Facebook Pixel Supply Chain Management (logistiek management) - Hogeschool Gent
Foto Supply Chain Management (logistiek management)

Supply Chain Management.

S

Supply Chain Management.

 

In de bacheloropleiding Supply Chain Management (logistiek management) leer je hoe je de volledige keten optimaliseert: van inkoop tot opslag, productie, verkoop, logistiek en klanten­service. Je werkt samen met leveranciers en afnemers, zowel nationaal als internationaal.

Het doel? Een duurzame impact maken op de gehele supply chain door de verschillende schakels op een doordachte manier te organiseren.

Internationaal gebeuren

Supply chain management is een inter­nationaal gebeuren. Cacaobonen uit Zuid-Amerika en West-Afrika, vanille uit Madagascar en hazelnoten uit Turkije en Italië. Afgezien van de Tiense suiker is onze Belgische chocolade best internationaal. Maar hoe regel je die hele keten?

Je zal in deze opleiding hard werken aan je inter­culturele communicatieve vaardigheden.

Het programma Supply Chain Management aan HOGENT voldoet trouwens aan verschillende nationale en inter­nationale kwaliteits­labels. Zo kregen we bijvoorbeeld een erkenning als gespecialiseerde opleiding inzake douane-, btw- en accijns­reglementering, waardoor onze afgestudeerden zich kunnen laten inschrijven in het stamregister als erkend douane­vertegenwoordiger.

Praktijkgericht taalonderwijs

Tijdens het eerste jaar leer je Frans en Engels op eigen tempo totdat je het vereiste niveau voor het tweede jaar behaalt.
Hoe verloopt dat concreet? Het eerste semester in het eerste jaar vormt de schakel met het secundair onderwijs. Het is een eerste stap richting de beroeps­gerichte competenties die je de volgende jaren verder uitbouwt. Voor sommigen is die her­haling een wel­gekomen opfrissing. Anderen daaren­tegen voelen de nood­zaak om hun niveau bij te spijkeren. HOGENT biedt daarvoor verschillende remediërings­trajecten voor Frans en Engels aan. Dat gaat van individuele taal­coaching tot work­shops over specifieke thema's. We geven je een jaar de tijd om het gewenste niveau voor het tweede jaar te behalen. Je wordt verschillende keren getoetst en je hebt de mogelijk­heid om binnen hetzelfde jaar te herkansen.

Wil je graag je kennis van Frans en Engels uit het secundair onderwijs nog even opfrissen voor een vlotte start? Volg dan een van onze introductie­cursussen. De meeste van die cursussen organiseren we in de tweede helft van september.

Voor Duits is er geen voorkennis vereist.

En IT?

Ook dat vormt een essentieel onderdeel van het programma. Van eenvoudige toepassingen in Excel tot complexere data en processen in business software zoals ERP, WMS, TMS en Power BI. Je IT-kennis is een grote meer­waarde en een vereiste als je later logistieke processen wilt optimaliseren.

Sfeerbeeld
"Ik had het voor­recht om stage te lopen bij Coca-Cola. Ik kon mijn logistieke kennis verbreden in een bedrijf waar alle logistieke fases terugkwamen. Het werd duidelijk wat ik nu concreet kan doen met de dingen die ik op school heb geleerd."

Isabeau Muys
oud-student

Download onze brochure

Schrijf je meteen in

Logistiek bloed.

"Als organiserend lid in de jeugd­beweging merkte ik voor het eerst dat ik logistiek bloed door mijn aderen had stromen."

Wouter Demeyer
oud-student

Logistiek bloed.

"Als organiserend lid in de jeugd­beweging merkte ik voor het eerst dat ik logistiek bloed door mijn aderen had stromen."

Wouter Demeyer
oud-student

Praktijk.

De opleiding is sterk gericht op de praktijk en werkt nauw samen met het werkveld, zowel regionaal als nationaal en internationaal. Alle domeinen van de supply chain komen aan bod. Zo krijg je al vanaf het eerste jaar de kans om te ontdekken waar jouw passie ligt.

Tijdens je opleiding leer je het werkveld écht kennen en kom je er voort­durend mee in contact. Hoe? Via groeps­werken, gast­sprekers, projecten, bedrijfs­bezoeken, netwerk­events, je bachelor­proef, stages enzovoort.

Werkveldbezoeken zitten in het DNA van de opleiding supply chain management. En tijdens de Motorways of the Sea training (MOST) gaan we zelfs op bezoek bij een vracht­schip op de Middellandse Zee. Daar doe je ervaring op rond intermodaal transport over de weg en op zee.

Job days

Je wordt perfect voorbereid op je toekomstige job. Elk jaar organiseren we ook job days. Je kan dan bedrijven aan­spreken die speciaal voor jou naar onze campus afzakken. Het doel? Eerstejaars­studenten leren op die manier de verschillende beroepen kennen. De tweedejaars verkennen mogelijke stage­plaatsen voor het laatste jaar. De derdejaars­studenten tot slot screenen verschillende vacatures als voorbereiding op hun latere beroeps­leven.

Stage

Tijdens je stage draai je ongeveer drie maanden mee in een internationaal georiënteerd bedrijf. We besteden veel aandacht aan de keuze van een geschikte stage­plaats en zorgen ervoor dat die volledig past bij je persoonlijk­heid en toekomst­plannen.

