Foto Duurzaamheid

Duurzaamheid.

D

De micro degree duurzaamheid is een deeltraject van de bacheloropleiding bedrijfsmanagement, afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement. Een micro degree is een clustering van opleidingsonderdelen binnen een specifiek domein uit een bacheloropleiding. Voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt ontvang je een creditbewijs.

Dit micro degree stelt je in staat om vanuit je initiële bachelor- of masteropleiding mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of organisatie. Met dit specialisatietraject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Die kennis en de gerelateerde competenties stellen jou in staat om de duurzaamheidsprestatie van je bedrijf te meten/auditen en vanuit jouw specifieke invalshoek (vanuit jouw initiële basisopleiding) te helpen duwen richting duurzame ontwikkeling. Je wordt geen duurzaamheidsexpert: dat vergt nog meer uitdieping, die wel aan bod komt in de bacheloropleiding bedrijfsmanagement, afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement.

Opbouw van de vakken en hun concrete toepassing

De basisvakken van de micro degree duurzaamheid zijn uiteraard duurzame ontwikkeling en de vertaling ervan op bedrijfsvlak (vertrekkend vanuit strategisch management, om te komen tot duurzaam ondernemen). De concrete toepassing zie je binnen het project duurzaamheids-assessment. Dit is een uitdagend project in samenwerking met een bedrijf, waarvoor je in groep een MVO-scan maakt en de ecologische voetafdruk berekent. Samen met het bedrijf ontwikkel je een actieplan om het bedrijf te verduurzamen. Voor één actie uit dit actieplan sensibiliseer je een door het bedrijf gewenste stakeholder.

Je bestudeert ook de mondiale milieuproblematiek. Je maakt kennis met internationaal en nationaal milieubeleid, met een stukje Vlaams milieurecht (vooral het omgevingsvergunningsdecreet) en met milieuzorgsystemen, en je verdiept je in het energievraagstuk.

Ook de problematiek van het ruimtegebruik en het mobiliteitsvraagstuk worden belicht, evenals ecologie en natuurwetgeving (het opleidingsonderdeel Natuur).

In bijna alle opleidingsonderdelen zitten ook individuele of groepsopdrachten.

Let wel: de inhoud van de opleidingsonderdelen is in de eerste plaats gelinkt aan de competenties die moeten gehaald worden binnen het kader van de afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement. Bekijk dus zeker de lestabellen vooraleer je inschrijft.

doelgroep

Het specialisatietraject duurzaamheid richt zich tot studenten die al een bachelor- of masterdiploma behaalden of die minstens zijn ingeschreven in het diplomajaar en die zich gedurende één academiejaar wensen te verdiepen in tal van duurzaamheidsaspecten.

studieomvang

De micro degree duurzaamheid heeft een studieomvang van 47 studiepunten. Dit specialisatietraject kun je starten in september of in februari en duurt een volledig academiejaar.

prijs

Het studiegeld van de micro degree bestaat uit een vast bedrag van € 242,80 en een variabel bedrag van € 11,60 per studiepunt. Vermits de micro degree duurzaamheid bestaat uit 47 studiepunten bedraagt het studiegeld € 788 voor de volledige micro degree duurzaamheid.

In het studiegeld zijn de kosten van de boeken, syllabi, studie-uitstappen, projectwerking, enz. niet inbegrepen.

Dit deeltraject stelt je in staat om vanuit je initiële bachelor- of masteropleiding mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of organisatie. Met dit specialisatietraject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.
Sfeerbeeld

Waar kan je deze opleiding volgen?

Deze opleiding wordt aangeboden op de campus Mercator (Gent)

Heb je vragen?

We helpen je graag verder! Stuur een mailtje naar danny.schepens@hogent.be.