Facebook Pixel Onderwijs: secundair onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Onderwijs: secundair onderwijs

Secundair onderwijs.

S

Onze docenten staan klaar om je de nodige lesvaardigheden, inzichten en vakkennis aan te reiken. In de opleiding secundair onderwijs krijg je een ruime keuze aan onderwijsvakken en een uitgebreid aanbod aan combinatie­mogelijk­heden.

Uit dat aanbod kies je twee evenwaardige onderwijsvakken. Iets verder ontdek je er meer over. Het doel van de opleiding? Van jou een professionele en maatschappelijk bewuste leerkracht maken. Iemand die elke dag het beste van zichzelf geeft. Onze docenten staan klaar om je daarvoor de nodige lesvaardigheden, inzichten en vakkennis aan te reiken.

 • Je leert hoe je vakkennis overdraagt aan leerlingen.
 • Je maakt kennis met vakoverschrijdend werken.
 • Je past de vaardigheden toe tijdens praktische oefeningen op de campus. Maar ook tijdens projecten, stages en activiteiten buiten de muren van HOGENT.
 • Je leert hoe je met diversiteit in de klas moet omgaan.

Stippel zelf je traject uit

Na je inschrijving breng je je startcompetenties in kaart (onder andere via de niet-bindende instaptoets). Op basis van die skills helpt een coach je om de juiste beslissingen te nemen. Elk jaar stippel je je eigen individuele ontwikkelingstraject uit rekening houdend met de focus dat jaar. Zo ligt tijdens het eerste jaar de focus vooral op taalvaardigheid en vakinhoud.

Sfeerbeeld
“Mijn opleiding secundair onderwijs aan HOGENT heb ik positief ervaren. Een grote troef vond ik dat we al in het eerste jaar van de opleiding stage hadden. Ik voelde me dan ook goed voorbereid om mijn beroep als leerkracht uit te oefenen.”

Thomas de Pourcques
oud-student

 

Download onze brochure

Kies jouw twee onderwijsvakken!

Nu moet je twee favoriete onderwijsvakken kiezen. Als je kiest voor de UNIEKE combinatie lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie stap je in een driejarentraject gebaseerd op werkplekleren.

Kies hier jouw combinatie!

Welke vakken zijn er allemaal?

Je vindt jongens en meisjes tussen de 12 en de 16 best boeiend. Je kan je in hun leefwereld inleven en je wil hen helpen in hun ontwikkeling tot volwassene.

Word expert

Een cruciale en niet altijd zo'n makkelijke leeftijd, maar jij kan ze enthousiasmeren, aan het werk zetten, hun nieuwsgierigheid prikkelen, hun grenzeloze creativiteit, expressie en energie tot uitbarsting laten komen. Dat kan allemaal in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs, in de beroepsafdelingen zelfs in de drie graden.

In tegenstelling tot je allround collega's van het lager en de kleuterafdelingen, ben jij een specialist. Je kiest dus een paar vakken waarin je verder wil. Nederlands, LO, wetenschappen. Keuze genoeg. Als specialist moet je natuurlijk je theoretische kennis van je lievelingsvakken uitdiepen. Weten is echter niet genoeg, je moet het ook nog boeiend kunnen overbrengen. Daartoe verwerf je bij ons de noodzakelijke inzichten en vaardigheden.

Niet-bindende instaptoets

Voor je aan de opleiding begint, maak je de instaptoets lerarenopleiding. De instaptoets is niet-bindend, maar geeft je wel een duidelijk beeld van je startniveau. Zo weet je meteen waar je aan toe bent. In de folder vind je alle informatie over de instaptoets lerarenopleiding. Lees deze zeker voordat je start met het maken van de instaptoets. Voor de opleiding secundair onderwijs ziet zo’n toets er als volgt uit:

 • een test Nederlands (45 min.)
 • een studievaardigheden- en motivatietest (15 min.).

Maak de toets   Meer info

Match ik met deze opleiding?

1

Leerstof pak je op een creatieve en doelgerichte manier aan.

2

Die pubers een beetje discipline bijbrengen? Jij weet er wel raad mee!

3

Talenten van jongeren herken en erken je meteen.

4

Twaalf- tot zestienjarigen inspireren en stimuleren? Da’s pas kicken!. Dankzij je empathie stappen jongeren spontaan naar je toe.

5

Je doet graag je eigen ding, maar tegelijkertijd ben je een enthousiaste teamplayer.

6

Je hebt een passie voor twee onderwijsvakken en wilt je er graag in specialiseren.

Je mag rekenen op goed onderbouwde stages en een efficiënte begeleiding vanaf het eerste academiejaar.

Eerste jaar

We zijn ervan overtuigd dat je al doende leert. Een goed leerkracht word je immers pas als je zoveel mogelijk voor de klas staat. Daarom focussen we tijdens deze opleiding vooral op praktijk, oefeningen en stages.

We gooien je echter niet zomaar voor de leeuwen. Integendeel. Je mag rekenen op goed onderbouwde stages en een efficiënte begeleiding vanaf het eerste academiejaar. In het tweede semester loop je één dag per week stage in een secundaire school.

Tweede jaar

Het tweede jaar bereid je je helemaal voor op het beroepsleven, dankzij heel wat oefeningen als ‘vakleraar’.

Derde jaar

Aan het eind van je opleiding evolueer je naar een ‘beginnend leraar’ en ga je zelfstandig stage lopen. Om je blik te verbreden loop je ook stage in educatieve en maatschappelijke organisaties. Wil je liever stage lopen in het buitenland? Ook dat kan perfect.

Meer info

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Waar kan je deze opleiding volgen?

Deze opleiding wordt aangeboden op campus Ledeganck in Gent.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder! Neem contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

Hoor het 's van een ander!

“Ik voelde mij van bij de eerste ontmoeting met de school al meteen op mijn gemak. Op HOGENT ben je geen nummer, je wordt steeds persoonlijk begeleid. De lectoren kennen niet alleen je naam maar ze kennen je ook als persoon. Dit maakt het net zo mooi, je evolueert er van student naar een echte leraar.”

Lyna Van Goethem, student

Wat na je diploma?

Werken

Als leerkracht in het middelbaar onderwijs kan je op verschillende manieren aan de slag Bijvoorbeeld:

 • in de eerste en tweede graad van het ASO, TSO en alle graden van het BSO
 • voor sommige vakken mag je ook in de derde en vierde graad werken
 • voor sommige vakken mag je ook in het deeltijds kunstonderwijs werken
 • in het volwassenenonderwijs
 • in het tweedekansonderwijs
 • in de culturele sector
 • in de particuliere sector
 • in de privésector
 • in een ziekenhuisschool

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan! HOGENT biedt allerlei verkorte trajecten aan waarmee je andere opleidingen kan volgen op basis van je educatieve bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Op basis van je diploma kan je via een verkort traject lesbevoegdheid behalen voor een extra onderwijsvak.

Ontdek alle mogelijkheden

Wat je nog moet weten.

Dat je al vanaf het eerste academiejaar stage mag lopen in een middelbare school.

Dat je bovendien stage mag lopen in alle mogelijke onderwijsnetten.

Dat die stageplaats zo dicht mogelijk bij je woonplaats of kotadres gelegen is.

Dat je een individuele coach krijgt.

Dat die coach je persoonlijk begeleidt doorheen het hele traject.

Dat al onze afgestudeerde leerkrachten in alle onderwijsnetten actief zijn.