Foto Toegepaste informatica in afstandsonderwijs

Toegepaste informatica in afstandsonderwijs.

T

Toegepaste informatica kan je volgen in dagonderwijs of in afstandsonderwijs. Met het afstandsleren willen we volwassenen bereiken die een studie wensen te combineren met een job en/of gezin. Het afstandsonderwijs richt zich tot diegenen die het dagonderwijs niet kunnen volgen. Het is aan jou om te bepalen hoeveel studiepunten je wenst op te nemen.

Ongeveer eenmaal per maand plannen we een contactmoment voor elk opleidingsonderdeel. Deze contactmomenten worden na 17 uur ingepland. Je kan dan terecht bij de vaklector met je vragen en moeilijkheden met de leerstof. Deze contactmomenten zijn meestal vrijblijvend. Voor sommige opleidingsonderdelen zoals projecten en workshops is de aanwezigheid enkele keren verplicht. Voor deze opleidingsonderdelen is er geen examen maar wel een permanente evaluatie. Voor de meeste studenten is dat minder dan vijf keer per jaar. De contactmomenten worden bekendgemaakt bij het begin van elk semester.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bestaat uit een vast gedeelte + een bedrag per opgenomen studiepunt. Een niet-beursstudent betaalt 242,80 euro (vast bedrag) plus 11,60 euro per ingeschreven studiepunt. Voor (bijna-) beursstudenten geldt een aangepast tarief.

Kmo-portefeuille

HOGENT is erkend als opleidingsverstrekker in het kader van KMO-portefeuille (erkenningsnummer KMO-portefeuille van HOGENT: DV.O101616).

Starten kan
ook in februari.

Vooraleer je inschrijft, vragen we je om een infosessie te volgen in gebouw B op onze campus Schoonmeersen:

  • Di 21 januari 2020 van 18.30 tot 20 uur
  • Di 4 februari 2020 van 18.30 tot 20 uur

Tijdens de infosessie krijg je uitleg over de praktische werking van afstandsleren, betaald educatief verlof en hoe je online kan inschrijven.

Inschrijven

Afstandsleren.

Heb je veel tijd dan kan je opteren voor een goed gevuld programma. Wil je het rustiger aan doen, dan kan je kiezen om slechts een paar opleidingsonderdelen te volgen. Zo bepaal je zelf hoe lang je over de opleiding wilt doen. Je behaalt je diploma eenmaal je voor alle opleidingsonderdelen (180 studiepunten ) een credit hebt behaald.

Bij het samenstellen van je programma moet je rekening houden met 2 factoren: de studiebelasting en de volgtijdelijkheid.

Studiebelasting

Een student in het dagonderwijs neemt 30 studiepunten per semester op, een afstandsleerder raden wij aan om maximum 20 studiepunten per semester (= ongeveer 20 uren studeren per week) op te nemen. Dit kan meer of minder zijn, in functie van je werksituatie en voorkennis. Aan dit tempo duurt de opleiding ongeveer 4,5 jaar.

Volgtijdelijkheid

Daarnaast moet je traject inhoudelijk logisch en consistent opgebouwd zijn. Het spreekt voor zich dat je Databanken II pas kunt volgen nadat je eerst Databanken I volgde. De regels die bepalen of je toegelaten wordt tot een opleidingsonderdeel, noemen we de volgtijdelijkheidsregels. Op elke studiefiche lees je deze toelatingsvoorwaarde onder de rubriek “volgtijdelijkheid”.

Gewoonlijk schrijf je semester per semester in. Je kan je traject aan het begin van elk semester bepalen en indien gewenst nog bijsturen tot 15 november voor semester 1 en tot 1 maart voor semester 2.

De studietrajectbegeleider helpt je graag bij de samenstelling van dit traject.

“Ik begon aan afstands­onder­wijs om te bekijken of enkele vakken kon combineren met full-time werk. Ik heb ondertussen veel bijgeleerd. Het afstandsleren bevalt me en de ondersteuning is heel goed. Ik besloot dan ook al snel om de volledige opleiding te volgen."

J. De Paepe
student afstandsleren

De opleiding.

Er is veel vraag naar hoog opgeleide IT- professionals: personen die een brede technische IT-kennis combineren met de nodige managementvaardigheden om een bedrijfsstrategie om te zetten in een IT-oplossing.

Deze kennis en expertise zitten vervat in de opleiding toegepaste informatica van HOGENT en dankzij het afstandsonderwijs is het ook mogelijk om werk, gezin en studie met elkaar te combineren.

