Facebook Pixel Gezondheidszorg - Hogeschool Gent
Foto Gezondheidszorg

Studeer verder in gezondheidszorg.

G

Studeer verder in gezondheidszorg.

Ben je al actief in de gezondheidszorg en wil je je graag verder verdiepen in deze interessante sector? Of ben je helemaal nieuw deze wereld en wil je graag zien wat je mogelijkheden zijn? Bekijk dan ons aanbod.

graduaat verpleegkunde

 dagonderwijs, werkplekleren

Deze praktijkgerichte opleiding bereid je voor op het beroep van verpleegkundige.

meer info →

bachelor verpleegkunde

 dagonderwijs

De opleiding verpleegkunde kun je als volgt samenvatten: een persoonlijke aanpak, een grote variatie aan werk­vormen en ervarings­gericht praktijk­onderwijs.

meer info →
verkorte trajecten →

bachelor logopedie en audiologie

 dagonderwijs

Deze opleiding is competentiegericht en afgestemd op de maatschappelijke tendenzen binnen het werkveld van de logopedist/audioloog.

meer info →
verkorte trajecten →

bachelor ergotherapie

 dagonderwijs

Als ergotherapeut maak je gebruik van dagelijkse activiteiten die aansluiten bij de leefwereld, de mogelijkheden en de problematiek van de hulpvrager.

meer info →
verkorte trajecten →

bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

 dagonderwijs

Je studeert af in de farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie, of in de medische laboratoriumtechnologie. We stomen je klaar voor het leven in een laboratorium.

meer info →
verkorte trajecten →

bachelor voedings- en dieetkunde

 dagonderwijs

Je ben een deskundige die instaat voor de voedingszorg van gezonde en van zieke mensen. Je bent een expert als voedingsdeskundige (niet erkend, geen gezondheidszorgberoep) en diëtist (paramedisch beroep).

meer info →
verkorte trajecten →

bachelor na bachelor intensieve zorg en spoedgevallenzorg

 dagonderwijs

Deze opleiding is een verdere vorming van bachelors in verpleegkunde tot gespecia­liseerde verpleegkundigen die op de acute diensten intensieve zorgen en spoedgevallen inzetbaar zijn.

meer info →

bachelor na bachelor zorgmanagement

 dagonderwijs

Deze managementopleiding is bedoeld voor bachelors in de gezondheidszorg en welzijnszorg die willen leren hoe ze mensen en processen kunnen aansturen en hoe ze zorg (in de brede zin) dienen te coördineren.

meer info →

postgraduaat nefrologische diëtetiek

 dagonderwijs

Je specialiseert je op het vlak van zorgaspecten bij personen met verminderde nierfunctie, gaande van beginnende nierproblemen tot chronische nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende therapie. Je ontwikkelt gespecialiseerde expertise die rechtstreeks toepasbaar is in de praktijk.

meer info →

postgraduaat diabeteseducator

 dagonderwijs

Deze opleiding wil gespecialiseerde kennis en inzicht bijbrengen over de verschillende zorgaspecten van personen met diabetes mellitus. Doorheen dit traject ontwikkel je deskundigheid in de diabeteszorg die direct toepasbaar is in de praktijk.

meer info →

micro degree meertalige communicatietraining voor de zorgprofessional

 dagonderwijs

Wil je je relatie met patiënten verbeteren? Een heldere en efficiënte communicatie is daarbij essentieel! Wie in de zorgsector probleemloos tussen verschillende talen kan schakelen, heeft een grote troef in handen.

meer info →

permanente vorming basis gipsverpleegkundige

 dagonderwijs

Je krijgt zowel de theorie als de praktijk van het gipsen onder de knie. De opleiding is doorweven met praktijkvoorbeelden en oefeningen waardoor je de verworven kennis onmiddellijk kan toepassen in je dagelijkse praktijk.

meer info →

permanente vorming mantelzorgcoaches

 dagonderwijs

Als mantelzorgcoach leer je oplossingsgericht coachen: je leert oog te hebben voor sterktes in plaats van tekortkomingen en naar de toekomst en de gewenste situatie te kijken in plaats van naar het verleden. Deze opleiding biedt een theoretische basis en praktische handvaten voor het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers.

meer info →

permanente vorming oplossingsgericht begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking

 dagonderwijs

Je maakt kennis met een oplossingsgerichte mindset en je leert die toepassen bij het begeleiden van cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking.

meer info →

permanente vorming radioprotectie

 dagonderwijs

Deze navorming is een implementatie van artikel 53.2 van de wet van 20 juli 2001. Personeelsleden die met ioniserende straling werken zijn hieraan onderworpen.

meer info →

permanente vorming referentieverpleegkundige diabetologie

 dagonderwijs

De navorming referentieverpleegkundige diabetologie beperkt zich tot de basis. Personen die zich diepgaand in dit onderwerp wensen te bekwamen, raden we aan het postgraduaat Diabeteseducator te volgen die we ook aanbieden.

meer info →

Bezoek ons.

Kom naar een van onze digitale of fysieke infomomenten.
 

leer ons kennen →

Kom ons bezoeken.

Kom naar een van onze infomomenten.

meer info →