Facebook Pixel Bachelor in het bedrijfsmanagement - Hogeschool Gent
Foto Bachelor in het bedrijfsmanagement

Bedrijfsmanagement.

B

Bedrijfsmanagement.

Je weet wat je wil? Dan zit je goed bij HOGENT. Want hier volg je niet eerst een algemeen jaar om je te oriënteren. Neen, op HOGENT kies je meteen, vanaf dag één van jaar één, voor de richting die het best aansluit bij je interesses en talenten.

Het voordeel van die aanpak?
Meer diepgang in het lessenpakket.
En dus een betere voorbereiding
op de job van je dromen.

Eén opleiding, zeven afstudeerrichtingen

In de opleiding bedrijfsmanagement heb je de keuze uit zeven afstudeerrichtingen. Vanaf het eerste jaar kies je de richting die je het meest fascineert. En je werkt ook meteen aan boeiende opdrachten en projecten die gelinkt zijn aan de beroepspraktijk en het werkveld. Zo leer je op een creatieve en innovatieve manier samenwerken, ondernemend denken en handelen.

Download onze brochure - Gent

Download onze brochure - Aalst

Schrijf je meteen in

Sfeerbeeld
Het voordeel
van onze zeven afstudeer­richtingen?
Meer diepgang in het lessen­pakket. En dus een betere voor­bereiding op de job van je dromen.

A


Accountancy-fiscaliteit

Je verwerft een diepgaande kennis van de boekhoud­kundige en fiscale wetgeving. Je wordt een krak in het analyseren en interpreteren van financiële cijfers. Maar de opleiding gaat verder dan enkel cijfers.

meer info →

F

Financie- en verzekerings­wezen

Loketwerk van vroeger is verleden tijd. En dat maakt de job net uitdagend. Want je neemt een meer adviserende rol op. Daarvoor heb je heel wat technische knowhow nodig. Dus gaan we meteen de diepte in.

meer info →

K


Kmo-management

Vlaanderen is een echte kmo-regio. Maar liefst 96% van het totale aantal Vlaamse onder­nemingen stelt minder dan 50 mensen te werk. Werknemers in een kmo moeten erg veelzijdig zijn. Daar speelt deze opleiding ook op in.

meer info →

L

Logistiek management

Je verwerft een grondig inzicht in hoe men vandaag goederenstromen organiseert, van producent tot eind­gebruiker. En je komt te weten hoe dat praktisch in zijn werk gaat: goederen inkopen, op­slaan, overslaan en ver­zend­en, zowel nationaal als inter­nationaal.

meer info →

M

Marketing

Goede marketeers zijn storytellers die hun boodschap op de juiste manier weten te brengen. Goede marketeers zijn innovators. Ze ontwikkelen nieuwe ideeën en werken ze uit tot sterke oplossingen. Voorts zijn goede marketeers in staat om producten en diensten succesvol te lanceren.

meer info →

M

Milieu- en duur­zaamheids­manage­ment

Deze afstudeerrichting focust volledig op praktijk en actualiteit. De uitdaging is bijzonder groot: de wereld­bevolking neemt toe en we botsen tegen de planetaire grenzen aan. Daarom hebben we degelijk geschoolde praktijk­specialisten nodig.

meer info →

R

Rechtspraktijk

Recht is alomtegenwoordig in onze maatschappij en wordt met de dag complexer. Dagelijks duiken er nieuwe probleemsituaties op die vragen om nieuwe wetten. In deze afstudeerrichting verdiep je je in het complexe en snel veranderende recht en leer je met juridische bronnen om te gaan.

meer info →

Go international!

"Ik liep stage bij KBC in Londen, het financiële centrum in London. Het was fantastisch en ongelooflijk leerrijk. Ik raad iedereen zo'n buitenlandse ervaring aan."

Camille Donche
studente financie- en verzekeringswezen

Go international!

"Ik liep stage bij KBC in Londen, het financiële centrum in London. Het was fantastisch en ongelooflijk leerrijk. Ik raad iedereen zo'n buitenlandse ervaring aan."

Camille Donche
studente financie- en verzekeringswezen

Je overweegt een opleiding bedrijfsmanagement
te volgen? Maar je weet niet zeker of het wel iets voor jou is?
Of dat het past bij je kwaliteiten, verwachtingen en persoonlijkheid?

Praktijkgericht

Welke afstudeerrichting je ook kiest, je duikt meteen de praktijk in. Wat betekent dat?
Dat je tijdens je opleiding het werkveld écht leert kennen en er voortdurend mee in contact komt. Hoe? Via groepswerken, gastsprekers uit de praktijk, projecten, bedrijfsbezoeken, je bachelorproef, enzovoort. Dat is een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld een opleiding aan de universiteit.