Je zal tijdens je opleiding niet alleen vlot de nodige IT-skills leren beheersen, ook business en ondernemerschap maken een belangrijk
onderdeel uit van de training. Eén van de belangrijkste competenties voor de “IT’er van morgen” is zijn flexibiliteit. Zijn vermogen om zich snel aan veranderingen aan te passen en om vlot nieuwe technologieën aan te leren.

Binnen de opleiding is er ruime aandacht voor wat ‘een authentieke leeromgeving’ wordt genoemd. Je zal in verschillende vakken en projecten boeiende opdrachten mogen uitwerken die rechtstreeks verband houden met de beroepspraktijk en het werkveld. Daarbij kan je rekenen op professionele support door onze docenten die altijd vakspecialisten zijn. Zo leer je niet alleen de concrete dagelijkse beroepspraktijk beter kennen, je scherpt ook je communicatieve en sociale vaardigheden aan. Goed kunnen spreken en presenteren, je standpunt duidelijk maken in je team en in het bedrijfsleven, kunnen onderhandelen en overtuigen, … het zijn cruciale skills die je voorbereiden op de beste jobs en je een voorsprong geven op de arbeidsmarkt.

Keuzepakketten

Dankzij keuzepakketten kan je de opleiding op jouw interesses afstemmen. Elk van deze keuzetrajecten maken je een specialist in een specifiek IT-domein.

Mobiele applicaties

Kies je voor het keuzepakket mobiele applicaties dan zijn de mogelijkheden talrijk. Analist, software- of webontwikkelaar of IT-consulent, het ligt allemaal binnen handbereik. Zowel native apps, webapps als hybride apps komen aan bod..

Systeem- en netwerkbeheer

Indien hardware, besturingssystemen en netwerken jouw uitdaging zijn, kies je voor het keuzepakket systeem- en netwerkbeheer: je leert computernetwerken opbouwen vanaf kleine thuisnetwerken tot netwerken in grote bedrijven. Hierbij wordt de werkwijze van Cisco Discovery gevolgd.

E-business

Online kopen en verkopen is ‘big business’. Welke kansen en mogelijkheden liggen hier voor het grijpen? Hoe geef je je webshop meer geloofwaardigheid? Hoe doen we aan Search Engine Optimalisatie? Het keuzepakket e-business maakt van jou een expert in het online ondernemen.

Mainframeapplicaties en -beheer

Als je kiest voor het keuzepakket mainframeapplicaties en -beheer, dan kies je voor werken in een informaticaomgeving die sneller, stabieler en veiliger is dan om het even welk ander platform. Als systeembeheerder maak je het mogelijk dat wereldwijd duizenden gebruikers tegelijkertijd actief zijn en de mainframe daarnaast nog tal van andere (batch)applicaties uitvoert.

Naar het volledige programma

Wat na je diploma?

Er blijft een zeer grote vraag naar IT-profielen op de arbeidsmarkt. Als afgestudeerde in de toegepaste informatica is werk gegarandeerd en heb je een ruime keuze aan jobs, zowel in KMO’s als in grote bedrijven. Dankzij je brede opleiding en de combinatie met je specialisatie kan je terecht in een brede waaier aan IT-jobs en kan je zonder twijfel doorgroeien.

Hoe inschrijven? 

Boek een online afspraak met de studietrajectbegeleider van de opleiding via de afsprakentool.

Tijdens dit gesprek bespreken we jouw traject en beantwoorden we graag al je vragen. Je kan, indien je wenst, aansluitend inschrijven.

Gelieve je alvast te registreren via webreg.hogent.be als je nooit eerder aan HOGENT gestudeerd hebt. Je moet volgende documenten voor inschrijving meebrengen:

  • Identiteitskaart
  • Diploma secundair onderwijs
  • Diploma hoger onderwijs (indien diploma behaald)
  • Bewijs dat je werkt of werkzoekend bent (attest van de werkgever OF een loonfiche OF een bewijs van inschrijving bij de VDAB…)
  • Bij facturatie aan derden: een bestelbon van de werkgever (indien het studiegeld van de opleiding aan de werkgever moet worden gefactureerd).

Het inschrijvingsgeld bestaat uit een vast gedeelte + een bedrag per opgenomen studiepunt. Voor het academiejaar 2018-2019 betaalt een student 238,30 euro (vast bedrag) plus 11,44 euro per ingeschreven studiepunt. Je ontvangt een factuur met de post.

Het studiemateriaal (cursussen en/of handboeken) is hierbij niet inbegrepen en betaal je later in de cursusshop of in de boekhandel.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Waar kan je deze opleiding volgen?

De lessen en de contactmomenten
vinden plaats op campus Schoonmeersen in Gent.

Heb je vragen?

Neem een kijkje in onze FAQ's.
Geen antwoord gevonden? Stuur een mailtje naar Sonia Vandermeersch.