Facebook Pixel Accountancy-fiscaliteit in afstandsonderwijs - Hogeschool Gent
Foto Accountancy-fiscaliteit in afstandsonderwijs

Accountancy-fiscaliteit in afstandsonderwijs.

A

Accountancy-fiscaliteit in afstandsonderwijs.

Accountancy-fiscaliteit kun je volgen in dagonderwijs of in afstandsonderwijs. Met afstandsonderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studiemateriaal is aangepast voor afstandsleren. En je krijgt de nodige begeleiding vanop afstand. Uiteraard behaal je dezelfde competenties en hetzelfde diploma als in de dagopleiding.

HOGENT biedt je de nodige begeleiding om op afstand succesvol je diploma te behalen. De cursussen zijn herschreven in functie van zelfstudie. Zo heeft elke module een overzichtelijke studiewijzer met talrijke tips en een tijdsindicatie. Dankzij de feedback bij de oefeningen en zelftests krijg je controle over jouw vorderingen. Je bent ook steeds welkom op de vrijblijvende contactmomenten. Die vallen volledig buiten de werkuren zodat een consultatie zeker in je agenda past.

Download de brochure

Volg een infosessie

Praktisch.

Afstandsonderwijs

De bacheloropleiding bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit kun je volgen in dagonderwijs of in afstandsonderwijs (online opleiding). Met afstandsonderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studiemateriaal is aangepast voor afstandsleren. En je krijgt de nodige begeleiding vanop afstand. Uiteraard behaal je dezelfde competenties en hetzelfde diploma als in de dagopleiding.

Naar accountancy-fiscaliteit

Starten in september of februari

Aan HOGENT kan je ieder opleidingsonderdeel in beide semesters volgen. Zo krijg je de nodige flexibiliteit om steeds verder te kunnen met jouw persoonlijk traject. Bij de start van je opleiding word je uitgenodigd voor een onthaalavond. Daar krijg je alle belangrijke info mee om vlot te kunnen starten. Schrijf dus tijdig in.

Net de start van een semester gemist? Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider om te bekijken of je toch al kan starten met een beperkt aantal vakken.

Examenregeling

De examenregeling is volledig afhankelijk van je zelfgekozen studieprogramma. Er zijn drie examen­periodes: in januari, in juni en in augustus/september.

Kmo-portefeuille

HOGENT is erkend als opleidingsverstrekker in het kader van de kmo-portefeuille (erkennings­nummer DV.O101616). Meer info: kmo-portefeuille.be

Toelatingsvoorwaarden

Ben je werknemer, werkzoekend of heb je een zelfstandig statuut? Heb je een diploma secundair onderwijs op zak? En ben je voldoende gemotiveerd om zelfstandig een bachelordiploma te behalen? Dan is afstandsonderwijs waarschijnlijk iets voor jou. Afstandsleren is een ideale studievorm voor werk­studenten en topsporters. En ook voor afgestudeerden uit graduaats­opleidingen van het hoger beroeps­onderwijs of volwassenen­onderwijs. Of voor studenten met een beperkte mobiliteit.

Aanvraag vrijstellingen

Heb je eerder verworven competenties (EVC) uit relevante werkervaring? Of eerder verworven kwalificaties (EVK) uit een vroeger behaald diploma, of eerder behaalde creditbewijzen? Dan kan je vrijstellingen aanvragen voor diverse opleidingsonderdelen.

Eerder verworven competenties (EVC)

Heb je enkele jaren relevante werkervaring? Dan kunnen de competenties die je hebt opgedaan op de arbeidsmarkt heel vaak omgezet worden in ‘Bewijzen van bekwaamheid’. Die worden op hun beurt in aanmerking genomen voor vrijstellingen.

Eerder verworven kwalificaties (EVK)

Heb je al eerder een diploma behaald, bijvoorbeeld binnen een andere opleiding boekhouden? Dan zijn er misschien wel opleidingsonderdelen die met je nieuwe studie­programma overeenstemmen. Zeker als je een studie kiest die in dezelfde lijn ligt.

Om na te gaan of je recht hebt op een vrijstelling, kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider.

meer info over vrijstellingen (EVC-EVK) →
verkorte trajecten vanuit gerelateerde opleidingen →

Infosessie.

Wil je starten met deze opleiding? Volg dan eerst één van onze digitale infosessies.

Na inschrijving krijg je een link doorgestuurd.

Inschrijven

Infosessie.

Wil je starten met deze opleiding? Volg dan eerst één van onze digitale infosessies.

Na inschrijving krijg je een link doorgestuurd.

Inschrijven

Hoe
inschrijven?

Als afstandsleerder stel je zelf je programma samen in functie van je beschikbare tijd, behoeften en wensen. Wij zien er uiteraard op toe dat je keuze realistisch en consistent is.

