Facebook Pixel Logopedie en audiologie - Hogeschool Gent
Foto Logopedie en audiologie

Logopedie en audiologie.

L

Logopedie en audiologie.

Deze opleiding is competentiegericht en afgestemd op de maatschappelijke tendenzen binnen het werkveld van de logopedist en audioloog. We stimuleren de zelfstandigheid van de student, maar bieden ook verschillende manieren van begeleiding aan om student te coachen in zijn/haar studieloopbaan.

Gemeenschappelijk eerste jaar

Het eerste jaar is gemeenschappelijk. Je verkent dus zowel audiologie als logopedie. Er zijn heel wat gemeenschappelijke leerinhouden, vaardigheden en attitudes die zowel een audioloog als een logopedist moet hebben. Algemene informatie zoals begrippen rond diagnostiek en behandeling, de algemene ontwikkeling, anatomie en fysiologie, mondelinge en schriftelijke communicatie, een basiskennis over audiologie en over logopedie. In het werkveld wordt er vaak interprofessioneel samengewerkt tussen een audioloog en een logopedist. Want een audiologisch probleem kan ervoor zorgen dat een logopedische behandeling nodig is. 

Na deze gemeenschappelijke basis in het eerste jaar ben je goed geïnformeerd over de inhoud van de jobs, waardoor je een goed doordachte keuze kan maken voor je verdere loopbaan.

Studieloopbaancoach

In het eerste modeltraject krijg je al meteen een studieloopbaancoach toegewezen. Die begeleidt je doorheen je volledige traject. Dat traject dient om je eigen competenties in kaart te brengen, je werkpunten te identificeren en die vervolgens aan te pakken.

Specialisatie vanaf het tweede jaar

Vanaf het tweede jaar kies je voor audiologie of logopedie. Bepaalde lessen worden nog samen georganiseerd maar de specifiek audiologische en logopedische vakken nemen toe doorheen het tweede en derde jaar.

Door deze gemeenschappelijke basis in het eerste jaar, kan je met het ene diploma via een verkort traject ook het andere diploma behalen.

In de opleiding gebruiken we een mix van didactische werkvormen, zoals theorielessen, praktische oefensessies, discussiegroepen, projectwerk, portfolio, rollenspelen …

Je sluit je opleiding af met een mooi afgewerkt, persoonlijk portfolio. Een pareltje waarmee je sterker staat bij sollicitaties.

Uitgebreide didactische ondersteuning

Je kan steeds gebruikmaken van het materiaal in de bibliotheek. Daar kan je cd-roms en video’s bekijken en je bekwamen in het afnemen van testen. In de audiocabines leer je met audiogrammen werken. En je kan oefenen met logopedisch test- en behandelmateriaal in het therapielokaal.

Sfeerbeeld
"Dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Dank je wel voor alles! Ik heb me bij HOGENT zo welkom gevoeld en waardeer enorm de persoonlijke begeleiding.

Isabel Martens
oud-student

Schrijf je meteen in

Verkort traject.

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak? Dan kan je deze bachelor misschien behalen via een verkort traject.

Verkort traject.

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak? Dan kan je deze bachelor misschien behalen via een verkort traject.

De opleiding logopedie en audiologie vormt actieve professionals. Vakmensen die uitstekend zijn voorbereid op de toekomstige uitdagingen van hun beroep. Als student leer je hoe te denken en handelen in een authentieke leeromgeving. En te kijken over de grenzen heen.

Vier kernwaarden staan centraal in de opleiding. Ze zijn essentieel om op een professionele en kwaliteitsvolle manier te handelen: samenwerken, persoonlijke groei, actief verkennen en ontdekken, en kritisch denken.

Samenwerken

De zorgvraag van de cliënt staat centraal bij elk logopedisch of audiologisch handelen. Om de zorgdoelen te bereiken werkt de logopedist of audioloog samen met zowel de zorgvrager, zijn omgeving als professionals van andere disciplines. De opleiding vormt daartoe cliëntgerichte en betrokken professionals. De student ontplooit zijn sociale en communicatieve vaardigheden en leert constructief en interdisciplinair samenwerken. Vanuit een open houding gaat hij op gepaste wijze om met de diversiteit in de samenleving.

