Facebook Pixel Ondersteuning - Hogeschool Gent
Foto Ondersteuning

Ondersteuning bij je opleiding.

O

Ondersteuning bij je opleiding.

I

Introductie­cursussen

Introductiecursussen frissen de gewenste leerstof uit het secundair onderwijs op. Ze worden georganiseerd tijdens de maand september en zijn kosteloos. Inschrijven kan pas na inschrijving in een van onze opleidingen.

meer info →

S

Studieadvies en begeleiding bij je studiekeuze

Weet je echt niet welke studie bij je past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je van opleiding veranderen of wil je nog iets bijstuderen? Wil je advies over regelgeving of opleidingen binnen het hoger onderwijs?

meer info →

S

Studeren
met een
functiebeperking

HOGENT engageert zich ertoe om voor al haar studenten een optimale onderwijsomgeving te creëren zodat alle studenten gelijke onderwijskansen krijgen.

meer info →

V


Vrijstellingen

Behaalde je al relevante credits in een eerdere opleiding of deed je al nuttige praktijkervaring op? Bekijk hier of je in aanmerking komt voor een vrijstelling in je huidige opleiding.

meer info →

S


Studietraject
op maat

We helpen je graag met alle vragen over je studie­loopbaan. Neem dus gerust contact op om het te hebben over je studie­contract, je geïndivi­duali­seerd traject, studie­spreiding, vrij­stellingen, verkorte trajecten, advies over bepaalde vakken of richtingen, leer­krediet en studie­voort­gangs­bewaking.

meer info →

W


Werken
en studeren

Ben je al aan het werk, maar wil je toch graag verder/opnieuw studeren? Bekijk hier de opties die je daarbij kunnen ondersteunen.

meer info →

T


Toelatings-
onderzoek

Heb je geen diploma secundair onderwijs behaald, maar wil je weten of je toch een opleiding aan de HOGENT kan starten? Via een toelatingsproef gaan we na of je in aanmerking komt voor een verdere studie.

meer info →

V


Van opleiding veranderen

Je bent ingeschreven in een opleiding maar je bent niet zeker of je wel op je plaats zit? Bij HOGENT staan we je hier graag in bij.

meer info →

B


Bijzondere
statuten

Studeren combineren met een job, gezin, topsport, ondernemerschap, kunstbeoefening, mandaat of uitzonderlijke individuele en sociale omstandigheden. 

meer info →

P


Psychosociale begeleiding

Worstel je met emotionele en/of relationele problemen en raak je er zelf moeilijk uit? Dan kan je bij de afdeling Zorg langskomen voor een vertrouwelijk gesprek. Tijdens dit verkennend gesprek gaan we na wat je problematiek is en of je bereid bent stappen te ondernemen om er iets aan te doen. 

meer info →

FFinanciering

De afdeling Zorg wil je informatie geven over de verschillende mogelijkheden om je opleiding te financieren. Je wil op kot maar dat is financieel niet haalbaar? Je kan het studiegeld niet in één keer betalen omdat er te veel kosten tegelijkertijd zijn? Je wil een deel van je opleiding in het buitenland volgen maar dat kost te veel? 

meer info →

S


Studie-
begeleiding

Examenangst, uitstelgedrag of nood aan een goede studiemethode? Wil het studeren toch niet zo vlot lopen? Heeft jouw functiebeperking invloed op je studies? We helpen jou om mogelijke drempels weg te nemen.  

meer info →

TTaalondersteuning

Zou je graag je taalvaardigheid versterken? Is taal een uitdaging voor je? Wil je vlotter de lessen kunnen volgen of opdrachten maken? Of voel je de nood om beter te communiceren tijdens het werkplekleren of de stage?

meer info →

Veelgestelde vragen over studietrajectbegeleiding.

Veelgestelde vragen over studietrajectbegeleiding.

Op onze infodagen kom je hier alles over te weten.

Kan je niet wachten tot onze volgende infodag of heb je 'm gemist? Op hogent.be/ontdek en opleidingspagina's vind je meer informatie. 

Ontdek hier hoe je je optimaal kan informeren over een opleiding.

Je kan daarnaast ook de studiefiches bekijken van de verschillende opleidingsonderdelen.

Heb je twijfels over je studiekeuze? Neem dan contact op met onze studieadviseur.

Aan KASK & Conservatorium kan je terecht bij de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

Op hogent.be/studiefiches vind je een overzicht van alle opleidingen. Klik door op jouw opleiding en je krijgt een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Bekijk de webpagina's over de opleiding voor meer informatie over verder studeren en tewerkstelling.

Je vindt alle info hierover op de pagina toelatingsvoorwaarden.

