Facebook Pixel Bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting vastgoed - Hogeschool Gent
Foto Bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting vastgoed

Vastgoed.

V

Vastgoed.

Vastgoed is meer dan panden verkopen. Ook projectontwikkeling, vastgoedbeheer, syndicschap, rentmeesterschap en vastgoedexpertise zijn belangrijke deeldomeinen die je als vastgoedstudent leert kennen. Typerend zijn je commerciële flair, je mensgerichte aanpak en je overtuigingskracht.

We starten op pandniveau en schakelen daarna over op ontwikkeling en beheer. Het laatste jaar loopt over van de praktijk. Het eerste semester is een volledig stagesemester: je loopt stage als bemiddelaar in een klassiek vastgoedkantoor. Via projectwerk op school word je tegelijk weerbaar gemaakt voor de complexiteit van het beroep. Dat doe je door in kleine groepjes aan reële vraagstukken uit de praktijk te werken.

Tijdens het laatste semester kies je voor een verdiepend traject met bijbehorende tweede stage of een vorm van werkplekleren vanuit:

 • het profiel van beheerder
 • het profiel van projectontwikkelaar
 • het profiel van vastgoeddeskundige
Wat ga ik concreet leren?
 • Je gaat dieper in op de bouwtechnische, ruimtelijke en ethische aspecten van het beroep.
 • Je leert bemiddelen bij verschillende soorten vastgoedtransacties, maar ook beheren en ontwikkelen, in verschillende talen en met juridische en fiscale kennis van zaken.
 • Je start bouwpromotieprojecten op vanuit een project- en procesmatige aanpak.
 • Je verwerft kennis en inzichten in vastgoed- en woonmarkten, leert vastgoed waarderen en analyseren en wordt een expert in tal van deeldomeinen binnen de vastgoedsector.
 • Je voert alle bijbehorende administratieve formaliteiten feilloos uit.
Sfeerbeeld
"Immo Colpin is sinds 1993 een vaste waarde in het vastgoed. Het bedrijf bood me na mijn stage een biv-stageplaats aan. Ik twijfelde geen minuut en ben op het voorstel ingegaan. Het is zalig om bij een prominent kantoor ervaring op te doen.”."

Guy Content
oud-student

Het beroep van mijn dromen.

In het derde jaar kies je een beroepsprofiel dat voldoet aan je voorkeuren en persoonlijkheid. Je wordt volledig klaargestoomd voor het beroep van jouw dromen. 

Het beroep van mijn dromen.

In het derde jaar kies je een beroepsprofiel dat voldoet aan je voorkeuren en persoonlijkheid. Je wordt volledig klaargestoomd voor het beroep van jouw dromen. 

In het derde jaar
kan je je specialiseren.

Je wordt expert in operationeel, tactisch en strategisch vastgoedbeheer en leert de verschillende exploitatievormen en rollen binnen het vastgoedmanagement definiëren. Je combineert specifieke juridische, bouwtechnische en financieel-economische kennis om in te grijpen op het beheer van vastgoed en zo te zorgen voor het best mogelijke resultaat. Je vertrekt vanuit de onderhoudsstaat (conditiemeting) van een vastgoedobject met aandacht voor de levenscycluskosten. Op basis daarvan stel je een intelligente meerjarenbegroting op om de exploitatie van dat vastobject te optimaliseren. 

Zowel vanuit een kostenefficiënte benadering als syndicus als vanuit een rendementseis op pand- of portefeuilleniveau als rentmeester adviseer je de opdrachtgever om tot het beste eindresultaat te komen.

De syndicus is de (rechts)persoon die instaat voor het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom (bijvoorbeeld een appartementsgebouw). Dit beheer heeft louter betrekking op de gemeenschappelijke delen van een gebouw (bijvoorbeeld: lift, gevel, dak, gang, tuin, enz.). Concreet is de taak van de syndicus om het samenleven in een mede-eigendom correct en vlot te laten verlopen en zorgt de syndicus dat de beslissingen met betrekking tot de gemene delen niet aan de willekeur van de individuele eigenaars overgelaten zijn.

Naast het organiseren van het beheer adviseren rentmeesters op het gebied van onder andere grondzaken, grondbeleid, overdracht van eigendom, pacht, erfpacht, onteigening, vestigen van zakelijke rechten, schadevergoeding, waardering van vastgoed, fiscale aspecten, juridische aspecten (zoals illegaal grondgebruik en verjaring), planologische vraagstukken, bestemmingswijziging en gebiedsontwikkeling. Een rentmeester is gericht op de lange termijn. Hiermee onderscheidt de rentmeester zich van de makelaar, die meestal kort aan een opdrachtgever gebonden is.

