Facebook Pixel Preventieadviseur niveau 2 - Hogeschool Gent
Foto Preventieadviseur niveau 2

Preventieadviseur niveau 2.

P

Preventieadviseur niveau 2.

Wil je gestalte geven aan een preventie­beleid (arbeids­veiligheid, welzijn op het werk) binnen een organisatie of onderneming? Wil je voor werknemers risico's binnen de organisatie in kaart brengen en hiervoor een gepaste remediëring voorop­stellen?

Elke organisatie of onderneming is verplicht om een interne preventie­adviseur aan te stellen. Grote ondernemingen of ondernemingen met zware risico's moeten een preventie­adviseur niveau 1 aanstellen (universitaire vorming). Kleinere ondernemingen of ondernemingen met minder zware risico's moeten een preventie­adviseur niveau 2 aanstellen (nog kleinere ondernemingen kunnen ook kiezen om te werken met een preventie­adviseur niveau 1 of 2 van een externe dienst).

De vorming preventieadviseur van het niveau 2 is een wettelijk omschreven opleiding, die afgesloten wordt met examens en een eind­werk, waarna je het officiële attest preventie­adviseur niveau 2 ontvangt. Met dit attest kan je ingaan op de vele vacatures voor preventie­adviseur niveau 2.

De vorming omvat 33 tot 36 studie­punten, afhankelijk van een eventuele vrij­stelling voor het onderdeel onderzoeks­vaardigheden. In een voltijds programma komt dat overeen met één semester les volgen, waarna je de examens aflegt in januari. In het tweede semester finaliseer en verdedig je het eindwerk. Je kunt ook kiezen voor een deeltijds programma waarbij de lessen gespreid worden over 4 semesters. Zo kun je ook deeltijds blijven werken.

programma (voltijds traject)

Je start met een theoretische opleiding van 11 weken. De lessen krijg je van docenten die voor het overgrote deel in de praktijk staan. Tijdens de opleiding preventie­adviseur niveau 2:

 • krijg je de bouwstenen aangereikt om een preventie­beleid uit te bouwen
 • leer je welke risico's er zijn (machines, elektriciteit, brand, gevaarlijke stoffen, psychosociale risico's, ergonomische en gezondheids­risico's …) en hoe je een risico­analyse moet uitvoeren
 • verneem je hoe deze risico's voorkomen of beperkt kunnen worden
 • leer je hoe je in deze context gepast communiceert en vormings­initiatieven kan opstarten
 • maak je kennis met de wettelijke aspecten

In week 12 ga je naar een bedrijf en toets je een aantal theoretische concepten aan de ondernemings­praktijk (werkplek­week). Je spreekt met de preventie­adviseur van dit bedrijf af waar jij een nuttige bijdrage kunt leveren aan risico­analyse (project I) en remediëring (project II). Je krijgt hierbij feedback van mede­studenten en van je docenten.

In januari wordt het theoretisch gedeelte geëxamineerd.

De risicoanalyse met remediëring voer je uit vanaf februari. Je verwerkt de uitkomsten van je onderzoek in een onderzoeks­rapport, dat je eindwerk vormt, en dat je verdedigt. Je beslist zelf wanneer de verdediging plaats­vindt, dit kan al vanaf april.

De vorming preventie­adviseur is een afgerond pakket in de afstudeer­richting milieu- en duurzaamheids­management van de bachelor bedrijfs­management. Je schrijft je alleen in voor deze vorming en je betaalt alleen het inschrijvings­geld voor 36 studie­punten. Vrijstellingen, bijvoorbeeld voor onderzoeks­vaardigheden, zijn mogelijk. Het is een unieke kans om je basis­diploma op één semester (+ verdediging eindwerk) aan te vullen met een waardevolle vorming.

deeltijds traject

Je kan deze vorming ook volgen in een deeltijds traject. In dat geval wordt hetzelfde programma gespreid over 4 semesters zodat je ook deeltijds kan blijven werken. Tijdens het eerste semester volg je les op woensdag­namiddag en op vrijdag. Het tweede semester is opgebouwd in afstands­onderwijs. Daarbij krijg je via het online leer­platform toegang tot opnames van lessen en oefeningen met correctie­sleutels. Voor de oefeningen zijn er in dat geval ook online contact­momenten waaraan je kan deelnemen. Tijdens het derde semester volg je les op donderdag­namiddag en op dinsdag. In het vierde semester werk je aan de projecten. De werkplek­week en het eindwerk kunnen ook doorgaan bij je eigen bedrijf of werkgever.

locatie

Campus Mercator
Henleykaai 84
9000 Gent

doelgroep

Je beschikt over een bachelor- of graduaats­diploma of je hebt minstens 100 studie­punten verworven binnen dezelfde bachelor­opleiding.

contact

Studietraject­begeleider
Ann Verdonck
ann.verdonck@hogent.be

Katrijn Cierkens
katrijn.cierkens@hogent.be

profielfoto Katrijn Cierkens

Katrijn Cierkens

Lesgever

Chat met Katrijn

volg een online infosessie →

download de brochure →

prijs

Het bedrag van het studiegeld hangt af van het aantal studie­punten dat je opneemt en het aantal academie­jaren dat je inschrijft.

Voor 2024-2025 bedraagt het inschrijvings­geld voor 36 studie­punten:

 • voltijds traject in 2 semesters:
  784,8 euro (288+ 13,80 per studie­punt)
   
 • deeltijds traject met spreiding over 2 academie­jaar (4 semesters):
  1072,80 euro (2x288 + 13,80 per studie­punt)

inschrijven

Vraag je inschrijving aan bij de studietraject­begeleider.