Je door­loopt de opleiding volgens een bepaald studietraject. Binnen een bacheloropleiding is dit ­normaal gezien een model­traject (een standaard studie­traject) en slechts in uitzonderlijke gevallen een geïndividualiseerd traject (GIT of traject op maat).

Enkel in onderstaande situaties kom je als nieuwe bachelorstudent in aanmerking voor een GIT:

Neem contact op met je studietrajectbegeleider als je aan een van deze voorwaarden voldoet en een traject op maat wenst.

Alle info over vrijstellingen en hoe je ze kan aanvragen vind je op de pagina Vrijstellingen.

Als je wil veranderen van onderwijsinstelling, ga dan na of je aan de voorwaarden rond studievoortgang voldoet. Het is belangrijk dat je elk academiejaar voor minstens zestig procent van jouw jaarprogramma geslaagd bent. 

Voldoe je hieraan? Dan is de volgende stap het indienen van een vrijstellingenaanvraag. Nadat je een vrijstellingendossier hebt ingediend, zal duidelijk zijn voor welke eerder behaalde creditbewijzen je een vrijstelling zal krijgen. Het studieprogramma van een opleiding is immers niet identiek in de verschillende hogescholen en universiteiten. Wie na het eerste modeltraject geslaagd is voor zijn jaarprogramma zal dus aan HOGENT niet automatisch kunnen starten in het tweede modeltraject. Hou rekening met een verlengde studieduur als je de overstap naar een andere onderwijsinstelling wil maken.

Heb je nog vragen hierover? Contacteer dan de studietrajectbegeleider van je opleiding.

Ben je werkzoekend, heb je nog geen diploma hoger onderwijs en wil je snel een beroep aanleren? Of je hebt wel al een diploma hoger onderwijs, maar je vindt moeilijk werk of je wil ander werk?

Bekijk of je het bachelor- of graduaatsdiploma van jouw voorkeur kan behalen via een VDAB-traject. Als je instapt in zo’n OKOT (onderwijskwalificerend opleidingstraject), kan je je uitkering behouden. Bekijk de algemene voorwaarden.

In de graduaatsopleidingen hebben sommige opleidingen avond- en weekendtrajecten. In de bachelor zijn er opleidingen die via afstandsonderwijs gevolgd kunnen worden.

Wil je een job combineren met een opleiding die alleen overdag wordt aangeboden? Sommige opleidingen kan je ook in die mate spreiden dat de combinatie met deeltijds werk mogelijk wordt. Contacteer hiervoor de studietrajectbegeleider van je opleiding.

Bekijk zeker ook de mogelijke steunmaatregelen voor als je werken en studeren wil combineren.

Bekijk voor een optimale start onze checklist na inschrijving.

Studenten die omwille van een bijzonder statuut willen weten of ze in aanmerking komen voor individuele maatregelen, vinden alle info op de pagina individuele onderwijs- en examenmaatregelen.

Ook studenten met een geattesteerde functiebeperking kunnen een beroep doen op begeleiding en individuele maatregelen.

Gevolgen voor kinderbijslag/groeipakket

Het is belangrijk om elk academiejaar voor minstens 27 studiepunten ingeschreven te zijn om je recht op het groeipakket (kinderbijslag) niet te verliezen. Vooraleer je jezelf uitschrijft bij je huidige opleiding, moet je je daarom goed informeren bij de  studietrajectbegeleider van je nieuwe opleiding over het traject waarvoor je kan inschrijven! 

Als je uitschrijft vóór 1 december, schrijf je dan zeker voor het einde van de maand december opnieuw in aan een hogeschool of universiteit voor minstens 27 studiepunten om nog verder recht te kunnen hebben op het groeipakket. Neem tijdig contact op met je nieuwe opleiding, want tijdens de kerstvakantie zal je de hogeschool of universiteit niet kunnen bereiken.

Als je je uitschrijft na 1 december, schrijf je dan zeker vóór het einde van de maand volgend op de uitschrijving opnieuw in in het hoger onderwijs. Op die manier worden de studiepunten van semester 1 in je oorspronkelijke opleiding samengeteld met de studiepunten die je opneemt in je nieuwe opleiding. Is de som minstens 27 studiepunten? Dan blijf je het recht op groeipakket behouden.

Neem je tijdens een bepaalde periode minder dan de vereiste 27 studiepunten per academiejaar op, dan kan je onder bepaalde voorwaarden toch recht hebben op het groeipakket

Wens je volledig uit te schrijven, bekijk dan ook eens de info daarover op de site groeipakket.be.

Let op: je hebt enkel recht op groeipakket tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt.


