Facebook Pixel Eerder verworven kwalificaties en competenties - Hogeschool Gent
Foto Eerder verworven kwalificaties en competenties

Vrijstellingen (EVC-EVK).

V

Vrijstellingen (EVC-EVK).

Heb je al credits behaald en wil je opnieuw studeren?

Eerder verworven kwalificaties (EVK)

Behaalde je al relevante credits in een vorige opleiding? Misschien kom je dan in aanmerking voor vrijstellingen. Bekijk eerst de studiefiches van onze opleidingsonderdelen om de vergelijking te maken met de credits die je al verworven hebt.

 • Ben je nog niet ingeschreven, en wil je weten of je vrijstellingen kan krijgen in je nieuwe opleiding aan de HOGENT? Bekijk in onze vrijstellingsmonitor dan eerst even het overzicht van vrijstellingen die in het verleden zijn toegekend en vraag ze nadien digitaal aan.

  Vind je jouw opleiding niet terug in de vrijstellingsmonitor? Dit betekent niet automatisch dat er geen vrijstellingen mogelijk zijn. Je kan altijd een digitale aanvraag indienen voor de vrijstellingen waarvoor je op basis van onze studiefiches in aanmerking denkt te komen.

  Studenten met interesse in een opleiding kunnen de digitale vrijstellingsaanvraag op het laatste tabblad van de webregistratie indienen (uitgezonderd studenten van de School of Arts). Deze registratie is nog geen bindende inschrijving, maar laat ons wel toe na te gaan welke credits je al behaalde of voor welke credits je momenteel bent ingeschreven. Via dit kanaal zal je je persoonlijk dossier verder kunnen opvolgen. Daarnaast kan je ook een vrijstellingsaanvraag indienen na je effectieve inschrijving.
   
 • Ben je al ingeschreven als student aan de HOGENT? Vraag je vrijstellingen dan aan via iBamaflex na je (her)inschrijving.
   
 • Deadlines voor je aanvraag: vraag je vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen uiterlijk op 15 oktober van het huidige academiejaar aan. Bij inschrijving na 1 oktober moet de aanvraag binnen de 15 kalenderdagen na inschrijving gebeuren. Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester kunnen tot uiterlijk 28 februari van het huidige academiejaar aangevraagd worden.

Beschik je over enkele jaren relevante (werk)ervaring? Misschien kan je dan vrijstellingen krijgen binnen een opleiding.

Eerder verworven competenties (EVC)

Beschik je over relevante (werk)ervaring? Op basis van een bekwaamheidsonderzoek kunnen we jouw competenties eventueel erkennen. Bij een positief resultaat kan je vrijstelling voor een of meer opleidingsonderdelen aanvragen.

De basis van een standaard EVC-procedure is invulling van een portfolio op maat (dat je van ons ontvangt) waarbij je eindcompetenties van opleidingsonderdelen moet bewijzen via relevante documenten. Hiernaast kan de beoordeling worden aangevuld met een beheersingsproef, reflectiedossier en/of competentiegericht interview. Deze procedure is betalend: eindcompetenties van een of meer opleidingsonderdelen laten erkennen voor een graduaat, bachelor of master kost 155 euro; de kostprijs voor een uitzonderlijke aanvraag voor een volledige opleiding is veel duurder. 

Er bestaat ook een vereenvoudigde EVC-procedure (EVC VP) die alleen uitzonderlijk mogelijk is voor specifieke doelgroepen (zoals voor wie enkel talige competenties in bepaalde situaties of enkel competenties op leerdoelniveau van niet-afsluitende opleidingsonderdelen wil bewijzen, beperkt tot max. 18 studiepunten). Hier bestaat de beoordeling direct uit een of meer evaluatietools, zonder gebruik van portfolio. Deze procedure is kosteloos voor wie aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. 

Alle detailinfo over beide EVC-procedures kan je lezen in deze gids van AUGent.

Hieronder kan je het praktisch stappenplan binnen HOGENT vinden.

Voor info, vragen en ondersteuning kan je contact opnemen met de EVC-begeleider via pascal.vangeit@hogent.be of 09 243 33 89.

Via onze studiefiches kan je op voorhand nagaan wat de competenties van onze opleidingsonderdelen zijn, om te kunnen inschatten of je deze allemaal kan bewijzen en een EVC al dan niet zinvol is voor jou.

Standaard procedure

De opleidingsonderdelen waarvan je de competenties wil aantonen, vermeld je op het aanvraagformulier voor EVC. Je formulier bezorg je aan pascal.vangeit@hogent.be:

 • voor 15 september (m.b.t. EVC van semester 1)
 • voor 15 februari (m.b.t. EVC van semester 2)
Opgelet: officiële vakantieperiodes werken opschortend.

Nadat je formulier is ingediend, ontvang je via e-mail een blanco portfolio met te bewijzen competenties en evaluatietool(s). De opmaaktijd is afhankelijk van de complexiteit van je aanvraag, maar sowieso krijg je voldoende tijd om het portfolio in te vullen.

Opgelet: elke competentie moet je bewijzen met relevante documenten (minimaal 2, maximaal 4), wat erg arbeidsintensief en tijdrovend kan zijn. Een handleiding over portfolio-opmaak kan je vinden in de EVC-gids.

Wanneer je portfolio klaar is, mail je dit naar de EVC-begeleider. Per academiejaar zijn er twee deadlines om in te dienen: uiterlijk 1 november (voor semester 1) en uiterlijk 1 april (voor semester 2). De betaling gebeurt bij indiening en is onafhankelijk van het resultaat.

Vereenvoudigde procedure

De opleidingsonderdelen waarvan je de competenties wil aantonen, vermeld je op het aanvraagformulier voor een vereenvoudigde EVC-procedure. Je formulier bezorg je aan pascal.vangeit@hogent.be:

 • voor 15 september (m.b.t. EVC van semester 1)
 • voor 15 februari (m.b.t. EVC van semester 2)
Opgelet: officiële vakantieperiodes werken opschortend.

Nadat je het formulier hebt ingediend, zal de EVC-begeleider je aanvraag met de opleiding bekijken en je contacteren om een begeleidingsgesprek te plannen. Als je aanvraag ontvankelijk is, zullen beoordeling en praktische werkwijze verder worden toegelicht.

Tijdens dit onderzoek gebeurt de beoordeling: in november voor semester 1 en in april voor semester 2. 
Bij een standaard EVC-procedure gebeurt dit door minstens twee assessoren. Zij zullen de competenties op basis van jouw portfolio en eventuele bijkomende evaluatietool(s) beoordelen. Bij EVC VP wordt er gewerkt met minstens één assessor die jouw aanvraag beoordeelt op basis van de bepaalde evaluatietool(s).

De doorlooptijd van een EVC-procedure neemt maximaal dertig werkdagen (uitgezonderd zaterdagen) in beslag na de indiendeadlines van AUGent. Officiële vakantieperiodes werken hierbij opschortend. De opleiding kan ook de doorlooptijd verlengen om gemotiveerde redenen.

De EVC-begeleider bezorgt je na de beoordeling via e-mail een overzicht van alle onderzochte competenties. Daarin staat vermeld of die al dan niet erkend worden. 

Wanneer competenties worden erkend, ontvang je ook een bewijs van bekwaamheid, waarmee je dan vrijstelling(en) bij je studietrajectbegeleider kan aanvragen. 

Wanneer je feedback wenst, kan je je in eerste instantie wenden tot de EVC-begeleider, die zich indien nodig verder informeert bij de assessor(en).

Heb je nog vragen over vrijstellingen? Contacteer dan je studietrajectbegeleider voor meer info.