Projecten, cases, stage en bachelorproef

Ons programma is sterk projectgestuurd. Elk jaar krijg je cases uit het werkveld voorgeschoteld. Dat zijn vragen of concrete problemen waarvoor je alleen of in groepsverband een oplossing uitwerkt. Zo leer je projecten beheren en een reële opdracht van een bedrijf of organisatie tot een goed einde te brengen.

Op het einde van je opleiding draai je ongeveer drie maanden intensief mee in een bedrijf of organisatie uit het werkveld. Tot slot schrijf je een bachelorproef over een onderwerp dat rechtstreeks gelinkt is aan je stageproject.

Intensieve coaching in je persoonlijke ontwikkeling en future proof skills

Doorheen je studietraject word je intensief begeleid door middel van groepsactiviteiten, workshops en individuele of groepsgesprekken met een lector-coach.
We stimuleren je persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van je competenties en talenten. We zetten daarbij sterk in op future proof skills zoals flexibel en veerkrachtig handelen, emotionele intelligentie en zelfzekerheid. Je wordt daarop gecoacht en geëvalueerd tijdens je projectwerk en stage.

Praktijkgericht taalonderwijs

Professioneel communiceren wordt een belangrijk onderdeel van je job. Daar mag je vanuit gaan. In alle afstudeerrichtingen besteden we er dan ook veel aandacht aan. De focus ligt op de praktijk: op vlot en overtuigend praten, argumenteren, rapporteren en presenteren, zowel in het Nederlands, Frans als het Engels.

Nieuw voor deze opleiding: tijdens het eerste jaar leer je Frans en Engels op eigen tempo totdat je het vereiste niveau voor het tweede modeltraject behaalt.
Hoe verloopt dat concreet? Het eerste semester in het eerste modeltraject vormt de schakel tussen het secundair onderwijs en de beroepsgerichte competenties die je de volgende jaren verder uitbouwt. Voor sommigen is die herhaling een welgekomen opfrissing. Anderen daarentegen voelen de noodzaak om hun niveau bij te spijkeren. HOGENT biedt daarvoor verschillende remediëringstrajecten voor Frans en Engels aan. Dat gaat van individuele taalcoaching tot workshops over specifieke thema’s. We geven je een jaar de tijd om het gewenste niveau voor modeltraject 2 te behalen. Tijdens dat jaar word je verschillende keren getoetst en heb je de mogelijkheid om binnen hetzelfde jaar te herkansen.

Praktijk voorop.

Tijdens je opleiding leer je het werkveld écht kennen en kom je er voortdurend mee in contact. Hoe? Via groepswerken, gastsprekers uit de praktijk, projecten, bedrijfsbezoeken, je bachelorproef, enzovoort. Heerlijk concreet!

Praktijk voorop.

Tijdens je opleiding leer je het werkveld écht kennen en kom je er voortdurend mee in contact. Hoe? Via groepswerken, gastsprekers uit de praktijk, projecten, bedrijfsbezoeken, je bachelorproef, enzovoort. Heerlijk concreet!

Internationaal paspoort en internationalisering

Als student bedrijfsmanagement ben je een wereldburger. Zoveel is zeker. Stap voor stap bouw je een internationaal netwerk op en bundel je al je internationale én interculturele ervaringen in je zogeheten ‘internationaal paspoort’. Dat is een verplicht opleidingsonderdeel voor alle afstudeerrichtingen bedrijfsmanagement. Bovendien is het een gouden troef voor je carrière.

Je krijgt verschillende mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. Zo kan je kiezen om stage te lopen in het buitenland of om via een internationale uitwisseling (Erasmus) een semester in het buitenland te studeren. Wees gerust: HOGENT helpt je met alle paperassen, financiële ondersteuningsmaatregelen en logistieke obstakels.

Zoek je het liever wat dichterbij? Dan loop je stage of studeer je in een partnerinstelling van de Franstalige of Duitstalige gemeenschap.

Trek je liever niet naar het buitenland? Ook dan biedt HOGENT je verschillende internationale ervaringen aan. Zo kan je als buddy optreden voor buitenlandse studenten, zodat die snel hun draai vinden in een bruisende stad als Gent.

Je kan internationale vakbeurzen en congressen bezoeken, colleges van buitenlandse gastprekers volgen of samen met buitenlandse studenten een internationaal project uitwerken vanuit je thuisbasis of via een kort verblijf in het buitenland.

Meer info

Welke afstudeerrichting je
ook kiest, je duikt meteen
de praktijk in.

Diverse mogelijkheden om verder te studeren

Na de opleiding bedrijfsmanagement heb je tal van mogelijkheden om verder te studeren. Check de vele postgraduaten, bachelor na bacheloropleidingen en navormingen. Je zal merken dat je grosso modo twee pistes kan bewandelen:

Bekijk zeker ook het aanbod van de universiteiten en wat er via schakelprogramma’s mogelijk is. Bovendien kan je via een verkort traject een tweede bachelordiploma in het bedrijfsmanagement halen in een andere afstudeerrichting.