Facebook Pixel Een vliegende start met onze introductiecursussen - Hogeschool Gent
Foto Een vliegende start met onze introductiecursussen

Introductiecursussen.

I

Introductiecursussen frissen de gewenste leerstof uit het secundair onderwijs op. Ze worden georganiseerd tijdens de maand september en zijn kosteloos (met uitzondering van de aankoop van studiematerialen). Inschrijven kan pas na inschrijving in een van onze bacheloropleidingen.

Introductiesessie chemie

Deze introductiecursus richt zich tot alle studenten agro- en biotechnologie die geen of zeer weinig chemie gehad hebben in het secundair. Tijdens deze introductiecursus maken we je vertrouwd met enkele basisbegrippen uit de chemie en verwerf je een inzicht in de algemene opbouw van een atoom en een molecule.

Test basiskennis chemie

Deze test heeft tot doel om de student toe te laten zijn basiskennis chemie af te toetsen. Een richtscore van 12/20 mag worden beschouwd als een solide basis om de opleiding te starten. Wie minder scoort, heeft een indicatie dat hij of zij aan deze basiskennis zal moeten werken.

Engels

In deze cursus herhalen we de spraakkunstregels die echt belangrijk zijn. Het doel van de cursus is om jou voldoende kennis en vaardigheid te geven zodat je van bij het begin van het jaar mee bent voor Engels.

Frans

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.

Frans

À vos marques! De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.

Frans

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen. 
 

Engels

In deze cursus herhalen we de spraakkunstregels die echt belangrijk zijn. Het doel van de cursus is om jou voldoende kennis en vaardigheid te geven zodat je van bij het begin van het jaar mee bent voor Engels.

Frans: stoomcursus

Deze cursus richt zich tot studenten die geen enkele voorkennis Frans hebben (minder dan 3 uur/week Frans tijdens de laatste 3 jaar secundair).

Math4IT

De cursus richt zich tot studenten die het voorbije schooljaar 3 uur of minder dan 3 uur wiskunde hebben gevolgd.

Snelcursus dubbel boekhouden

De cursus richt zich tot studenten (in dagonderwijs of via afstandsleren) die een opfrissing  van het dubbel boekhouden en de posten van de jaarrekening willen.

Snelcursus vennootschapsbelasting

De cursus richt zich tot studenten die starten met dagonderwijs of afstandsleren en die een opfrissing vennootschapsbelasting willen.