerbeeld
“Naast kritisch denken leer je ook je eigen mogelijk­heden kennen. Mijn inter­nationale stage in Berlijn zorgde voor de nodige maturiteit in een realistische bedrijfs­context. Het hele traject was zowel professioneel als gemoedelijk. Ik heb er bovendien een waarde­vol netwerk aan over­gehouden.”

Tim Vandenbroucke, oud-student

Sfeerbeeld
“Internationaal bedrijfs­management bleek de perfecte aanvulling op mijn diploma hotel­management. Vooral de bij­gebrachte kennis op vlak van sales, digitale marketing, human resources en trend­analyse zijn super­nuttig en geven me meer kans om door te groeien in mijn huidige functie binnen het hotel.”

Jérome Delva, oud-student

Interesse? Er zijn nog vrije plaatsen! Voor­dat je kan inschrijven, hebben wij graag een gesprek met jou.

Waarom een intake­gesprek?

Omdat we willen nagaan of je over de juiste mind­set beschikt. Een onder­nemende attitude en een sterke motivatie zijn belangrijk.

Hoe vraag je een gesprek aan?

Stuur een e-mail naar charlotte.casteele@hogent.be. De gesprekken vinden plaats tussen november en september (zolang er plaatsen beschikbaar zijn).

Goed gesprek gehad?

Schrijf je dan als de bliksem in. We werken volgens het principe first come, first served. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30 personen.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Bedrijfsmanagement

In de bachelor bedrijfs­management kan je kiezen tussen 7 afstudeer­richtingen en 1 allround traject: accountancy-fiscaliteit, financiën & verzekeringen, …

Verkort traject bedrijfsmanagement
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma behalen.
Ondernemen

Je onderneemt of je hebt een start-upidee en je kan nog extra ondersteuning gebruiken? In het postgraduaat ondernemen ga je zelfstandig aan de slag met begeleiding van een business coach en een …