Persoonlijke groei

Eén van de belangrijkste instrumenten die een therapeut heeft is zijn eigen persoonlijkheid. Een vertrouwensband gebaseerd op empathie, aanvaarding en echtheid is de basis van een succesvolle therapeutische relatie. Zelfkennis is dan ook cruciaal om als zorgverlener kwaliteitsvol te kunnen handelen. De opleiding stimuleert daarom continue zelfreflectie en zelfontwikkeling. De student krijgt inzicht in zichzelf en grijpt kansen om zijn persoonlijke groei te realiseren.

Actief verkennen en ontdekken

Levenslang leren is een essentieel onderdeel van het professioneel handelen. De opleiding spoort aan tot een leergierige en dynamische houding. De student heeft aandacht voor nieuwe wetenschappelijke inzichten en tendensen in het werkveld. Hij gaat actief op zoek naar nationale en internationale kennis en ervaringen om die te integreren in de beroepspraktijk. De zelfstandigheid van de student neemt hierbij geleidelijk toe en creatief denken en ondernemingszin worden aangescherpt.

Kritisch denken

Professioneel kwaliteitsvol handelen veronderstelt doordacht, doelgericht en systematisch handelen om zo efficiënt en effectief mogelijk de vooropgestelde doelen te bereiken. Hierbij neemt de logopedist of audioloog zelfstandig weloverwogen beslissingen. De opleiding daagt de student daarom uit om het eigen handelen, leerinhouden en leerervaringen, het beroep en zijn plaats in de samenleving kritisch te benaderen. De student vormt een eigen mening en maakt gepaste keuzes, die gebaseerd zijn op goed onderbouwde argumenten.

Match ik met deze opleiding?

1

Het verschil tussen een rollende 'r' en een 'huig-r'? Dat hoor jij onmiddellijk.

2

Volwassenen helpen met een communicatie- of gehoor­probleem? Boeiend!

3

Of kinderen helpen met zulke stoornissen? Nog een grotere uitdaging!

4

Grenzen ken je niet. Alleen maar uitdagingen.

5

Je bent gefascineerd door spraak-, taal-, leer-, slik-, gehoor- en evenwichts­problemen. Of beter: de oplossingen hiervoor.

6

Vrienden omschrijven je als sociaal, empatisch en resultaatgericht.

In deze opleiding focussen we vooral op de praktijk. Zo krijg je tijdens de werk­colleges in de drie model­trajecten praktijk­gerichte casussen voor­geschoteld.

 

Een voorkennis van wetenschappelijke vakken zoals wiskunde en fysica is geen vereiste. We starten met een herhaling van de basiskennis en bouwen verder op.

Eerste jaar

Je maakt kennis met het werkveld van de logopedist en/of audioloog via een kijkstage in het eerste jaar. Het is altijd mogelijk om vragen te stellen, zowel tijdens de hoorcolleges als tijdens een monitoraat.

Tweede jaar
  • Logopedie: in het tweede jaar loop je gedurende vijf weken drie dagen stage per week.
  • Audiologie: in het tweede jaar loop je gedurende twee periodes van vijf weken drie dagen stage per week.
Derde jaar
  • Logopedie: in het derde jaar loop je gedurende (een van zes en een van acht weken) vijf dagen stage per week.
  • Audiologie: in het derde jaar loop je gedurende twee periodes van zes weken vijf dagen stage per week.
Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

IInschrijven

Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

schrijf je in →

CCursussen inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Verkort traject logopedie en audiologie
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma logopedie en …
Ergotherapie

In de professionele bachelor ergotherapie leer je hoe je mensen (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk kan laten functioneren in zelfzorg, in werk of studies en in vrije tijd. Als ergotherapeut …

Verkort traject ergotherapie
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma …