Facebook Pixel Een vliegende start met onze introductiecursussen - Hogeschool Gent
Foto Een vliegende start met onze introductiecursussen

Introductiecursussen.

I

Introductiecursussen.

Introductiecursussen frissen de gewenste leerstof uit het secundair onderwijs op. Ze worden georganiseerd tijdens de maand september en zijn kosteloos (met uitzondering van de aankoop van studiematerialen). Inschrijven kan pas na inschrijving in een van onze bacheloropleidingen.

Introductiesessie chemie

Deze introductiecursus richt zich tot alle studenten agro- en biotechnologie die geen of zeer weinig chemie gehad hebben in het secundair. Tijdens deze introductiecursus maken we je vertrouwd met enkele basisbegrippen uit de chemie en verwerf je een inzicht in de algemene opbouw van een atoom en een molecule.

Engels

In deze cursus herhalen we de spraakkunstregels die echt belangrijk zijn. Het doel van de cursus is om jou voldoende kennis en vaardigheid te geven zodat je van bij het begin van het jaar mee bent voor Engels.

Frans

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.

Introductiecursussen chemie, wiskunde en fysica

We bieden voor chemie, wiskunde en fysica introductiecursussen aan waarin de leerstof van het secundair onderwijs herhaald wordt. De cursussen zijn een aanrader voor wie minder wetenschappelijke vakken heeft gehad in het secundair onderwijs of voor wie deze leerstof wenst op te frissen.

Na inschrijving voor de opleiding kan je via een online test je niveau van wiskunde en chemie inschatten. Aan de hand van je score weet je meteen of de introductiecursus voor jou nog nuttig zou zijn. 

Test basiskennis chemie

Deze test heeft tot doel om de student toe te laten zijn basiskennis chemie af te toetsen. Een richtscore van 12/20 mag worden beschouwd als een solide basis om de opleiding te starten. Wie minder scoort, heeft een indicatie dat hij of zij aan deze basiskennis zal moeten werken.

Screening mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Toegankelijk voor alle studenten logopedie en audiologie. We brengen je startniveau in kaart! Alleen op afspraak.

Schriftelijke communicatievaardigheden: Nederlandse spelling en grammatica

Toegankelijk voor alle studenten logopedie en audiologie 

  • Groot Dictee Nederlandse spelling
  • Opfrissingsles Nederlandse spelling
  • Opfrissingsles grammatica 

Crash courses

Toegankelijk voor studenten van het verkort traject logopedie.

  • Crash course neuroanatomie
  • Crash course normale spraak- en taalontwikkeling 

Frans

À vos marques! De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.

Frans

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen. 
 

Engels

In deze cursus herhalen we de spraakkunstregels die echt belangrijk zijn. Het doel van de cursus is om jou voldoende kennis en vaardigheid te geven zodat je van bij het begin van het jaar mee bent voor Engels.

Math4IT

De cursus richt zich tot studenten die het voorbije schooljaar 3 uur of minder dan 3 uur wiskunde hebben gevolgd.

Introductiecursus chemie

We bieden voor chemie een introductiecursus aan waarin de leerstof van het secundair onderwijs herhaald wordt. De cursus is een aanrader voor wie minder chemie heeft gehad in het secundair onderwijs of voor wie deze leerstof wenst op te frissen.

Na inschrijving voor de opleiding kan je via een online test je niveau van chemie inschatten. Aan de hand van je score weet je meteen of de introductiecursus voor jou nog nuttig zou zijn.