Facebook Pixel Verkort traject lager onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Verkort traject lager onderwijs

Verkort traject lager onderwijs

V

Verkort traject lager onderwijs

 

Heb je al een diploma behaald in het hoger onderwijs en ontdek je nu pas dat je aan de opvoeding van kinderen een steentje wil bijdragen? Want de ontwikkeling van kinderen tussen 6 en 12 jaar is je mateloos beginnen te fascineren? Je vindt dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en het is in hun leefwereld dat jij het verschil wil maken? Twijfel niet langer, deze verkorte opleiding is geknipt voor jou.

Afhankelijk van je vooropleiding studeer je anderhalf tot twee jaar. Werkplek­leren op maandag.

Brochure downloaden

Volg een online infosessie

Eerste jaar

In het eerste jaar ontdek je de taken van de leerkracht. Je doet dat door te observeren wat er zich in de klas afspeelt en door deel te nemen aan het klasgebeuren via werkplekleren en stage. Hierdoor krijg je een brede kijk op het klasgebeuren. Daarnaast ontwikkel je didactische en pedagogische
vaardigheden om onderwijsleeractiviteiten te ontwerpen.

Je leert ook hoe je vanuit een specifiek leergebied kinderen kan begeleiden bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Je leert hoe je, met behulp van diverse leertools, kinderen stimuleert en hoe je hen helpt zich binnen hun eigen mogelijkheden te ontplooien.

Ten slotte is er ruimte om je eigen competenties via een persoonlijk ontwikkelingsplan in te zetten. Dit traject zorgt ervoor dat je net inzet op die vaardigheden waar je vanuit jouw vooropleiding hiaten hebt of kan je verdiepend werken in functie van jouw leerproces.

Daaropvolgend (half) jaar

In het daaropvolgende halve of volledige jaar verschuift het accent van de klas naar de school en
de brede leefomgeving van het kind. Via een groot aantal uren stage en werkplekleren krijg je
een bredere kijk op je rol als leerkracht-onderzoeker en als partner van de ouders.

De focus ligt op de individuele opvolging van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Je leert in te spelen op de individuele noden van het kind, vertrekkend vanuit hun totale persoonlijkheidsontwikkeling, interesses en sterktes. Je krijgt inzichten in gedifferentieerd en projectmatig werken en je voert een muzisch project uit op een school.

Bente: eigenwijs en HOGENTenaar.

“Ik had al een diploma Hotelmanagement in Nederland, maar ik besloot opnieuw te gaan studeren. Aan HOGENT volg ik een verkorte opleiding lager onderwijs. Straks sta ik als gepassioneerde leerkracht voor de klas. Geïnspireerd en eigenwijs. Ik ben een echte HOGENTenaar, ok, eentje met een Hollands accent.”

Sfeerbeeld

Afhankelijk van jouw vooropleiding en jouw werk- en privésituatie zijn er tal van mogelijkheden om in te stappen. 

Bekijk hieronder de mogelijke trajecten.

Staat je diploma niet in de lijst? Het is niet omdat een bepaald diploma niet is opgenomen, dat je geen verkort traject kan volgen. Contacteer voor meer informatie de studie­traject­begeleider van deze opleiding.

Overzicht studietrajectbegeleiders

Bekijk hieronder de mogelijke trajecten.

Staat je diploma niet in de lijst? Het is niet omdat een bepaald diploma niet is opgenomen, dat je geen verkort traject kan volgen. Contacteer voor meer informatie de studie­traject­begeleider van deze opleiding.

Overzicht studietrajectbegeleiders

Mogelijke
trajecten.

Sfeerbeeld
Ik werkte vier jaar als opvoedster en ontdekte dat mijn hart in de klas lag. Opnieuw studeren was geen evidente stap. Maar wel haalbaar. Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze.”

