Facebook Pixel TOPPSY - Hogeschool Gent
Foto TOPPSY

TOPPSY

T

TOPPSY

Welkom op de website van het TOPPSY-project!

TOPPSY staat voor: Transculturele competentieversterking voor de opvolging van personen met een psychische kwetsbaarheid in het Fedasil opvangnetwerk. Dit project beoogt de versterking van veerkracht en capaciteit voor transculturele geestelijke gezondheidszorg in het opvangnetwerk voor verzoekers om internationale bescherming.

 

 

 

Contact

Vragen, opmerkingen of zin om bij te dragen aan dit project? Mail naar toppsy@hogent.be.
Blijf je graag op de hoogte?

 

Het onderzoeksproject.

De geestelijke gezondheid van mensen op de vlucht staat onder druk door ingrijpende ervaringen uit het verleden en stressoren in de dagelijkse leefsituatie. Het detecteren van deze noden en het bieden van gepaste ondersteuning hierbij blijken echter moeizaam gerealiseerd te worden in het opvangnetwerk waar zij verblijven gedurende de asielprocedure. Ondersteuningsnoden dreigen hierdoor complexer te worden, wat zowel het individuele welzijn als het opvangnetwerk onder druk zet, en leidt tot ervaringen en interventies die meer ingrijpend zijn voor alle betrokkenen.

Eerstelijnsmedewerkers in opvangcentra bevinden zich in een sleutelpositie om ondersteuningsnoden te observeren en bespreekbaar te maken, en vervolgens het recht op geestelijke gezondheidszorg mee te realiseren voor verzoekers om internationale bescherming. Momenteel heersen er echter onduidelijkheden rond welke rol eerstelijnsmedewerkers hierin kunnen opnemen en hoe ze deze rol kunnen invullen en welke kennis hiervoor nodig is.

 

 

Met financiële steun van AMIF en in samenwerking met Fedasil onderzoekt HOGENT hoe de capaciteit en veerkracht van het opvangnetwerk versterkt kan worden, met bijzondere aandacht voor het belang van de eerste lijn. Het TOPPSY onderzoek synthetiseert de reeds aanwezige praktijkkennis en noden in de sector, ervaringskennis van verzoekers om internationale bescherming en bestaande wetenschappelijke know-how op dit terrein.

Op basis van dit onderzoek, ontwikkelt HOGENT een opleidings- en intervisieaanbod dat het multidisciplinair team van eerstelijnsmedewerkers ondersteunt in het omgaan met geestelijke gezondheidsnoden in het opvangnetwerk. Door de onderzoeksbevindingen als vertrekpunt te nemen en het opleidingsaanbod in nauwe afstemming met de sector te ontwikkelen, wordt maximaal afgestemd op de specifieke professionaliseringsnoden van medewerkers en de karakteristieken, hefbomen en beperkingen in het opvangnetwerk.

De resultaten.

 

Meer lezen over de resultaten

In 2023 namen heel wat medewerkers uit het opvangnetwerk deel aan dit onderzoek, door een online bevraging in te vullen of hun ervaringen en visie te delen tijdens een interview. Lees hier de resultaten van dit onderzoek en kom te weten welke professionaliseringsnoden, prioriteiten voor de opleiding en beïnvloedende kenmerken van het opvangnetwerk als belangrijk naar voor kwamen.

Toegang tot het vormingspakket

Op basis van de onderzoeksresultaten en in nauwe samenwerking met de opvangsector, zal een e-learning worden ontwikkeld die beschikbaar is voor alle medewerkers in het opvangnetwerk voor verzoekers om internationale bescherming. Zodra deze beschikbaar is, kan u hier toegang vinden.

 

Het onderzoeksteam.

 

Yasmine Boumahdi

Yasmine Boumahdi is klinisch psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg en werkt aan HOGENT als onderzoeker in het EQUALITY ResearchCollective.

Fayez Alabbas

Fayez Alabbas is interculturele medewerker/ Sociaal tolk en werkt als onderzoeker aan HOGENT in het EQUALITY Research­Collective. 

Jürgen Magerman

Jürgen Magerman is master verpleegwetenschappen en doctoraatsstudent in de orthopedagogische wetenschappen. Hij werkt als lector en onderzoeker aan HOGENT en het EQUALITY Research­Collective. Zijn onderzoekslijnen focussen op zorgvermaatschappelijking binnen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, crustatieve zorg en zorgtoegankelijkheid. Hij werkte voorheen als afdelingscoördinator binnen P.C. Dr. Guislain.

Sofie Vindevogel

Sofie Vindevogel is doctor in de pedagogische wetenschappen en werkt als lector en onderzoeker aan HOGENT en het EQUALITY Research­Collective. Haar onderzoek situeert zich op het kruispunt tussen sterkte­gerichte, community-based en transculturele orthopedagogiek.