Facebook Pixel Toolmateriaal - Hogeschool Gent
Foto Toolmateriaal

Toolmateriaal.

T

Toolmateriaal.

Deel 1: breng je netwerk in beeld

 

Met dit stappenplan breng je in beeld welke lokale actoren zich in het netwerk van jouw initiatief bevinden. Neem het stappenplan door en hou het resultaat bij voor deel 2. 

Stappenplan

 

Deel 2: B's van toegankelijkheid

We geven je inzicht in toegankelijkheid op basis van 10 fiches. Elke fiche stelt 1 B van toegankelijkheid voor. We laten je op basis van voorbeelden en dialoog- en reflectievragen nadenken over toegankelijkheid in jouw lokale context. Neem hiervoor het resultaat van deel 1 bij de hand.

    •  

De fiches geven inzicht in diverse dimensies van toegankelijkheid, maar stellen geen checklist of scorebord voor. Kies daarom één of enkele B’s uit die je wil behandelen, in functie van je doelstellingen of de doelstellingen van je initiatief. Op welke van de B’s wil je specifiek inzetten en waarom? Of over welke van de B’s struikel je net binnen je initiatief?

 

 

B


Bruikbaar

 

Is je activiteit op maat van de deelnemers? Denk aan leeftijd, gender, sportniveau, medische en psychologische situatie. 

 

 

B


Betaalbaar

 

Zijn je activiteiten betaalbaar? Welke financiële, praktische en psychologische drempels spelen mee?  

 

 

B


Betrokken


Geeft je initiatief mensen de kans om deel te nemen aan je initiatief en aan de samenleving?

 

 

B


Bereikbaar


Is je activiteit bereikbaar voor je doelgroep? Vindt die plaats op een goed bereikbare plaats? En op een goed moment?

 

 

B


Beschikbaar


Kan iedereen deelnemen aan je activiteit? Is er plaats voor iedereen? Hoe pak je drempels aan?

 

 

B


Bekend


Kennen de deelnemers je initiatief, zodat ze de weg kunnen vinden naar je initiatief?

 

 

B


Begrijpbaar


Is de info begrijpelijk voor je deelnemers, zodat ze kwaliteitsvol kunnen deelnemen?

 

 

B


Behendig


Heb je aandacht voor nieuwe situaties? Kan je je snel aanpassen?

 

 

B


Betrouwbaar


Is je initiatief een veilige en betrouwbare plek?

 

 

B


Binding


Welke visie, doelen, activiteiten en doelgroepen deel je met je partners? Hoe kunnen jullie de band nog versterken?

Deel 3: de toekomst

 

De exit- en opvolgingsvragen kunnen je helpen om na te gaan met welke ideeën/acties je effectief aan de slag gaat.

Exit en opvolging