Facebook Pixel Bachelor milieu- en duurzaamheids­management - Hogeschool Gent
Foto Bachelor milieu- en duurzaamheids­management

Milieu- en duurzaamheids­management.

M

Milieu- en duurzaamheids­management.

 

Mee bouwen aan een betere wereld voor de huidige en volgende generaties: van een uitdaging gesproken.

De afstudeer­richting milieu- en duurzaamheids­management (vroeger milieu­management) is een boeiende opleiding die volledig focust op praktijk en actualiteit. De uitdaging is bijzonder groot: de wereld­bevolking neemt toe en we botsen tegen de planetaire grenzen aan. Dit is een kwestie van mondiaal belang.

Onze samen­leving heeft degelijk geschoolde praktijk­specialisten nodig. Mensen die oprecht begaan zijn met de thema's milieu en duurzame ontwikkeling. Mensen die vanuit verstandige inzichten een betere wereld willen bouwen voor de huidige en volgende generaties. Maar ook op micro­niveau: mensen die de milieu­prestatie van hun bedrijf willen verbeteren. En die willen bijdragen tot veiligheid en welzijn op het werk.

Vanaf dag één krijg je vakken als duurzame ontwikkeling, mondiale milieu­problematiek, mobiliteit en duurzaam ondernemen. We verdiepen ons ook in het beleid en de regelgeving rond klimaat en milieu. En ook chemie en fysica behoren tot het pakket. Want om milieu­processen te begrijpen heb je een stevige wetenschappelijke basis­kennis nodig. Maar wees gerust: voorkennis is niet vereist.

In de daaropvolgende jaren diep je je milieu- en duurzaamheids­kennis verder uit. Je gaat in op alle milieu­compartimenten, van water tot bodem en lucht. En je bestudeert zowel de wetenschappelijke achtergrond van de problematiek als de mogelijke technologische oplossingen. Daar­naast zorgen we er steeds voor dat er conform de wet­geving wordt gewerkt. Maar je verwerft ook een bedrijfs­economische achtergrond zodat je bedrijven en overheden perfect kan adviseren over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en milieu-investeringen.

Sfeerbeeld
"Ik heb via mijn stage een job­aanbieding ge­kre­gen als duur­zaam­heids­consultant. Ik coach nu bedrijven en overheden in hun duur­zaam­heids­strategie en MVO-aanpak. Volledig mijn ding!"

Melvin Laurent
oud-student

Download onze brochure

Chat met een student

Schrijf je meteen in

Uniek!

Deze afstudeer­richting kan je in Vlaanderen alleen aan HOGENT volgen.

Uniek!

Deze afstudeer­richting kan je in Vlaanderen alleen aan HOGENT volgen.

Je gaat zelf regel­matig een bedrijf infiltreren. Wat houdt dat in? Via een bedrijfs­bezoek observeer je eerst hoe men de zaken aanpakt. Daarna pleeg je overleg en observeer je verder, terwijl je continu in contact blijft met het bedrijf. Uiteindelijk maak je een analyse van de situatie en stel je een advies voor.

Project milieuzorg

Je brengt de milieu­aspecten van een bedrijf in kaart. Vervolgens analyseer je een of meerdere milieu­compartimenten, bijvoorbeeld de afvalwater­problematiek. Ten slotte stel je een remediëring voor.

Project preventie

Je gaat een week op werkplek­leren. In overleg met de preventie­adviseur van het bedrijf stel je een risico­analyse op en stel je een geschikte remediëring voor.

Project duurzaamheids­assessment

Je analyseert de duurzaamheids­prestatie van een bedrijf. Je doet dat door de CO2-voetafdruk te onderzoeken, de materialen­kringlopen te bestuderen en een MVO-scan uit te voeren. Vervolgens ontwerp je een duurzaamheids­actieplan voor het bedrijf.

Project duurzaamheids­coach

Op basis van de Sustainable Development Goals (SDGs) stel je een duurzaamheids­strategie op voor een organisatie.

Gastdocenten uit de praktijk

Voor specifieke, beroeps­gerichte onderwerpen krijg je les van gast­docenten uit het bedrijfsleven.

Match ik met milieu- en duurzaamheids­management?

1

Je bent 100% begaan met het milieu en duurzame ontwikkeling. Je zoekt een opleiding die aansluit bij de verwante thema's: van milieu en ecologie tot duurzaam­heid en het klimaat.

2

Je verkiest de circulaire economie en recycleren boven hersenloos consumeren.

3

Je behoudt graag het overzicht over verschil­lende uitdagingen op vlak van milieu en maatschappij.

4

Je engagement wil je dolgraag onderbouwen: zowel op economisch, ecologisch, wetenschappelijk als juridisch vlak.

5

Je wil graag aan de slag gaan met hands-on cases in een echte bedrijfs­omgeving.

6

Je wil mensen en bedrijven graag in beweging brengen richting duur­zaam samenleven en ondernemen. Hoe? Door inhoudelijk te communiceren en gericht te sensibiliseren.

Preventie­adviseur, duurzaamheids­coach of je horizonten verruimen in het buitenland.

Keuzetraject preventie­adviseur niveau 2

De milieu­coördinator staat de bedrijfs­leiding bij in hun milieu­beleid en de praktische uitvoering ervan.

