Facebook Pixel Een vliegende start met onze introductiecursussen - Hogeschool Gent
Foto Een vliegende start met onze introductiecursussen

Introductiecursussen.

I

Introductiecursussen.

Introductiecursussen frissen de gewenste leerstof uit het secundair onderwijs op. Ze worden georganiseerd tijdens de maand september en zijn kosteloos (met uitzondering van de aankoop van studiematerialen). Inschrijven kan pas na inschrijving in een van onze graduaten of bachelors.

Graduaten

AUTOCAD

Deze opfrissingscursus is bedoeld voor tweedejaarsstudenten uit de graduaatsopleiding bouwkundig tekenen.


Revit

Deze opfrissingscursus is bedoeld voor tweedejaarsstudenten uit de graduaatsopleiding bouwkundig tekenen.

Bachelors

Anorganische chemie

Deze introductiecursus richt zich tot alle studenten agro- en biotechnologie die geen of zeer weinig chemie gehad hebben in het secundair. Tijdens deze introductiecursus maken we je vertrouwd met enkele basisbegrippen uit de chemie en verwerf je een inzicht in de algemene opbouw van een atoom en een molecule.

Engels

In deze cursus herhalen we de spraakkunstregels die echt belangrijk zijn. Het doel van de cursus is om jou voldoende kennis en vaardigheid te geven zodat je van bij het begin van het jaar mee bent voor Engels. Deze cursus duurt drie halve dagen.


Frans

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen. Deze cursus duurt vier halve dagen (3 dagen fysiek, laatste dag digitaal)

Introductiecursussen chemie, wiskunde en fysica

We bieden voor chemie, wiskunde en fysica introductiecursussen aan waarin de leerstof van het secundair onderwijs herhaald wordt. De cursussen zijn een aanrader voor wie minder wetenschappelijke vakken heeft gehad in het secundair onderwijs of voor wie deze leerstof wenst op te frissen.

Instapcursus chemie

Studenten ingeschreven voor de bacheloropleiding chemie kunnen zich aanmelden voor deze instapcursus. De cursus richt zich naar wie minder chemie heeft gezien in het secundair onderwijs of voor wie deze leerstof wenst op te frissen. We oefenen de basisbegrippen uit de algemene en anorganische chemie in.

Studenten uit de volgende vooropleidingen behoren zeker tot de doelgroep: sociale en technische wetenschappen, gezondheids- en welzijnswetenschappen, handel, economie-moderne talen, ...

Opfrissing Nederlandse spelling

Naast een verplichte screening van je mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden tijdens de onthaalweek, kan je je kennis van de Nederlandse spelling en grammatica opfrissen.

Frans

À vos marques! De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.


Engels

In deze cursus herhalen we de spraakkunstregels die echt belangrijk zijn. Het doel van de cursus is om jou voldoende kennis en vaardigheid te geven zodat je van bij het begin van het jaar mee bent voor Engels.

Engels

In deze cursus herhalen we de spraakkunstregels die echt belangrijk zijn. Het doel van de cursus is om jou voldoende kennis en vaardigheid te geven zodat je van bij het begin van het jaar mee bent voor Engels.


Frans

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis Frans bij te spijkeren met veel aandacht voor praktische en activerende oefeningen.

IT Fundamentals

De cursus richt zich tot studenten die het voorbije schooljaar 3 uur of minder dan 3 uur wiskunde hebben gevolgd. De cursus duurt twee halve dagen.

De chemie van het menselijk lichaam

Studenten ingeschreven in de opleiding verpleegkunde kunnen hun kennis van de chemische processen in het menselijk lichaam opfrissen. 

Paramedisch rekenen

We bieden een basis paramedisch rekenen aan om een goede start te kunnen nemen voor de wiskundetoepassingen die geïntegreerd zitten in lessen chemie, fysica, microbiologie, practica en oefeningen,...