Facebook Pixel Internationaal bedrijfsmanagement - Hogeschool Gent
Foto Internationaal bedrijfsmanagement

Internationaal bedrijfsmanagement.

I

De banaba internationaal bedrijfsmanagement wil een mind opener zijn: internationaal verdiepend, no-nonsense georiënteerd en gefocust op dynamische zelfsturing.

De opleiding richt zich tot afgestudeerden (bachelor of master) die OFWEL nog niets van economische basis hebben, OFWEL wel al een basis hebben in het vakgebied bedrijfsmanagement. De opleiding werkt namelijk voor de meeste onderdelen met keuze tussen 'basic' en 'advanced' niveau. De focus ligt uiteraard op het internationale werkveld en elke cursist rondt de training af met een verplichte internationale stage.

Er zijn geen traditionele vakken. Je krijgt een kader van internationale competenties aan de hand van professionele presentaties en cases door vakspecialisten, internationale managers en experts met bewezen ervaring. Vervolgens ga je zelf aan de slag aan de hand van een selectie projecten waarvoor je intekent. Op die manier ben je ondernemer van je eigen leertraject. Je bepaalt zelf je professionele keuzes na mapping van je interesses, ambities en talenten. Uiteraard kan je daarbij rekenen op inspirerende coaching.

Maximale ontplooiing van je talenten en competenties gegarandeerd

De opleiding is in eerste instantie een hands-on opleiding die werkt met multidisciplinaire projecten gerelateerd aan het internationale werkveld. We stappen af van een traditioneel klassikaal onderwijssysteem gevolgd door examens. De opleiding focust op grensverleggende inzichten die je na een stevige basis hoofdzakelijk zal verkrijgen door gaandeweg te groeien in de projecten die je zelf hebt geselecteerd.

De concrete implementatie, dus het effectief doen wat in de briefings als doelstelling werd vooropgesteld, is de graadmeter om in te schatten of je de verworven inzichten ook effectief beheerst en kan toepassen.

 

doelgroep

Alle vooropleidingen komen in aanmerking. De essentie is dat we, wie beschikt over sterke interesse in de business wereld en de juiste gedrevenheid heeft, aanraden om zeker en vast te kandideren.

Bachelors en masters met een bedrijfseconomische vooropleiding komen in aanmerking voor het advanced niveau (bijvoorbeeld bedrijfsmanagement, retailmanagement, communicatiewetenschappen, communicatiemanagement).

prijs

De opleiding kost 2450 euro all-in, ook de hotelkosten en vervoerskosten van onze uitstappen zijn inbegrepen. (Behalve reis- en verblijfsonkosten buitenlandse stage).

 

Perfecte aanvulling.

“Internationaal bedrijfsmanagement bleek de perfecte aanvulling op mijn diploma hotelmanagement. Vooral de bijgebrachte kennis op vlak van sales, digitale marketing, human resources en trendanalyse zijn super nuttig en geven me meer kans om door te groeien in mijn huidige functie binnen het hotel.”

Jérome Delva
oud-student

Opbouw van het academiejaar. 

Inspirational driedaagse Amsterdam

In Amsterdam werk je drie dagen samen met je teamgenoten aan een international experience assignment, afgewisseld met enkele city en business visits. Vervoer en hotel (ontbijtformule) zitten in het inschrijvingsgeld vervat.

International Box of Knowledge

In de module International Box of Knowledge (week 2 tot 7) gaan we in op de internationale dimensies van een aantal belangrijke vakgebieden:

  • Marketing
  • Finance
  • HRM
  • Logistics
  • Law
  • Innovation and entrepreneurship

Naast een aantal colleges en presentaties door internationale experten werken we in deze module ook met gescripte cases, waar je je projectmanagement skills kan inoefenen op diverse bedrijfsvraagstukken.

Integrated Business Projects

Daarna volgen negen weken Integrated Business Projects (november, december, januari). Je krijgt in groep reële bedrijfscases aangeboden. De bedrijven komen hun project kort voorstellen. In functie van je eigen interesse motiveer je aan welk project je zal deelnemen. Bepalend voor je keuze zijn uiteraard je talenten, je ambities en je verwachtingen. Zo zal je kunnen specialiseren op bepaalde expertises en verbreden op andere. Ook door binnen een projectgroep bepaalde rollen op te nemen, kies je ofwel voor verdiepen binnen een expertise die je al beheerst, dan wel verbreden met nieuwe competenties.

Doelstelling van de Integrated Business Projects is dat je - op basis van de briefing aan het bedrijf - verstandige, gemotiveerde en realiseerbare voorstellen kan formuleren op de verschillende geselecteerde domeinen. Zo verwerf je niet alleen een zeer noodzakelijk helikopterzicht maar vooral ook een no-nonsense inzicht in het internationaal management van een bedrijf en de strategische opportuniteiten op verschillende fields.