In veel bedrijven gaan zorg voor het milieu en zorg voor veiligheid en welzijn van werknemers (of preventie­management) hand in hand. Daarom kan je in het tweede jaar kiezen om het attest preventieadviseur niveau 2 te behalen.

Dat is een interessante optie, want bedrijven zijn verplicht om een erkend preventie­adviseur aan te stellen. Die helpt de werkgever om over het welzijn van de medewerkers te waken.

Keuzetraject duurzaamheids­coach

Als alternatief voor de vorming preventie­adviseur kan je in je tweede jaar ook kiezen voor een Keuzetraject duurzaamheids­coach.

Je krijgt dus de kans om je in het tweede jaar verder te verdiepen in de kennis en skills waarover een duurzaamheids­coach best beschikt.

Moeilijke keuze? Geen probleem: je kan beide deel­opleidingen ook apart opnemen als micro degree na je bachelor. Zo kun je uiteindelijk alsnog voor beide gaan.


Keuzetraject Erasmus

Wil je liever je horizonten verruimen, inter­nationaal gaan en je milieu­competenties verder uit­diepen? Geen probleem.

Je kan het pakket preventie­adviseur of het pakket duurzaamheids­coach ook omwisselen voor een Erasmus uitwisselings­programma in het buitenland.

Zo kan je verschillende milieu­opleidingen volgen in landen die op het vlak van milieu­beleid zeer vooruit­strevend zijn.

Wil je achteraf alsnog het attest preventie­adviseur behalen? Geen probleem. Het volstaat om na je opleiding het semester preventie­adviseur te volgen.

We werken samen met de volgende buiten­landse hogescholen waar je de onder­staande verdiepende programma's kan volgen:

  • Han Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Wind energy project management
  • Avans Hogeschool Breda: Biobased Energy and Business Development
  • Saxion Hogeschool Eindhoven: Sustainable Area Development & Integrated Water Management
  • Inland Norway University of applied sciences: Ecology and conservation
  • Xamk Mikkeli Finland: 1) Environmental engineering en 2) Forestry
  • Turku University of applied sciences Finland: Energy and Environmental Technology
  • University of Southern Denmark: Environmental and resource management

Professionele én persoonlijke groei.

“Erasmus was voor mij niet gewoon een uitwisselings­project. Door vier maanden alleen te wonen, ben ik ook zelf­standiger geworden en kan ik beter met geld­zaken omgaan. Ook op sociaal vlak ben ik gegroeid."

Lore De Graeve
oud-student

Professionele én persoonlijke groei.

“Erasmus was voor mij niet gewoon een uitwisselings­project. Door vier maanden alleen te wonen, ben ik ook zelf­standiger geworden en kan ik beter met geld­zaken omgaan. Ook op sociaal vlak ben ik gegroeid."

Lore De Graeve
oud-student

Wat na je diploma?

Werken

Naast je bachelor­diploma ontvang je ook het attest van milieu­coördinator niveau B. Je kan aan de slag als milieu­coördinator of als duurzaamheids­adviseur in een bedrijf of in een consultancy­bureau. Maar ook als milieu- of duurzaamheids­deskundige of als klimaat­deskundige in je gemeente, bij een overheids­instelling of een ngo.

In bedrijven worden de functies milieu­coördinator en preventie­adviseur vaak gecombineerd door een en dezelfde persoon. Voor beide functies heb je een officieel erkend attest op zak. Je kan hierdoor solliciteren voor de prestigieuze job van ESQ (environment, safety, quality), QHSE (quality, health, safety & environment) of SHE manager (safety, health & environment). Je zult zien: tal van bedrijven zijn op zoek zijn naar zo'n witte raaf.

Ook de vraag naar duurzaamheids­deskundigen neemt sterk toe, zowel op vlak van consultancy als binnen organisaties. Zo kan je aan de slag als duurzaamheids­coach of coördinator voor bedrijven en overheids­organisaties.

Verder studeren

Heb je na je opleiding de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan, bijvoorbeeld via deze vaak gekozen vervolg­opleidingen:

  • een master­opleiding milieu- en preventie­management (via een schakel­programma)
  • een master­opleiding milieu­wetenschappen (via een schakel­jaar)
  • een bachelor-na-bachelor­opleiding internationaal bedrijfs­management

Ontdek alle mogelijkheden

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

IInschrijven

Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

schrijf je in →

CCursussen inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Micro degree duurzaamheidscoach

Met de micro degree duurzaamheid verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Die kennis stelt je in staat om mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of …

Micro degree ecologische duurzaamheid

Met de micro degree ecologische duurzaamheid verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Die kennis stelt je in staat om mee te werken aan de verduurzaming …

Preventieadviseur niveau 2

Met de gereglementeerde vorming preventieadviseur niveau 2 leer je gestalte geven aan een preventiebeleid voor arbeidsveiligheid en welzijn op het werk. Je brengt risico's in kaart voor de …

Bedrijfsmanagement

In de bachelor bedrijfs­management heb je de keuze uit 7 afstudeer­richtingen: accountancy-fiscaliteit, financiën & verzekeringen, kmo-management, marketing, milieu- en …

Verkort traject bedrijfsmanagement
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma behalen.