Facebook Pixel Micro degree duurzaamheid - Hogeschool Gent
Foto Micro degree duurzaamheid

Duurzaamheid.

D

Duurzaamheid.

Starten in februari met deze micro degree? Dat kan!

Toch pas starten in september 2023?  Ga dan voor onze nieuwe micro degrees duurzaamheidscoach of ecologische duurzaamheid.

De micro degree duurzaamheid is een deel­traject van de bachelor­opleiding bedrijfs­management, afstudeer­richting milieu- en duurzaamheids­management. Een micro degree is een clustering van opleidings­onderdelen binnen een specifiek domein uit een bachelor­opleiding. Voor alle opleidings­onderdelen waarvoor je slaagt ontvang je een creditbewijs.

Dit micro degree stelt je in staat om mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of organisatie. Met dit specialisatietraject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Die kennis en de gerelateerde competenties stellen jou in staat om de duurzaamheidsprestatie van je bedrijf te meten/auditen. Vanuit de invalshoek van jouw initiële graduaats-, bachelor- of masteropleiding help je zo duwen richting duurzame ontwikkeling. Je wordt geen duurzaamheidsexpert: dat vergt nog meer uitdieping, die wel aan bod komt in de bacheloropleiding bedrijfsmanagement, afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement.

Opbouw van de vakken en hun concrete toepassing

De basisvakken van deze micro degree zijn duurzame ontwikkeling en de vertaling ervan op bedrijfsvlak. Van strategisch management tot duurzaam ondernemen. De concrete toepassing zie je binnen het project duurzaamheids­assessment. Dit is een uitdagend project in samenwerking met een bedrijf, waarvoor je in groep een MVO-scan maakt en de ecologische voetafdruk berekent. Samen met het bedrijf ontwikkel je een actieplan om het bedrijf te verduurzamen. Voor één actie uit dit actieplan sensibiliseer je een door het bedrijf gewenste stakeholder.

Je bestudeert ook de mondiale milieuproblematiek. Je maakt kennis met internationaal en nationaal klimaat- en milieubeleid. En ook met een stukje Vlaams milieurecht, vooral dan het omgevings­vergunnings­decreet. Daarnaast verdiep je jezelf in het energievraagstuk.

Ook de problematiek van het ruimte­gebruik en het mobiliteits­vraagstuk worden belicht, evenals ecologie en natuurwetgeving (het opleidings­onderdeel Natuur).

Duurzame innovatie introduceert je in biobased economy en in duurzaam aankoopbeleid. Maar ook en in financiële en juridische knelpunten van een circulaire economie of deeleconomie. En in bestaande toepassingen van duurzame innovatie.

In bijna alle opleidingsonderdelen zitten ook individuele of groepsopdrachten.

Het lessenrooster is zo opgebouwd dat je deeltijds kan blijven werken. Het is ook mogelijk om het traject uit te splitsen over meer dan één academiejaar. Zo kan je met 3 halve dagen in de week het attest van de micro degree behalen. Instappen in februari is eveneens mogelijk. Bekijk de lessenroosters en competenties via de links onderaan deze pagina.

toelatings­voorwaarden

Je hebt al een graduaats-, bachelor- of masterdiploma op zak. Of je bent minstens ingeschreven in het diplomajaar.

studieomvang

De micro degree duurzaamheid heeft een studieomvang van 47 studiepunten. Dit specialisatie­traject kun je starten in september of in februari en duurt een volledig academiejaar.

attestering

Voor alle opleidingsonderdelen ontvang je een creditattest. Als je slaagt voor alle opleidings­onderdelen, ontvang je een attest van de micro degree duurzaamheid.

prijs

Het studiegeld van de micro degree bestaat uit een vast bedrag van € 253,60 en een variabel bedrag van € 12,10 per studiepunt. De micro degree duurzaamheid bestaat uit 47 studie­punten. Het totale studiegeld bedraagt als niet-beurs­student dus € 822,3 voor de volledige micro degree duurzaamheid in één academiejaar (2022-2023).

In het studiegeld zijn de kosten van de boeken, syllabi, studie-uitstappen, projectwerking, enz. niet inbegrepen.

download de brochure →

chat met de opleidings­coördinator →

Dit deeltraject stelt je in staat om vanuit je initiële opleiding mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of organisatie. Met dit specialisatie­traject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.
Dit deeltraject stelt je in staat om vanuit je initiële graduaats-, bachelor- of masteropleiding mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of organisatie. Met dit specialisatie­traject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.

De opleiding
is flexibel
opgebouwd.

In dagonderwijs of afstandsonderwijs

Het lessenrooster is flexibel opgebouwd. Aan jou de keuze om de lessen fysiek te volgen of in afstandsonderwijs. De fysieke lessen zijn geconcentreerd op 3 lesdagen zodat je deeltijds kan blijven werken. Bij afstandsonderwijs kies je zelf wanneer je de lessen bekijkt.

Voorbeeld­lessenrooster van de micro degree duurzaamheid.
uren woensdag donderdag vrijdag
08:15 - 09:15 Beleid en regelgeving klimaat en milieu Project duurzaamheids­assessment Communicatie en sensibilisering
09:15 - 10:15
10:30 - 11:30 Beleid en regelgeving klimaat en milieu Project duurzaamheids­assessment Energie
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30 middagpauze
13:30 - 14:30 Natuur: Partim Wetgeving Duurzame ontwikkeling Ruimtelijke ordening
14:30 - 15:30 Natuur: Partim Ecologie
15:45 - 16:45 Natuur: Partim Ecologie   Ruimtelijke ordening
16:45 - 17:45  

Starten in september of februari

Het leven is te kort om te wachten tot het volgende academiejaar om aan een opleiding te beginnen. Daarom kun je jouw opleiding ook starten in februari bij de start van het nieuwe semester.

