Facebook Pixel Een vliegende start met onze introductiecursussen - Hogeschool Gent
Foto Een vliegende start met onze introductiecursussen

Introductiecursussen.

I

Introductiecursussen.

Introductiecursussen frissen de gewenste leerstof uit het secundair onderwijs op. Ze worden georganiseerd tijdens de maand september en zijn kosteloos (met uitzondering van de aankoop van studiematerialen). Inschrijven kan pas na inschrijving in een van onze graduaat- of bacheloropleidingen.

Graduaten

Frans

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.

Frans

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.

Bachelors

Anorganische chemie

Deze introductiecursus richt zich tot alle studenten agro- en biotechnologie die geen of zeer weinig chemie gehad hebben in het secundair. Tijdens deze introductiecursus maken we je vertrouwd met enkele basisbegrippen uit de chemie en verwerf je een inzicht in de algemene opbouw van een atoom en een molecule.

Engels

In deze cursus herhalen we de spraakkunstregels die echt belangrijk zijn. Het doel van de cursus is om jou voldoende kennis en vaardigheid te geven zodat je van bij het begin van het jaar mee bent voor Engels.


Frans

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.

Introductiecursussen chemie, wiskunde en fysica

We bieden voor chemie, wiskunde en fysica introductiecursussen aan waarin de leerstof van het secundair onderwijs herhaald wordt. De cursussen zijn een aanrader voor wie minder wetenschappelijke vakken heeft gehad in het secundair onderwijs of voor wie deze leerstof wenst op te frissen.

Na inschrijving voor de opleiding kan je via een online test je niveau van wiskunde en chemie inschatten. Aan de hand van je score weet je meteen of de introductiecursus voor jou nog nuttig zou zijn. 

Opfrissing Nederlandse spelling

Naast een verplichte screening van je mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden tijdens de onthaalweek, kan je je kennis van de Nederlandse spelling en grammatica opfrissen.

Frans

À vos marques! De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.


Engels

In deze cursus herhalen we de spraakkunstregels die echt belangrijk zijn. Het doel van de cursus is om jou voldoende kennis en vaardigheid te geven zodat je van bij het begin van het jaar mee bent voor Engels.

Engels

In deze cursus herhalen we de spraakkunstregels die echt belangrijk zijn. Het doel van de cursus is om jou voldoende kennis en vaardigheid te geven zodat je van bij het begin van het jaar mee bent voor Engels.


Frans

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.

IT Fundamentals

De cursus richt zich tot studenten die het voorbije schooljaar 3 uur of minder dan 3 uur wiskunde hebben gevolgd.

De chemie van het menselijk lichaam

Studenten ingeschreven in de opleiding verpleegkunde kunnen hun kennis van de chemische processen in het menselijk lichaam opfrissen. 

Introductiecursus chemie

We bieden voor chemie een introductiecursus aan waarin de leerstof van het secundair onderwijs herhaald wordt. De cursus is een aanrader voor wie minder chemie heeft gehad in het secundair onderwijs of voor wie deze leerstof wenst op te frissen.

Na inschrijving voor de opleiding kan je via een online test je niveau van chemie inschatten. Aan de hand van je score weet je meteen of de introductiecursus voor jou nog nuttig zou zijn.