  1. Registreer jezelf via webreg.hogent.be
  2. Stel zelf je studieprogramma samen op basis van de informatie uit de infosessie of maak een afspraak met de studietrajectbegeleider van de opleiding bedrijfsmanagement - accountancy-fiscaliteit. Je vindt de contactgegevens op hogent.be/studietrajectbegeleiders.

Volgende documenten moet je uploaden in je webregistratie zodat je inschrijving kan gefinaliseerd worden:

  • Identiteitskaart (liefst inlezen met een kaartlezer)
  • Diploma secundair onderwijs
  • Diploma hoger onderwijs (indien diploma behaald)
  • Bewijs dat je werkt (attest van de werkgever OF een loonfiche) of een bewijs dat je werkzoekend bent (een bewijs van inschrijving bij de VDAB)
  • Bij facturatie aan derden: een bestelbon van de werkgever (als het studiegeld van de opleiding aan de werkgever moet worden gefactureerd).

Het inschrijvingsgeld bestaat uit een vast gedeelte + een bedrag per opgenomen studiepunt. Voor het academiejaar 2024-2025 betaal je als niet-beursstudent 288 euro (vast bedrag) plus 13,80 euro per ingeschreven studiepunt. Je ontvangt een factuur met de post.

Het studiemateriaal (cursussen en/of handboeken) is hierbij niet inbegrepen en betaal je later in de cursusshop of in de boekhandel.

Kmo-portefeuille.

HOGENT is erkend als opleidings­verstrekker in het kader van de kmo-portefeuille (erkenningsnummer DV.O101616).

Kmo-portefeuille.

HOGENT is erkend als opleidings­verstrekker in het kader van de kmo-portefeuille (erkenningsnummer DV.O101616).

Veelgestelde vragen over accountancy-fiscaliteit in afstandsleren.

Een volwaardig bachelordiploma accountancy-fiscaliteit behalen, dat kan van thuis uit. We hebben met veel zorg ons leermateriaal aangepast, zodat je zelf kan bepalen waar en wanneer je studeert. Op het elektronisch leerplatform vind je digitale cursussen. Een handige studiewijzer loodst je door de leerstof. De lectoren, die elk expert zijn in hun vak, bieden je online begeleiding.

Verder zijn er voor elk opleidingsonderdeel één à twee online contactmomenten per semester. Deze contactmomenten worden op weekdagen na 18 uur ingepland zodat je na de normale werkuren met je vragen online terecht kan bij de vaklector. Het rooster van de contactmomenten kun je bij aanvang van elk academiejaar raadplegen.

Dit hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld je vooropleiding, het gemak waarmee je nieuwe leerstof integreert en je beschikbare tijd. Combineer je je studie met werk en/of een gezin? Dan zal je merken dat de studie veel vergt van jou en van je partner/kinderen. Per opgenomen studiepunt moet je rekening houden met 20 à 30 uur werk (examens inbegrepen).

Het is dus belangrijk dat je gemotiveerd bent en discipline aan de dag kan leggen. Maar ook dat je je op langere termijn kan engageren om je vrije tijd aan de studie te wijden. Het helpt ook als je gezinsleden mee achter je keuze staan.

In het reguliere programma duurt de bacheloropleiding normaal gezien drie jaar. Maar voor afstandsstudenten die werken en studeren combineren, is dit een te grote belasting. Daarom hebben we een bijzonder flexibele aanpak: elk opleidingsonderdeel wordt in beide semesters georganiseerd, zodat jij je eigen optimale traject kan samenstellen, afhankelijk van je beschikbare tijd, eventuele vrijstellingen … Een spreiding over 4 of 5 jaar is dus perfect mogelijk.

Bij aanvang academiejaar wordt het rooster van de contactmomenten online geplaatst.

De lessen vinden online plaats na 18 uur. Je hoeft je dus niet naar de campus te verplaatsen.

Aangezien je hetzelfde diploma zal behalen als de reguliere studenten, zal je dezelfde eindcompetenties moeten bewijzen. Examens vinden overdag plaats in drie examenperiodes: januari, medio mei tot medio juni en medio augustus tot begin september. In het examenrooster vind je ook de plaats van het examen. Daar waar mogelijk, zullen onze evaluaties online worden georganiseerd. De meeste schriftelijke examens gaan evenwel nog steeds door op de campus. Voor de meeste opleidingsonderdelen is dit in campus Mercator, gebouw G (Henleykaai 84, Gent). In het examenrooster staat ‘MRC’ voor campus Mercator en ‘SCH’ voor campus Schoonmeersen.