Standaardtraject of gespreid traject

Je kan de lessen ook spreiden over meerdere academiejaren. Naast het standaardtraject in 2 semesters kun je ook kiezen voor een flexibel traject gespreid over 3 of 4 semesters. Op die manier kun je de opleiding nog gemakkelijker combineren met een job en/of gezin. Bekijk hieronder de programmatabellen voor deze drie verschillende trajecten.

Standaardtraject in 2 semesters.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
Beleid en regelgeving klimaat en milieu 1 5
Duurzame ontwikkeling 1 3
Ruimtelijke ordening 1 4
Natuur    
- Partim Ecologie 1 3
- Partim Wetgeving natuur 1 1
- Partim Case natuur 1 (& 2) 2
Energie 1 3
Communicatie en sensibilisering 1 & 2 3
Mondiale milieuproblematiek 2 3
Strategisch management 2 3
Duurzaam ondernemen   4
- Partim Financiële basiskennis 2  
- Partim MVO 2  
Mobiliteit 2 3
Duurzame innovatie 1 of 2 3
Project duurzaamheidsassessment 1 & 2 7
Totaal   47

Gespreid traject in 3 semesters.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
Beleid en regelgeving klimaat en milieu 1 5
Duurzame ontwikkeling 1 3
Natuur    
- Partim Ecologie 1 3
- Partim Wetgeving natuur 1 1
- Partim Case natuur 1 (& 2) 2
Energie 1 3
Mondiale milieuproblematiek 2 3
Strategisch management 2 3
Duurzaam ondernemen    
- Partim Financiële basiskennis 2 2
- Partim MVO 2 2
Mobiliteit 2 3
Ruimtelijke ordening 3 4
Duurzame innovatie 3 3
Communicatie en sensibilisering 3 3
Project duurzaamheidsassessment 3 7
Totaal   47

Gespreid traject in 4 semesters.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
Beleid en regelgeving klimaat en milieu 1 5
Duurzame ontwikkeling 1 3
Ruimtelijke ordening 1 4
Mondiale milieuproblematiek 2 3
Strategisch management 2 3
Duurzaam ondernemen    
- Partim Financiële basiskennis 2 2
- Partim MVO 2 2
Mobiliteit 2 3
Energie 3 3
Natuur    
- Partim Ecologie 3 3
- Partim Wetgeving natuur 3 1
- Partim Case natuur 3 & 4 2
SDG peace en partnership 3 3
Change management en communicatie 4 3
Project duurzaamheidsassessment 4 7
Totaal   47

Nieuw aanbod vanaf academie­jaar 23-24.

Traject duurzaamheidscoach en vervolgtraject ecologische duurzaamheid

Vanaf academiejaar 23-24 worden 2 trajecten aangeboden: de micro degree duurzaamheidscoach (30 studiepunten), in samenwerking met CIFAL en erkend door een UNITAR-certificaat, en de micro degree ecologische duurzaamheid.

De micro degree ecologische duurzaamheid kan je opnemen als vervolgtraject vanuit de micro degree duurzaamheidscoach (traject van 34 studiepunten) of je kan die ook afzonderlijk opnemen (40 studiepunten). De programma’s zijn als volgt:

Geïnteresseerd in beide trajecten?

Dan neem je in academiejaar 22-23 reeds 38 studiepunten van de micro degree duurzaamheid op en kan je in 23-24 het traject duurzaamheidscoach met vrijstellingen volgen (21 studiepunten in plaats van 30).

Micro degree duurzaamheidscoach

Traject duurzaamheidscoach.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Ecologische duurzaamheid: SDG's Planet 1 3
Sociale duurzaamheid: SDG's People 1 3
Economische duurzaamheid: SDG's Prosperity 1 3
SDG's Peace en Partnership 1 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 (of 2 online) 3
Change management en communicatie 1 (of 2 online) 3
Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren 1 (of 2 online) 3
Project duurzaamheidscoach 1 (of 2 online) 6
Totaal   30

Micro degree ecologische duurzaamheid

Vervolgtraject ecologische duurzaamheid.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
1ML- De VN en duurzame ontwikkeling 1 of 2 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 (of 2 online) 3

Beleid en regelgeving klimaat en milieu

1 (of 2 online) 5
Mondiale milieuproblematiek 2 3
Mobiliteit 2 3
Ruimtelijke ordening 1 (of 2 online) 4
Natuur    
- Partim Ecologie 1 (of 2 online) 3
- Partim Wetgeving natuur 1 (of 2 online) 1
- Partim Case natuur 1 & 2 2
Energie 1 (of 2 online) 3
Duurzaam materiaalbeheer en carbon footprint 1 (of 2 online) 3
Project duurzaamheidsassessment 1 (of 2 online) 7
Totaal   40
Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Milieu- en duurzaamheids­management

De bachelor milieu- en duurzaamheids­management (3 jaar) focust op milieu, duurzaamheid, ecologie en klimaat. Je leert bedrijven en organisaties onder­steunen op vlak van duurzame …

Groenmanagement
Binnen de afstudeer­richting groen­management van de bachelor agro- en biotechnologie, kies je vanaf dag één voor de optie groen- of plantmanagement (tuinbouw).