Veranderen binnen de Associatie AUGent

Heroriënteer je binnen de AUGent (UGent, HOGENT, Artevelde, Howest)? Na je uitschrijving ontvang je een 'bewijs van stopzetten van studies met het oog op heroriëntering'. Bezorg dit attest zeker aan je nieuwe school (dit is niet nodig als je binnen de HOGENT heroriënteert), want op die manier hoef je het vast bedrag van je inschrijving niet opnieuw te betalen.  

Gevolgen voor leerkrediet en studiegeld

Uitschrijven doe je het best vóór 1 november voor vakken van het eerste semester of jaarvakken, of vóór 15 maart voor vakken van het tweede semester. Zo krijg je al het leerkrediet en studiegeld per studiepunt waarvoor je was ingeschreven (dus niet het vast bedrag van je inschrijving) terug. Let op: leerkrediet is niet van toepassing op graduaatsopleidingen.  

Schrijf je tussen 1 november en 1 december uit voor vakken van semester 1 of jaarvakken? Dan krijg je je leerkrediet nog terug.

Bij uitschrijving tussen 1 december en 15 maart krijg je het leerkrediet en studiegeld per studiepunt van de vakken van het tweede semester volledig terug. Bovendien krijgen studenten die dit jaar voor het eerst ingeschreven zijn in het hoger onderwijs de helft van het leerkrediet terug van de vakken van semester 1 waarvoor ze nog geen examen hebben afgelegd. 

Meer info over de gevolgen van heroriëntering


Toch nog examens afleggen in je oorspronkelijke opleiding?

Wil je toch nog examens afleggen in je oorspronkelijke opleiding (bijvoorbeeld om in je nieuwe opleiding vrijstellingen te kunnen krijgen), dan moet je voor die vakken ingeschreven blijven en kan je je opleiding niet volledig stopzetten. Neem in dat geval contact op met de studietrajectbegeleider van je huidige opleiding om je traject aan te passen.  


Wil je heroriënteren na het eerste semester? 

Lees meer over wat je moet weten om je in semester 2 in een nieuwe opleiding in te schrijven. 

Je vindt alle gegevens over de studietrajectbegeleider van jouw opleiding tussen de contactgegevens van alle studietrajectbegeleiders.

Aan elk opleidingsonderdeel (vak) worden studiepunten toegekend. Aan de hand van studiepunten kan je inschatten hoeveel tijd je tijdens een semester aan een opleidingsonderdeel ongeveer zal besteden. Een studiepunt komt overeen met ongeveer 25 à 30 studie-uren per semester, inclusief lessen. Dat betekent dat je aan een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten 75 à 90 uur in een semester zal besteden, terwijl je voor een opleidingsonderdeel van 7 studiepunten 175 à 210 uur moet rekenen.

Onderstaande websites belichten alle aspecten van het leerkrediet: leerkredietsaldo, werking van het leerkrediet, situaties of veranderingen die invloed hebben op je leerkrediet, …

Een academiejaar bestaat uit twee semesters: het eerste semester start eind september en eindigt na de examenperiode van januari. Het tweede semester start in februari en eindigt na de examenperiode van juni. Voor de academische opleidingen van KASK & Conservatorium start het tweede semester al vanaf januari.

De meeste opleidingsonderdelen (vakken) worden in één semester georganiseerd en zijn dus afgerond nadat je het examen ervan in januari of juni hebt afgelegd. Andere opleidingsonderdelen worden over een heel academiejaar georganiseerd.

In augustus en september wordt een tweede examenkans georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit beide semesters. Het academiejaar eindigt na deze periode van herexamens.

Raadpleeg de academische kalender van jouw opleiding.

Het onderwijs in Vlaanderen wordt opgedeeld in niveaus. Het secundair onderwijs wordt omschreven als niveau 4, een graduaatsopleiding als niveau 5 en een bacheloropleiding als niveau 6.

Onze graduaatsopleidingen bestaan standaard uit 120 studiepunten, terwijl onze bacheloropleidingen minstens 180 studiepunten omvatten.

Daarnaast zijn onze graduaatsopleidingen nog praktijkgerichter dan onze bacheloropleidingen en worden ze vaak ook anders georganiseerd. In veel gevallen kan je bij onze graduaatsopleidingen kiezen tussen dag-, avond- of weekendonderwijs, terwijl onze bacheloropleidingen alleen overdag georganiseerd worden (en soms ook via afstandsleren).

Als je een graduaatsdiploma hebt behaald, is het vaak mogelijk om nog verder te studeren en je bachelordiploma te behalen. Met een diploma van een professionele bachelor van een hogeschool op zak, kan je dan weer verder studeren om een academische bachelor of master aan een universiteit of School of Arts te behalen.