In het hoger onderwijs in Vlaanderen moet je een Belgisch diploma van het secundair onderwijs kunnen voorleggen om toegelaten te worden. Als je een buitenlands diploma hebt, moet je contact opnemen met het Servicepunt Foreign Student Admission vooraleer je je kan inschrijven. Verder gelden in afstandsonderwijs dezelfde voorwaarden als in het reguliere programma voor het leerkrediet. De stand van je leerkrediet kan je raadplegen via  www.burgerprofiel.be. Na het inloggen vind je deze info terug onder het tabblad 'Uw gegevens'. Daar kan je doorklikken naar het thema 'Onderwijs en vorming'.

Het systeem van Betaald Educatief Verlof werd onlangs herzien. Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) voorziet voor werknemers in vier uur per opgenomen studiepunt, met een maximum van 125 uur per jaar. Bespreek deze mogelijkheid verder met je trajectbegeleider.

Als je al bepaalde credits hebt behaald in het hoger onderwijs, kan je vrijstellingen aanvragen voor soortgelijke opleidingsonderdelen. Je zal dit dossier goed moeten voorbereiden en aanvullen met de nodige bewijsstukken. Alle info over de vrijstellingsprocedure lees je hier.

Heb je nog bijkomende vragen over vrijstellingen? Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider.

Op de algemene infodagen kan je steeds terecht voor informatie over de opleiding in afstandsonderwijs. Je kan er cursussen inkijken en al je vragen stellen aan docenten en aan de trajectbegeleider.

Ongeveer alle afstandsstudenten volgen een traject op maat. Je kan je traject bij de start van elk semester bepalen en nog aanpassen tot 1 november (semester 1) en tot 1 maart (semester 2). We raden kandidaat-studenten aan te starten in semester 1 met Basisboekhouden en documenten en Spreadsheettoepassingen, eventueel aangevuld met een taal of algemeen opleidingsonderdeel zodat je een programma van 15 à 20 studiepunten samenstelt. Deze opleidingsonderdelen vormen een goed startpunt om een beeld te krijgen van de inhoud en moeilijkheidsgraad van de opleiding.

Deze opleidingsonderdelen vormen het sluitstuk van de opleiding. Bachelorproef is een jaarvak (september tot juni) en is het enige opleidingsonderdeel waarvoor je verplicht aanwezig zal moeten zijn, in een achttal contactmomenten op zaterdagochtend.

Voor de stage hebben we flexibele mogelijkheden, afhankelijk van jouw situatie: een volgstage, projectstage, gedeeltelijke tot volledige vrijstelling via eerder verworven competenties. De stagecoördinator geeft in het semester vóór je aan de stage begint én op de onthaalavond alle uitleg over deze mogelijkheden.

Het inschrijvingsgeld bestaat uit een vast bedrag per academiejaar en een variabel bedrag per opgenomen studiepunt. Meer details vind je hier.

Daarnaast betaal je nog een beperkt bedrag voor je boeken, leermateriaal. De kosten per opleidingsonderdeel kan je terugvinden op de studiefiches, onder de rubriek ‘studiekosten’.

Studietoelagen zijn mogelijk, onder dezelfde voorwaarden als voor reguliere studenten. Onze collega’s van de directie Studentenvoorzieningen helpen jou graag verder met advies over financiële tegemoetkomingen.

Informatie over opleidingscheques voor werknemers vind je hier.

Als je werkt bij een kmo en je werkgever wil je opleiding financieren, of je bent zelf zaakvoerder van een kmo, kan je een deel van je opleiding via de kmo-portefeuille betalen. Vermeld dit zeker bij inschrijving.

Als je nog andere vragen hebt die hier niet aan bod zijn gekomen, stel ze dan gerust in een van onze infosessies of stuur een mailtje naar:

Sfeerbeeld accountancy & fiscaliteit

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

WWaar?

De lessen en de contactmomenten worden online georganiseerd. Fysieke examens vinden normaal plaats op een campus in Gent.

C


Cursussen
inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Accountancy-fiscaliteit

Accountancy-fiscaliteit is een afstudeer­richting van de professionele bachelor bedrijfsmanagement. Je verwerft een diepgaande kennis van de boekhoud­kundige en fiscale wet­geving. Je …

Verkort traject bedrijfsmanagement
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma behalen.
Gecertificeerd accountant

Terwijl je stage loopt aan het ITAA (Institute for Tax Advisers and Accountants), stoomt deze opleiding je klaar voor het beroep van gecertificeerd accountant. Met vrijstellingen voor de …

Toegepaste fiscaliteit

Met de bachelor-na-bachelor toegepaste fiscaliteit word je fiscaal deskundige in dagonderwijs (1 jaar) of in avondonderwijs (2 jaar). Tijdens deze unieke vervolgopleiding leer je de …

Accounting administration

In de graduaats­opleiding accounting administration maak je kennis met alle facetten van boekhoud­kundig, fiscaal en financieel werk. In dag­onderwijs (2 jaar) of avond- en …