Facebook Pixel Studeer verder in gezondheidszorg - Hogeschool Gent
Foto Studeer verder in gezondheidszorg

Studeer verder in gezondheidszorg.

G

Studeer verder in gezondheidszorg.

Ben je al actief in de gezondheidszorg en wil je je graag verder verdiepen in deze interessante sector? Of ben je helemaal nieuw deze wereld en wil je graag zien wat je mogelijkheden zijn? Bekijk dan ons aanbod.

graduaat basisverpleegkunde

 dagonderwijs, werkplekleren

Deze praktijkgerichte opleiding bereid je voor op het beroep van verpleegkundige.

meer info →

bachelor verpleegkunde

 dagonderwijs

De opleiding verpleegkunde kun je als volgt samenvatten: een persoonlijke aanpak, een grote variatie aan werk­vormen en ervarings­gericht praktijk­onderwijs.

meer info →
verkorte trajecten →

bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

 dagonderwijs

Je studeert af in de farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie, of in de medische laboratoriumtechnologie. We stomen je klaar voor het leven in een laboratorium.

meer info →
verkorte trajecten →

bachelor ergotherapie

 dagonderwijs

Als ergotherapeut maak je gebruik van dagelijkse activiteiten die aansluiten bij de leefwereld, de mogelijkheden en de problematiek van de hulpvrager.

meer info →
verkorte trajecten →

bachelor logopedie en audiologie

 dagonderwijs

Deze opleiding is competentiegericht en afgestemd op de maatschappelijke tendenzen binnen het werkveld van de logopedist/audioloog.

meer info →
verkorte trajecten →

bachelor organisatie & management - Health Care Management

 dagonderwijs

Je bent een organisatie­talent met grote interesse in de medische sector. Als health care manager is het je taak om zowel de zorgvrager als de zorgverlener zo goed mogelijk te ondersteunen. Je communiceert op een medisch correcte manier, maar met een groot hart en inlevings­vermogen. Gaandeweg kies je voor extra uitdagingen zoals clinical data management of inter­culturele bemiddeling.

meer info →
verkorte trajecten →

bachelor voedings- en dieetkunde

 dagonderwijs

Je ben een deskundige die instaat voor de voedingszorg van gezonde en van zieke mensen. Je bent een expert als voedingsdeskundige (niet erkend, geen gezondheidszorgberoep) en diëtist (paramedisch beroep).

meer info →

bachelor na bachelor zorgmanagement

 dagonderwijs

Deze managementopleiding is bedoeld voor bachelors in de gezondheidszorg en welzijnszorg die willen leren hoe ze mensen en processen kunnen aansturen en hoe ze zorg (in de brede zin) dienen te coördineren.

meer info →

postgraduaat diabeteseducator

 dagonderwijs

Deze opleiding wil gespecialiseerde kennis en inzicht bijbrengen over de verschillende zorgaspecten van personen met diabetes mellitus. Doorheen dit traject ontwikkel je deskundigheid in de diabeteszorg die direct toepasbaar is in de praktijk.

meer info →

postgraduaat eetstoornissen

 dagonderwijs

Tijdens het deeltijds postgraduaat eetstoornissen raak je vertrouwd met praktijk­gerichte en contextuele benadering binnen de begeleiding van eetstoornissen.

meer info →

postgraduaat endoscopieverpleegkundige

 dagonderwijs

De enige gespecialiseerde opleiding in Vlaanderen voor verpleegkundigen met interesse in de complexe en hoogtechnologische discipline van de endoscopie van de luchtwegen, pancreas, galwegen en leverpathologie.

meer info →

postgraduaat intensieve zorgen

 dagonderwijs

Deze opleiding is een verdere vorming van bachelors verpleegkunde tot gespecia­liseerde verpleegkundigen die op de acute dienst intensieve zorgen inzetbaar zijn.

meer info →

postgraduaat nefrologische diëtetiek

 dagonderwijs

Je specialiseert je op het vlak van zorgaspecten bij personen met verminderde nierfunctie, gaande van beginnende nierproblemen tot chronische nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende therapie.

meer info →

postgraduaat oncologische diëtetiek

 dagonderwijs

Deze opleiding is gericht op diëtisten die zich willen bekwamen in de begeleiding van mensen met oncologische aandoeningen.

meer info →

postgraduaat spoedgevallenzorg

 dagonderwijs

Deze opleiding is een verdere vorming van bachelors verpleegkunde tot gespecia­liseerde verpleegkundigen die op de acute dienst spoedgevallen inzetbaar zijn.

meer info →

micro degree meertalige communicatie­training voor de zorgprofessional

 dagonderwijs

Wil je je relatie met patiënten verbeteren? Een heldere en efficiënte communicatie is daarbij essentieel! Wie in de zorgsector probleemloos tussen verschillende talen kan schakelen, heeft een grote troef in handen.

meer info →

navorming mantelzorgcoaches

 dagonderwijs

Als mantelzorgcoach leer je oplossings­gericht coachen: je leert oog te hebben voor sterktes in plaats van tekort­komingen en naar de toekomst en de gewenste situatie te kijken in plaats van naar het verleden. Deze opleiding biedt een theoretische basis en praktische handvaten voor het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers.

meer info →

navorming radioprotectie

 dagonderwijs

Deze navorming is een implementatie van artikel 53.2 van de wet van 20 juli 2001. Personeelsleden die met ioniserende straling werken zijn hieraan onderworpen.

meer info →

navorming referentie­verpleegkundige diabetologie

 dagonderwijs

De navorming referentieverpleegkundige diabetologie beperkt zich tot de basis. Personen die zich diepgaand in dit onderwerp wensen te bekwamen, raden we aan het postgraduaat Diabeteseducator te volgen die we ook aanbieden.

meer info →

Bezoek ons.

Kom naar een van onze digitale of fysieke infodagen.

leer ons kennen →

Bezoek ons.

Kom naar een van onze digitale of fysieke infodagen.

leer ons kennen →