Wie wil, maakt kans op een topstage dankzij Topcoaches for Toptalent (T4T). Wat houdt dat in? Na een grondige selectie­procedure kun je een stage aanvragen in een nummer één bedrijf, onder deskundige begeleiding van een top­coach. Dit prestigieuze project wordt georganiseerd door Supply Chain Masters. HOGENT neemt al sinds de start deel aan dit project.

Nationale en internationale uitwisseling

Je gaat internationale uitwisselingen aan met buiten­landse studenten Supply Chain Management. Samen werk je cases uit in opdracht van internationale logistieke spelers. Je neemt ook deel aan een business/logistics game in samenwerking met een buiten­lands partnerinstituut. In deze oefening in wegtransport­planning nemen gemengde teams van Franse en Vlaamse studenten het tegen elkaar op.

HOGENT biedt je bovendien de kans om een dubbel diploma te behalen. Het laatste jaar van je studie­traject kan je immers volgen aan EPHEC, in Brussel. Dat is een partner­hogeschool van HOGENT waarvan de programma's van de afstudeer­richtingen volledig zijn afgestemd op die van HOGENT. Daar afstuderen biedt je een dubbel voordeel. Je wordt onder­gedompeld in de Franse taal. En op je diploma staat zowel HOGENT als EPHEC. Een extra niet te onder­schatten troef op de arbeids­markt.

Je krijgt ook verschillende andere mogelijk­heden om internationale ervaring op te doen. Zo kan je kiezen om stage te lopen in het buiten­land. Of via een inter­nationale uit­wisseling (Erasmus) kan je een semester in het buiten­land studeren. Wees gerust: HOGENT helpt je met alle paperassen, financiële ondersteunings­maatregelen en logistieke obstakels.

Is de opleiding Supply Chain Management iets voor jou?

1

Je bent een echte people manager. Samen­werken met mensen, hen motiveren of onder­steunen? Dat is helemaal jouw ding.

2

Jouw communicatieve skills vallen meteen op. Je houdt van onder­handel­en en overeen­komsten sluiten en spreekt vlot verschillende talen.

3

Werken in een inter­natio­nale omgeving? Een grote, grens­over­schrij­den­de deal beklinken? Dat schrikt je niet af. Integen­deel. Dat is de uitdaging waarnaar je op zoek bent.

4

Je houdt van projecten managen. Jouw geheim? Structuur en prioriteiten!

5

Je beseft dat Supply Chain Management meer is dan vracht­wagens de baan op sturen en een magazijn beheren.

6

Vrienden omschrijven je als een doorzetter. En als iemand die logisch en kritisch durft na te denken over zaken.

7

Het ligt in je aard om processen te willen verbeteren. Bijvoorbeeld via nieuwe software­toepassingen.

8

Een probleem in de haven? Moet een zending dringend vertrekken? Staat er een container of vrachtwagen geblok­keerd? Jij pakt het aan en zoekt onmiddellijk naar oplossingen.

Wat na je diploma?

Werken

De vraag naar bachelors met een degelijke logistieke vorming is groot. Heel wat vacatures raken zelfs niet ingevuld. Daardoor zijn een aantal logistieke functies intussen knelpunt­beroepen, zoals logistiek verantwoordelijke, expediteur, dispatcher en douane­declarant.

Bovendien is het werk­terrein als logistiek manager heel gevarieerd. Zo kan je bijvoorbeeld werken in de transport­sector. Van gespecialiseerde bedrijven in weg­transport tot maritieme logistiek, rederijen en lucht­havens. Maar ook bij het spoor of voor een expediteur die alle transport voor een ander bedrijf organiseert.

Je kan ook aan de slag bij tal van firma's die goederen opslaan en behandelen. Denk bijvoor­beeld aan naties, stouwers, terminal operators, distributie­centra en open overslag­bedrijven. Of bij firma's die zelf goederen produceren en verdelen. En ten slotte bij retail­ketens die goederen verdelen over hun verschillende winkels.

Niet alleen is de arbeids­markt heel gevarieerd. Dat geldt ook voor de job­inhoud. Waar gaat jouw interesse naartoe? Naar operationeel management, het optimaliseren van processen binnen project­management of naar team­leader? Aan jou de keuze!

Verder studeren

Heb je na je opleiding de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan, bijvoorbeeld via deze vaak gekozen vervolg­opleidingen:

  • een masteropleiding handels­wetenschappen (via een schakel­programma)
  • een banaba internationaal bedrijfs­management
  • via een verkort traject (één jaar) een tweede diploma bedrijfs­management: accountancy-fiscaliteit, marketing, kmo-management of financiën en verzekeringen.
  • een masteropleiding maritieme weten­schappen (via een schakel­programma)
  • een postgraduaat in het buitenland, bij­voor­beeld Supply Chain Management in Nederland of het Verenigd Koninkrijk.

Ontdek alle mogelijkheden

Opleiding volgen als werk­zoekende

De professionele bachelor supply chain management is erkend door de VDAB en leidt op tot een knelpuntberoep. Dat biedt je een grote kans op werk. Als je de opleiding volgt via de VDAB kan je je uitkering behouden en geniet je van financiële voordelen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer info vind je op vdab.be/diplomaviavdab.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

IInschrijven

Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

schrijf je in →

CCursussen inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Bedrijfsmanagement

In de bachelor bedrijfs­management kan je kiezen tussen 7 afstudeer­richtingen en 1 allround traject: accountancy-fiscaliteit, financiën & verzekeringen, …

Verkort traject bedrijfsmanagement
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma behalen.