Sharon Decroos

Overzicht van de diploma's om toegang te krijgen tot het verkort traject.
Toegankelijk met het diploma Nog af te leggen studiepunten Minimale studieduur Onderwijstype
Bachelor in het onderwijs: kleuter- of secundair onderwijs. Of elke andere bachelor of master, aangevuld met een specifieke lerarenopleiding.  62 1,5 jaar dagonderwijs of
afstandsonderwijs, mogelijk in LIO

Bachelor of master in de
orthopedagogie

77 2 jaar dagonderwijs of afstandsonderwijs, mogelijk in LIO

Bachelor of master in de
pedagogie van het jonge kind

77 2 jaar dagonderwijs of afstandsonderwijs, mogelijk in LIO

Bachelor of master in de
logopedie én minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het basisonderwijs

77 2 jaar dagonderwijs of afstandsonderwijs, mogelijk in LIO

Bachelor of master in de
ergotherapie én minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het basisonderwijs

77 2 jaar dagonderwijs of afstandsonderwijs, mogelijk in LIO

Bachelor of master in de
kinesitherapie én minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het basisonderwijs

77 2 jaar dagonderwijs of afstandsonderwijs, mogelijk in LIO
Bachelor in het sociaal werk 86 2 jaar enkel mogelijk in
dagonderwijs
Elke andere bachelor- of masteropleiding 109 2 jaar enkel mogelijk in
dagonderwijs
Studiepunten drukken het gewicht uit van een opleidingsonderdeel binnen een opleiding. Eén studiepunt staat voor 25 à 30 uur totale studietijd.

Praktijk.

1

Het volledige traject heb je werkplekleren in de klas op maandag. Zo leer je hoe een leerkracht met kinderen omgaat en maak je kennis met onze visie op ‘krachtig leren’.

2

In het eerste jaar ga je twee weken op stage. Het accent ligt op werken in de klas. In het tweede jaar heb je afhankelijk van je vooropleiding zes of tien weken stage met het accent op gedifferen­tieerd werken en zorg. Een praktijk­coördinator gaat voor jou op zoek naar de stage­plaats die het beste bij jou past.

3

Samen geven we vorm aan je persoonlijke leerproces via een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Wat na
je diploma?

Werken

Als leerkracht lager onderwijs kan je op verschillende manieren aan de slag:

  • in het vrije (katholieke) onderwijs, gemeentelijke onderwijs of gemeenschapsonderwijs
  • in een school met een alternatieve onderwijsvorm (zoals Freinet, Jenaplan, Dalton, Leefschool)
  • in het buitengewoon onderwijs
  • als educatief medewerker in de socialprofitsector
  • als educatief medewerker bij de overheid

Elk lerarendiploma dat je behaalt aan een hogeschool of universiteit geeft je de bevoegdheid om les te geven in alle onderwijsnetten van het Vlaamse onderwijs.

Verder studeren

Na de bachelor lager onderwijs kan je je op HOGENT verdiepen in het Freinetonderwijs of in niet-confessionele zedenleer en bijzonder leermeester worden of een verkort traject volgen naar een andere (educatieve) opleiding.

Wil je je expertise verder uitbouwen als onderwijsprofessional? Dan is de Masteropleiding Basisonderwijs iets voor jou.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Inschrijven

Zal je de opleiding in dagonderwijs volgen? Dan kan je je onmiddellijk inschrijven.

Kom je in aanmerking voor afstandsonderwijs? Dan moet je eerst een intakegesprek aanvragen via carmen.vansteenkiste@hogent.be.

profielfoto Carmen Van Steenkiste

Carmen Van Steenkiste

Lesgever

Chat met Carmen

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Onderwijs: lager onderwijs
Ben je gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen tussen 6 en 12 jaar? Dan is de bachelor lager onderwijs (3 jaar) geknipt voor jou.
lerarenopleidingen
Leraar worden? Hier vind je een overzicht van alle educatieve opleidingen aan HOGENT. Zo weet je meteen welke opleiding het meest geschikt is voor jouw persoonlijke situatie.