Foto EVC-EVK

Vrijstellingen (EVC-EVK).

V

Beschik je over enkele jaren relevante (werk)ervaring? Misschien kan
je dan vrijstellingen krijgen binnen een opleiding. 

Eerder verworven competenties (EVC)

Beschik je over enkele jaren relevante (werk)ervaring? Misschien kan je dan vrijstellingen krijgen binnen een opleiding. HOGENT kan immers – na onderzoek - rekening houden met wat je geleerd of ontwikkeld hebt op de werkplaats, tijdens het verenigingsleven, enz.

Dit onderzoek kost 155 euro voor het erkennen van enkele competenties van een bachelor of graduaat. Kostprijs voor erkenning van alle competenties is voor een bachelor 590 euro en voor een graduaat 335 euro. Indien je daarna vrijstellingen krijgt, hoef je geen inschrijvingsgeld meer te betalen voor deze opleidingsonderdelen.

Opgelet: Je kan niet inschrijven voor opleidingsonderdelen waarvoor je een EVC-procedure start

Voor nog meer achtergrondinformatie kan je ook steeds de uitgebreide EVC-gids van de AUGent consulteren. Lees aandachtig onderstaand stappenplan als je hiervoor interesse hebt.

De basis van een EVC-procedure is het opmaken van een portfolio, waarin je je competenties van bepaalde opleidingsonderdelen bewijst.

Het is de bedoeling om via de studiefiches zelf na te gaan welke competenties (en bijgevolg opleidingsonderdelen) je denkt te kunnen aantonen aan de hand van attestering (tewerkstellingsattesten, getuigschriften van vormingen in je werkomgeving, mailverkeer, gerealiseerde projecten …)

De opleidingsonderdelen waarvan je de competenties wenst aan te tonen, vermeld je op het aanvraagformulier EVC. Dit formulier bezorg je per e-mail aan de studietrajectbegeleider van jouw opleiding vóór: 

 • 15 september (voor indiendeadline 1 november)
 • 15 februari (voor indiendeadline 1 april)

Na het indienen van je EVC-aanvraagformulier zal je per e-mail een blanco portfolio ontvangen. We proberen dit zo snel mogelijk te realiseren zodat je voldoende tijd hebt om dit aan te vullen. Dit blanco portfolio wordt op maat gemaakt op basis van de competenties die je wenst te bewijzen. 

Afhankelijk van de competenties die aangetoond moeten worden, kunnen er verschillende beoordelingstechnieken gehanteerd worden. Sowieso moet elke competentie geattesteerd worden maar misschien wordt ook geopteerd voor reflectievragen die je moet beantwoorden of een interview/beheersingsproef (bijvoorbeeld bij een taal). Dit wordt vermeld in het portfolio en/of de e-mail met je portfolio op maat.

Wanneer je portfolio klaar is, mail je dit naar de studietrajectbegeleider. Per academiejaar zijn er twee uiterste data bepaald waarop je jouw dossier kan indienen en de beoordeling begint: 1 november en 1 april. 

De betaling gebeurt bij het indienen van het EVC-portfolio en is dus onafhankelijk van het resultaat van het onderzoek.

Tijdens het bekwaamheidsonderzoek zullen de assessoren je EVC-portfolio beoordelen.

Zoals eerder vermeld, is het mogelijk dat je daarnaast uitgenodigd wordt voor een bijkomend competentiegericht interview of een beheersingsproef. Dit kan zowel beslist worden bij de opmaak van het blanco portfolio maar het kan ook zijn dat dit bijkomend gevraagd wordt tijdens het onderzoek van je portfolio.

Het bekwaamheidsonderzoek neemt maximaal dertig werkdagen (zie ook de academische kalender) in beslag.

De studietrajectbegeleider bezorgt je via e-mail een overzicht van alle onderzochte competenties met daarbij de vermelding of deze al dan niet erkend worden (MIP-verslag). 

Wanneer competenties worden erkend, ontvang je hiervan een bewijs van bekwaamheid. Na het verkrijgen van dit bewijs van bekwaamheid, kan je op basis hiervan vrijstellingen aanvragen.

Wanneer je nog verdere feedback wenst bij de resultaten van het bekwaamheidsonderzoek kan je je in eerste instantie wenden tot de studietrajectbegeleider, die zich indien nodig informeert bij de assessoren.

Heb je al credits behaald en wil
je opnieuw studeren? 

Eerder verworven kwalificaties (EVK)

 •  
 • Ben je nog niet ingeschreven, maar heb je al credits behaald in een vorige opleiding en wil je weten of je vrijstellingen kan krijgen in je nieuwe opleiding aan de HOGENT? Bekijk in onze vrijstellingsmonitor dan eerst even het overzicht van vrijstellingen die in het verleden zijn toegekend en vraag ze nadien digitaal aan.

  Vind je jouw opleiding niet terug in de vrijstellingsmonitor? Dit betekent niet automatisch dat er geen vrijstellingen mogelijk zijn. Je kan altijd een digitale aanvraag indienen voor de vrijstellingen waarvoor je in aanmerking denkt te komen.

  Studenten in een bacheloropleiding kunnen de digitale vrijstellingsaanvraag op het laatste tabblad van de webregistratie indienen (uitgezonderd studenten van de School of Arts). Deze registratie is nog geen bindende inschrijving, maar laat ons wel toe na te gaan welke credits je al behaalde of voor welke credits je momenteel bent ingeschreven. Via dit kanaal zal je je persoonlijk dossier verder kunnen opvolgen. Daarnaast kan je ook een vrijstellingsaanvraag indienen na je effectieve inschrijving.
   
 • Ben je al ingeschreven als student aan de HOGENT? Vraag je vrijstellingen dan aan via iBamaflex na je (her)inschrijving.
   
 • Deadlines voor je aanvraag:  vraag je vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het 1ste semester en jaaropleidingsonderdelen uiterlijk op 15 oktober 2019 aan. Bij inschrijving na 1 oktober 2019, moet de aanvraag binnen de 15 kalenderdagen na inschrijving gebeuren. Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het 2de semester kunnen tot uiterlijk 29 februari 2020 aangevraagd worden.

De studiefiches van onze opleidingsonderdelen kunnen je helpen om de vergelijking te maken met de credits die je al behaalde.

Heb je nog vragen over vrijstellingen? Contacteer dan je studietrajectbegeleider voor meer info.