Keuzevak Spaans of Duits

Je kiest voor Spaans of Duits: intermediate of advanced, afhankelijk van je instapniveau.

Project International Entrepreneurship

Dit project start aan het begin van het academiejaar en loopt tot aan de stageperiode. Doelstelling is dat je leert om een langlopend project in een innovatieve en internationale context te dragen. Je ondernemerschap zal worden aangesproken en je team krijgt verantwoordelijkheid voor het geheel van de processen (organisatorisch, financieel, planmatig en zo meer). Je zal experten en andere organisaties betrekken in het project en het op die manier succesvol doen landen. We trekken ook samen enkele dagen naar het buitenland.

International Skills Development Program

Dit programma heeft tot doel de persoonlijke ontwikkeling van elke student te monitoren en te stimuleren aan de hand van het competentie- en taalportfolio. De module start bij het begin van het academiejaar en loopt door tot je de opleiding hebt afgerond.

Beginpunt is de mapping van je startcompetenties. Je bepaalt vervolgens je eigen leerdoelen en met welke eindcompetenties je wil afstuderen. Op die manier ben je manager van je eigen traject. Dit principe wordt doorgetrokken in het taalportfolio dat specifiek tot doel heeft je taalvaardigheid in drie vreemde talen aan te scherpen. Snelle opbouw realiseer je door talen praktisch in te oefenen via inspirerende real life situaties, we trekken hiervoor onder andere naar Lille. Taal is in deze opleiding een tool en geen theoretisch studieobject.

Internationale stage

Sluitstuk is een buitenlandse stage van twaalf weken die voor alle studenten die ooit de opleiding hebben doorlopen een fantastische experience is geweest. HOGENT beschikt met haar international office over een database van gescreende bedrijven en organisaties in het buitenland die stageplaatsen aanbieden en HOGENT kandidaten met open armen willen ontvangen.

Je mag ook altijd zelf een buitenlandse stage aanbrengen die dan uiteraard eerst wordt gescreend. Welk land je selecteert, is je eigen keuze. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met de docenten.

Eindevaluatie

De eindevaluatie van de opleiding gebeurt voornamelijk aan de hand van de output van alle projecten en stage.

Meer dan de moeite waard.

"In deze opleiding leer je echt wat “samenwerken” is. De uitdagingen die daarbij komen kijken neem je met beide handen aan. Dit extra jaar was meer dan de moeite waard. Ik heb zelfs mijn droom kunnen waarmaken en stage kunnen lopen in The City of London!“"

Aliki De Bleser
Oud-student

Schematische opbouw van de opleiding.

semester 1
week 1 International Box of Knowledge strategy (+ Outward Bound in de Ardennen)     Elective Course unit: Spanish or German B1 or B2 International Skills and Language Development Program (+ uitstap naar Rijsel)
week 2-7 International Box of Knowledge:
- marketing
- finance
- HRM
- Logistics
- Law
- Innovation and Entrepreneurship
International Entrepreneurship Program
(+ inspirational driedaags
 
week 8-13   International Entrepreneurship Program Integrated Business Projects
kerstvakantie
semester 2
week 14-16   International Entrepreneurship Program Integrated Business Projects Elective Course unit: Spanish or German B1 or B2 International Skills and Language Development Program
week 17      
vakantieweek
week 18-30 Internationale stage       International Skills and Language Development Program

Waardevol netwerk.

“Naast kritisch denken leer je ook je eigen mogelijkheden kennen. Mijn internationale stage in Berlijn zorgde voor de nodige maturiteit in een realistische business context. Het hele traject was zowel professioneel als gemoedelijk. Ik heb er bovendien een waardevol netwerk aan overgehouden.”

Tim Vandenbroucke 
Oud-student

Intake en inschrijven.

Wie wil inschrijven voor de opleiding, doorloopt eerst een screening. Alleen kandidaten die slagen voor deze intake kunnen ook effectief inschrijven. Om deel te nemen aan de intakeprocedure, stuur je een mail naar banabaib@hogent.be.

Tijdens de intake peilen we of je over de juiste mindset beschikt. Een ondernemende attitude en een sterke motivatie zijn belangrijk. Deze dimensies worden gemeten in een serie tests tussen november en september (zolang er plaatsen beschikbaar zijn).

Eenmaal toegelaten tot de opleiding moet je ook tijdig inschrijven. We werken volgens het principe first come, first served. Als het maximum van 45 studenten is bereikt, stoppen de inschrijvingen. 

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Waar kan je deze opleiding volgen?

Deze opleiding wordt aangeboden op de volgende campus:
Gent (campus Schoonmeersen)

 

Heb je vragen?

We helpen je graag verder! Stuur een mailtje naar charlotte.casteele@hogent.be