Facebook Pixel Campus Aalst: vernieuwend onderwijsconcept in de maak. - Hogeschool Gent
Foto Campus Aalst: vernieuwend onderwijsconcept in de maak.

Campus Aalst: vernieuwend onderwijsconcept in de maak.

C

Campus Aalst: vernieuwend onderwijsconcept in de maak.

Opleiding bedrijfsmanagement op campus Aalst krijgt eigen gezicht.

 

In het academiejaar 2024-2025 start de bacheloropleiding bedrijfsmanagement op campus Aalst met een vernieuwend onderwijsconcept. De opleiding krijgt een heel eigen onderscheidend profiel en biedt de campus zo de opportuniteit om uit de beperking van de huidige lokale benadering te breken. Het project sluit aan bij een van de nieuwe strategische doelstellingen van HOGENT: opleiden door experiment en innovatie.

Het is genoegzaam bekend: het studentenaantal binnen de aangeboden afstudeerrichtingen van bedrijfsmanagement op campus Aalst bleef de voorbije jaren beneden de verwachtingen. Om dat euvel aan te pakken, werkte een werkgroep, onder impuls van de algemeen directeur, een actieplan uit over de toekomst van de HOGENT-campus in Aalst.

Proeftuin

Het kernidee van dat actieplan is dat de campus verder wordt uitgebouwd tot een ecosysteem van hoger onderwijs met verwante en elkaar aanvullende opleidingen, graduaatsopleidingen en professionele bacheloropleidingen - inclusief HBO5 verpleegkunde - en opleidingen die kaderen in een leven lang ontwikkelen, zoals micro degrees en postgraduaten.

Daarbij zal de campus zich onderscheiden als proeftuin voor innovatief onderwijs met alternatieve werkvormen en kleinschaligheid als troef. Ondernemerschap, digitalisering en maatschappelijke impact zijn de drijvende krachten. Deze nieuwe aanpak werd ruim afgetoetst binnen HOGENT.

“De brede opleiding bedrijfsmanagement wordt er opgebouwd via cases uit het werkveld. Studenten zullen er domeinoverschrijdend werken aan concrete uitdagingen voor bedrijven en organisaties uit de regio en op die manier de vereiste kennis en vaardigheden ontwikkelen”, legt Thomas Desmet uit, die samen met Thomas Cuelenaere het project coördineert.

De campus heeft als unieke meerwaarde dat ze ook Broeikas huisvest, het initiatief voor ondernemende studenten en jongeren in Aalst, waarvan HOGENT medeoprichter en partner is. Broeikas bouwde de voorbije jaren in het ondernemersveld een uitgebreid netwerk en expertise op waar de opleiding bedrijfsmanagement een beroep kan op doen. Deze wisselwerking wordt ook door de huidige studenten en lectoren als zeer waardevol ervaren.

“Voorts gaan we voor een modulaire aanpak van de opleiding. Studenten krijgen daarbij de teugels in handen om hun traject individueel te verdiepen of te verbreden via keuzevakken binnen hun interesseveld. Een absolute troef”, voegt Thomas Cuelenaere toe.

Academiejaar 2023-2024 on hold

Met die aanpak wil het departement Bedrijf en Organisatie vermijden dat campus Aalst louter een afspiegeling is van het onderwijsaanbod op de Gentse campussen Schoonmeersen en Mercator. Door twee verschillende studieconcepten aan te bieden, kiezen studenten veeleer voor een specifieke onderwijsaanpak, dan voor een specifieke locatie.

Om het nieuwe onderwijsconcept op campus Aalst degelijk te kunnen voorbereiden en een duidelijke breuklijn te trekken met de huidige aanpak, wordt er volgend academiejaar (2023-2024) geen eerste jaar bedrijfsmanagement aangeboden. Uiteraard kunnen nieuwe studenten de opleiding dan wel in Gent starten.

Voor de studenten die op dit ogenblik al een van de afstudeerrichtingen van bedrijfsmanagement op campus Aalst volgen, verandert er niets: hun afstudeertraject blijft zoals het is. Studenten die opleidingsonderdelen moeten hernemen kunnen dit doen in het bestaande programma in Gent. Er zal per student een specifiek traject worden opgesteld.

De komende maanden bouwen de coördinatoren het concept verder uit tot een kwaliteitsvol en aantrekkelijk aanbod, dat uiteraard ook uitgebreid zal worden bekendgemaakt.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Stadscampus Aalst

Studeren aan de hogeschool in Aalst? HOGENT stads­campus Aalst is een gezellige campus in het centrum van de stad, op wandel­afstand van station Aalst (850 m), parking …

Bedrijfsmanagement

In de bachelor bedrijfs­management kan je kiezen tussen 7 afstudeer­richtingen en 1 allround traject: accountancy-fiscaliteit, financiën & verzekeringen, …

Systeem- en netwerkbeheer

Systeem- en netwerkbeheer is een graduaat van 120 studiepunten in dag- en/of avond­onderwijs. Door de sterke praktijk- en beroeps­gerichte aanpak word je meteen uitgedaagd om je kennis …

Programmeren

Programmeren is een graduaat in dag­onderwijs (2 jaar) of avond­onderwijs (4 jaar). Door de sterke praktijk- en beroeps­gerichte aanpak word je meteen uitgedaagd om je kennis …

Toegepaste informatica in dagonderwijs

Deze opleiding biedt je in het eerste jaar een heel stevige en brede basis­kennis over diverse IT-onderwerpen. Daarna kies je staps­gewijs voor de specialisatie die het best bij je …

Accounting administration

In de graduaats­opleiding accounting administration maak je kennis met alle facetten van boekhoud­kundig, fiscaal en financieel werk. In dag­onderwijs (2 jaar) of avond- en …

Ondernemen

Je onderneemt of je hebt een start-upidee en je kan nog extra ondersteuning gebruiken? In het postgraduaat ondernemen ga je zelfstandig aan de slag met begeleiding van een business coach en een …

Graduaat Basisverpleegkunde

Het graduaat basis­verpleegkunde is een praktijk­gerichte opleiding van 3 jaar, verdeeld over 5 modules. In elke module wissel je les af met stage. Die stage omvat de helft van de …

Publicatiedatum: 12/01/2023