Facebook Pixel Rechtspraktijk in afstandsonderwijs. - Hogeschool Gent
Foto Rechtspraktijk in afstandsonderwijs.

Rechtspraktijk in afstandsonderwijs.

R

Rechtspraktijk in afstandsonderwijs.

Rechtspraktijk kan je zowel in dag­onderwijs als in afstands­onderwijs volgen. Afstands­leren is interessant voor wie al dan niet al een diploma heeft en opnieuw wil studeren. Voor wie denkt aan een carrière­switch of wil door­groeien in een job. En voor wie werk, gezin of tops­port wil combineren met verder studeren. Maar ook voor wie verworven competenties op de arbeids­markt wil omzetten in een diploma.

Bachelor in het bedrijfs­management, afstudeer­richting rechts­praktijk

Recht is alomtegen­woordig in onze maatschappij en wordt met de dag complexer. Dagelijks duiken immers nieuwe probleem­situaties op die vragen om nieuwe wetten. In deze afstudeer­richting verdiep je je in het complexe en snel veranderende recht en leer je op een praktische en probleem­oplossende manier met juridische bronnen om te gaan.

Meer over de bachelor rechtspraktijk

Waarom rechtspraktijk in afstandsonderwijs?

  • Je hoeft je niet te verplaatsen, je studeert waar en wanneer je wil. Bovendien laten we je niet zomaar aan je lot over. Een team van competente lectoren staat je bij. Zowel tijdens de contact­momenten als online (e-mail, forum, Microsoft Teams video­gesprekken …). Zelfstudie met begeleiding dus.
  • Cursussen op maat van zelfstudie. Het studie­materiaal wordt aangeboden op een manier die je toelaat de theorie via zelf­studie te verwerken. Elk opleidings­onderdeel heeft een overzichtelijke studie­wijzer die je weg­wijs maakt in de cursus.
  • Contactmomenten na de werkuren. Tijdens de contact­momenten reiken de docenten theoretische kap­stokken aan en kun je extra begeleiding krijgen. Alle contact­momenten worden online georganiseerd na 18 uur of in het weekend. Je hoeft je dus niet naar de campus te verplaatsen.
  • Online begeleiding door vak­experten. Op het digitaal leer­platform Chamilo vind je per opleidings­onderdeel een leerpad dat je doorheen de leerstof en oefeningen gidst, verschillende oefeningen en zelftests, aankondigingen, … kortom alles dat je nodig hebt om je de leerstof zelf­standig eigen te maken. Dankzij het forum blijf je in contact met je mede­studenten en met je lectoren. Zo krijg je de nodige begeleiding, waar en wanneer jij wil. Bovendien krijg je ook feed­back bij de oefeningen en zelftests. Zo heb je een zicht op je vorderingen.
  • Grote flexibiliteit. Aan HOGENT kun je ieder opleidings­onderdeel in beide semesters volgen. Zo krijg je de nodige flexibiliteit om steeds verder te kunnen met jouw persoonlijk traject.

volg een online infosessie

Beroeps­mogelijkheden

Naast universitairen is er een grote vraag naar bachelors met een degelijke praktische juridische opleiding. Waar kan je als werknemer aan de slag?

  • In de traditionele juridische sector zoals in een advocaten- of notaris­kantoor of bij een gerechts­deurwaarder.
  • Bij de griffies van de recht­banken, de administratieve diensten van het parket, de justitie­huizen en de gerechtelijke politie.
  • Bij juridische afdelingen van bedrijven, banken, verzekerings­maatschappijen, OCMW, enzovoort.

Nuttige links

Een alternatieve manier van hoger onderwijs.

Je bereikt dezelfde eind­competenties als de dagstudenten, alleen de weg ernaartoe is anders.

Een alternatieve manier van hoger onderwijs.

Je bereikt dezelfde eind­competenties als de dagstudenten, alleen de weg ernaartoe is anders.

Praktisch.

Een programma op jouw maat

Als afstands­leerder stel je zelf je programma samen. Je doet dat in functie van je beschik­bare tijd, behoeften en wensen. Wij zien er uiteraard op toe dat je keuze realistisch en consistent is. Jij bepaalt samen met de studie­traject­begeleider hoeveel opleidings­onderdelen je per semester opneemt uit een totaal­programma van 180 studie­punten. Misschien kom je zelfs in aanmerking voor een verkort traject. Dit check je af bij de studietraject­begeleider.

De opleiding in afstandsonderwijs

Ongeveer één keer per maand plannen we een contact­moment voor elk opleidings­onderdeel. Altijd na 18 uur of in het weekend, zodat je dit nog kan combineren met andere activiteiten. Tijdens deze contact­momenten kan je altijd terecht bij de vak­lector met je vragen over de leerstof. Soms worden tijdens deze contact­momenten oefeningen gemaakt of bepaalde leerstof nog eens toegelicht. Deze contact­momenten zijn meestal vrij­blijvend. Voor sommige opleidings­onderdelen is je aanwezig­heid enkele keren verplicht. Hier leg je geen examen af, maar word je permanent geëvalueerd. De contact­momenten worden bekend­gemaakt bij het begin van elk semester.

Stage

Je rondt je programma af met een stage. Afhankelijk van je specifieke huidige werk­omgeving kan je deze op de werk­vloer volbrengen.

Examens

De examen­regeling hangt samen met het gekozen studie­programma. De examen­periodes liggen vast: in januari, in juni en in augustus-september. De examens gaan overdag door op de campus. Hiervoor kan het Vlaams opleidings­verlof (VOV) of het betaald educatief verlof (BEV) goed van pas komen als je daar recht op hebt.

Locatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent

Prijs

Het inschrijvings­geld hangt af van het aantal studie­punten dat je opneemt en het feit of je al dan niet beurs­student bent. Hier een indicatie voor een niet-beurs­tarief student:

  • vast gedeelte: 288 euro
  • variabel gedeelte van 13,80 euro per opgenomen studie­punt.

Deze bachelor in afstands­leren komt in aanmerking voor verschillende Vlaamse opleidings­incentives. HOGENT is erkend als opleidings­verstrekker in het kader van de kmo-portefeuille (erkennings­nummer kmo-portefeuille van HOGENT: DV.O101616). Meer info vind je op vlaio.be. Heb je toch nog vragen over tijds­krediet, Vlaams zorg­krediet, loopbaan­onderbreking, Vlaams opleidings­verlof of andere financiële onder­steuning? Neem dan contact op met STUVO via zorg@hogent.be

Erkennings­nummer kmo-portefeuille: DV.O101616 Meer info: vlaio.be

profielfoto Sofie Van Waeyenberghe

Sofie Van Waeyenberghe

Coördinator

Chat met Sofie Mail naar Sofie
Sfeerbeeld

Ongeveer één keer per maand plannen we een contact­moment voor elk opleidingsonderdeel.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Rechtspraktijk

In de bachelor rechtspraktijk (3 jaar) duik je in het complexe en snel veranderende recht. Als praktijk­jurist kan je terecht in een recht­bank, notariaat, advocaten­kantoor …

Verkort traject bedrijfsmanagement
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma behalen.
Juridisch-administratieve ondersteuning

In het graduaat juridisch-administratieve ondersteuning leer je niet alleen op school maar ook op de werk­vloer bij bijvoorbeeld advocaten, gerechts­deurwaarders, notarissen en griffies. De …