Het beroepsprofiel projectontwikkelaar bereidt je voor op de rol van junior projectontwikkelaar binnen een grotere organisatie. Je ondersteunt of leidt een vastgoedproject in de voorbereiding, grondacquisitie, realisatie en uitgifte. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het haalbaarheidsonderzoek aan de hand van een oefening van gebiedsontwikkeling. 

Je wordt ondergedompeld in de drie dimensies van projectmanagement: kwaliteit, budget en planning. Je krijgt een praktijkgerichte training in de communicatieve en onderhandelingsvaardigheden die van belang zijn voor de brede samenwerkingsstructuren van een projectontwikkelaar. Je verkent de sector van de projectontwikkeling en maakt kennis met de nieuwste innovaties binnen dit domein.

In dit beroepsprofiel bereiden we jou voor op een functie binnen het middle-management en/of als deskundige in een vastgoedkantoor. Naast de nodige people management skills zal je met de nodige hard skills ondersteuning kunnen bieden in het aansturen van een organisatie en in het financieel interpreteren van cijfers.

Je verkent verder de brede vastgoedsector op haar innovaties en duurzame ontwikkelingen en kiest hierin een rol die je graag zou opnemen. Wie ben ik als manager? Welke rol wil ik vervullen als deskundige? Vanuit je eerste ervaringen in de vastgoedsector, ontwikkel je een professioneel profiel.

Doorgedreven marktkennis is essentieel in de vastgoedsector, zowel van verschillende deelmarkten (kantoren, retail, logistiek, agrarisch, …) als van verschillende (inter)nationale regio’s. Jouw onderzoeks- en analysemethodes worden verder ontwikkeld met het oog op specifieke dienstverlening: waarderingen, haalbaarheidsanalyses, concurrentieanalyses, … Tenslotte staat ook eigendomsanalyse van vastgoed op het programma. Specifieke expertisedomeinen zoals plaatsbeschrijvingen, grensbepalingen en onteigeningen komen hierbij aan bod.

  Match ik met vastgoed?

  1

  Je staat bekend om je commerciële flair.

  2

  Je houdt ervan met mensen om te gaan en hen te overtuigen van je aanbod.

  3

  Je wil graag bemiddelen om vastgoed te verkopen, verhuren of beheren.

  4

  Op een integere manier.

  5

  Je hebt zin om als vastgoeddeskundige op te treden.

  6

  Of om de wereld van projectontwikkeling te ontdekken.

  Wat na je diploma?

  Werken

  Vastgoed biedt je een brede waaier aan toekomstmogelijkheden.

  Zo kun je met je diploma aan de slag als vastgoedmakelaar, syndicus of rentmeester na een bijkomende beroepsstage van 200 dagen. Na je diploma kun je ook in tal van bedrijven en organisaties aan de slag, onder andere door de verdiepende profielkeuze in het laatste jaar.

  Bijvoorbeeld bij een:

  • projectontwikkelaar of bouwpromotor
  • bouwbedrijf met eigen een afdeling projectontwikkeling
  • financiële instelling
  • pensioen- of verzekeringsmaatschappij
  • overheidsdienst
  • sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij
  • vastgoedafdeling van een grote onderneming

  Als vastgoedprofessional beschik je over een brede basis als vastgoedbemiddelaar waarmee je intermediair kunt optreden bij verkoop, verhuur en beheer van vastgoed. Door de inhoudelijke verdieping tijdens het laatste jaar, ben je ook in staat om waardevol advies aan te bieden als vastgoeddeskundige, expertise aan te leveren binnen projectontwikkeling of je op te werpen als beheerexpert van gebouwen. Uiteraard kun je ook kiezen voor een loopbaan als zelfstandige met een eigen kantoor.

  Verder studeren

  Heb je de smaak te pakken en wil je achteraf verder studeren? Dan kun je je een jaar langer blijven verdiepen. Je kan je vervolmaken door een of twee andere aangeboden beroepsprofielen binnen de afstudeerrichting te volgen. Na een of twee bijkomende semesters ben je een ware vastgoedspecialist.

  Ook het postgraduaat vastgoedbeheer kan je helpen om verder te professionaliseren. Dat kan onmiddellijk na je studie of na enkele jaren in het werkveld te hebben gestaan. In bepaalde modules nemen tal van gastsprekers je mee in de wereld van de bijzonderheden van beheeractiviteiten.

  Ontdek alle mogelijkheden

  Sfeerbeeld

  Nog vragen?

  Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

  I  Inschrijven

  Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

  schrijf je in →

  C  Cursussen inkijken

  Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

  cursussen inkijken →