Om de nodige begeleiding te kunnen garanderen, wordt het aantal deelnemers voor deze vorming beperkt tot maximaal 20 studenten.

Programma van de gereglementeerde vorming preventieadviseur niveau 2.
Opleidingsonderdeel Semester Studiepunten Contacturen Uren begeleide zelfstudie
Uitbouw van een welzijns­beleid 1 4 36 0
waarom een welzijns­beleid, humane, sociale en economische aspecten     2  
primaire, secundaire en tertiaire preventie en interventie     2  
juridische omkadering     7  
de preventieadviseur, taken, deontologie     3  
actoren, communicatie, coördinatie     4  
het comité PBW     4  
werken met derden, beschermde werknemers­categorieën     4  
invalshoek hiërarchische lijn     1  
FOD WASO en Toezicht Welzijn Werk     2  
aankoop en indienst­stelling van arbeids­middelen     4  
onthaal nieuwe werknemers     3  
Risicobeheersing 1 4 36 0
algemene en geïntegreerde benadering     4  
opsporen van gevaren en risico's     4  
analyse van risico's     4  
het dynamisch risicobeheersings­systeem     4  
output en monitoring     4  
analyse, onderzoek en (omstandig) verslag arbeids­ongevallen     4  
analyse van gebeurtenissen en incidenten     4  
het implementeren van maatregelen en beleid, vormings­initiatieven, veiligheids­cultuur     8  
Veiligheid 1 5 48 0
collectieve en persoonlijke beschermings­middelen     4  
interne noodplanning, veiligheids­signalisatie, security     4  
machines en arbeids­middelen, mechanische risico's, intern transport     12  
veiligheid in de proces­industrie     4  
elektrische risico's     8  
brand, explosie, Atex     8  
omgevingsfactoren en fysische agentia     4  
veiligheid bij bouw­werken - werven; tijdelijke of mobiele bouw­plaatsen     4  
Milieuaspecten en gevaarlijke stoffen 1 3 24 0
milieuaspecten welzijnsbeleid     2  
kennis gevaarlijke stoffen, impact, etikettering, SDS-fiches, bescherming, afzuiging     7  
opslag, behandeling en transport van gevaarlijke stoffen     10  
kennis van zware risico's (en meewerken aan nood­planning)     2  
Seveso­wetgeving en wetgeving gevaarlijke stoffen     3  
Gezondheids-, ergonomische en psychosociale aspecten 1 5 48 0
arbeidshygiëne, gezonde werk­plaatsen     3  
gezondheidspromotie, rol van de arbeids­geneeskunde, beroeps­ziekten, EHBO, biologische agentia     12  
werkplek­inrichting en antropo­metrie, anatomie, fysiologie, fysieke belasting en ergonomie     18  
basiskennis psychologie, psychosociale aspecten, HR-aspecten     15  
(Onderzoeks­vaardigheden - vaak vrijgesteld op basis van een eerdere opleiding) (1) (3) (24) (0)
gegevens­verzameling     6  
statistiek, epidemiologie en gegevens­verwerking     18  
Change management en communicatie 1 3 24  
Project I preventie­adviseur 1 3 14 55
Leertaken, communicatie (rollenspel PA), onderzoeks­plan project II     14 55
Project II preventie­adviseur 2 6 5 145
TOTAAL   33-36

235-259

200
Deeltijds traject van de gereglementeerde vorming preventieadviseur niveau 2.
Opleidingsonderdeel Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
Uitbouw van een welzijns­beleid Woensdag
13:30-17:45
     
Risicobeheersing    

Donderdag 13:30-16:45

 
Veiligheid     Dinsdag
hele dag
 
Milieuaspecten en gevaarlijke stoffen   2u afstandsonderwijs    
Gezondheids-, ergonomische en psychosociale aspecten Vrijdag
hele dag
     
Onderzoeks­vaardigheden (vaak vrijgesteld op basis van een eerdere opleiding)   2u afstands­onderwijs    
Change management en communicatie   2u afstands-
onderwijs
   
Project I preventie­adviseur     Afstandsonderwijs
Werkplekweek
 
Project II preventie­adviseur       Eindwerk
Voorbeeld­lessenrooster van de micro degree duurzaamheidscoördinator.
uren maandag  dinsdag  woensdag donderdag vrijdag
08:15 - 09:15

Change management
en communicatie
(Week 7-11)

Veiligheid      
09:15 - 10:15     Gezondheids-, ergonomische en psychosociale aspecten 
10:30 - 11:30 Milieuaspecten
en gevaarlijke stoffen

Onderzoeks-vaardigheden

 
11:30 - 12:30  
13:30 - 15:30

Change management 
en communicatie
(Week 1-6)

Veiligheid Uitbouw van een welzijnsbeleid Risicobeheersing Gezondheids-, ergonomische en psychosociale aspecten 

15:45 - 
16:45

 
16:45 - 17:45    

*onder voorbehoud van wijzigingen

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Milieu- en duurzaamheids­management

De bacheloropleiding milieu- en duurzaamheids­management (3 jaar) focust op milieu, duurzaamheid, ecologie en klimaat. Je leert bedrijven, overheden en organisaties aansturen om …

Human Resources Management

Deze praktijk- en project­gerichte dagopleiding HRM leidt je op tot startklare hr-professional, technisch sterk en multi-inzetbaar vanuit een duurzame visie op de maatschappelijke …